Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie

Kontrahent : Obrót sąsiedzki - powiat grudziądzki

Obrót sąsiedzki - powiat grudziądzki

Adres

powiat : Grudziądz

Kontakt

1
Data Towar Powiat Kontrahent Cena
2020-10-15Prasa kostkująca GrudziądzObrót sąsiedzki - powiat grudziądzki
200.00 zł/ ha
2020-10-15Zbiór kukurydzy(ziarno)GrudziądzObrót sąsiedzki - powiat grudziądzki
400.00 zł/ ha
2020-10-15Prasa belująca wys.zgniotGrudziądzObrót sąsiedzki - powiat grudziądzki
20.00 zł/ szt.
2020-10-15Prasa zwijającaGrudziądzObrót sąsiedzki - powiat grudziądzki
15.00 zł/ szt.
2020-10-15Orka GrudziądzObrót sąsiedzki - powiat grudziądzki
250.00 zł/ ha
2020-10-15SłomaGrudziądzObrót sąsiedzki - powiat grudziądzki
70.00 zł/ t
2020-09-25Zbiór kukurydzy (kisz.)GrudziądzObrót sąsiedzki - powiat grudziądzki
500.00 zł/ ha
2020-09-25Prasa kostkująca GrudziądzObrót sąsiedzki - powiat grudziądzki
200.00 zł/ ha
2020-09-25Prasa belująca wys.zgniotGrudziądzObrót sąsiedzki - powiat grudziądzki
18.00 zł/ szt.
2020-09-25Prasa zwijającaGrudziądzObrót sąsiedzki - powiat grudziądzki
15.00 zł/ szt.
2020-09-25Kombajn zbożowyGrudziądzObrót sąsiedzki - powiat grudziądzki
300.00 zł/ ha
2020-09-25Orka GrudziądzObrót sąsiedzki - powiat grudziądzki
250.00 zł/ ha
2020-09-25Siew zbóżGrudziądzObrót sąsiedzki - powiat grudziądzki
110.00 zł/ ha
2020-03-20Wywóz gnojowicy 6 000 lGrudziądzObrót sąsiedzki - powiat grudziądzki
50.00 zł/ szt.
2020-03-20Zbiór kukurydzy (kisz.)GrudziądzObrót sąsiedzki - powiat grudziądzki
600.00 zł/ ha
2020-03-20Zbiór kukurydzy(ziarno)GrudziądzObrót sąsiedzki - powiat grudziądzki
370.00 zł/ ha
2020-03-20Prasa zwijającaGrudziądzObrót sąsiedzki - powiat grudziądzki
14.00 zł/ szt.
2020-03-20Kombajn buraczanyGrudziądzObrót sąsiedzki - powiat grudziądzki
700.00 zł/ ha
2020-03-20Orka GrudziądzObrót sąsiedzki - powiat grudziądzki
220.00 zł/ ha
2020-03-20Siew zbóżGrudziądzObrót sąsiedzki - powiat grudziądzki
150.00 zł/ ha
2020-03-20Agregat uprawow- siewnyGrudziądzObrót sąsiedzki - powiat grudziądzki
200.00 zł/ ha
2020-03-20Wywóz gnojowicy 10 000 lGrudziądzObrót sąsiedzki - powiat grudziądzki
70.00 zł/ szt.
2020-03-20Wywóz obornika GrudziądzObrót sąsiedzki - powiat grudziądzki
12.00 zł/ t
2020-03-13Wywóz gnojowicy 6 000 lGrudziądzObrót sąsiedzki - powiat grudziądzki
50.00 zł/ szt.
2020-03-06Wywóz gnojowicy 6 000 lGrudziądzObrót sąsiedzki - powiat grudziądzki
50.00 zł/ szt.
2020-02-28Wywóz gnojowicy 6 000 lGrudziądzObrót sąsiedzki - powiat grudziądzki
50.00 zł/ szt.
2020-02-21Wywóz gnojowicy 6 000 lGrudziądzObrót sąsiedzki - powiat grudziądzki
50.00 zł/ szt.
2020-02-14Wywóz gnojowicy 6 000 lGrudziądzObrót sąsiedzki - powiat grudziądzki
50.00 zł/ szt.
2020-02-07Wywóz gnojowicy 6 000 lGrudziądzObrót sąsiedzki - powiat grudziądzki
50.00 zł/ szt.
2020-01-30Wywóz gnojowicy 6 000 lGrudziądzObrót sąsiedzki - powiat grudziądzki
50.00 zł/ szt.
2020-01-22Wywóz gnojowicy 6 000 lGrudziądzObrót sąsiedzki - powiat grudziądzki
50.00 zł/ szt.
2020-01-17Wywóz gnojowicy 6 000 lGrudziądzObrót sąsiedzki - powiat grudziądzki
50.00 zł/ szt.
2019-12-27Wywóz gnojowicy 6 000 lGrudziądzObrót sąsiedzki - powiat grudziądzki
50.00 zł/ szt.
2019-12-27Kombajn buraczanyGrudziądzObrót sąsiedzki - powiat grudziądzki
700.00 zł/ ha
2019-12-27Wywóz gnojowicy 10 000 lGrudziądzObrót sąsiedzki - powiat grudziądzki
70.00 zł/ szt.
2019-12-27Wywóz obornika GrudziądzObrót sąsiedzki - powiat grudziądzki
12.00 zł/ t
2019-12-27Zbiór kukurydzy (kisz.)GrudziądzObrót sąsiedzki - powiat grudziądzki
600.00 zł/ ha
2019-12-27Zbiór kukurydzy(ziarno)GrudziądzObrót sąsiedzki - powiat grudziądzki
370.00 zł/ ha
2019-12-27Prasa zwijającaGrudziądzObrót sąsiedzki - powiat grudziądzki
14.00 zł/ szt.
2019-12-27Orka GrudziądzObrót sąsiedzki - powiat grudziądzki
220.00 zł/ ha
2019-12-27Siew zbóżGrudziądzObrót sąsiedzki - powiat grudziądzki
150.00 zł/ ha
2019-12-27Agregat uprawow- siewnyGrudziądzObrót sąsiedzki - powiat grudziądzki
200.00 zł/ ha
2019-12-20Wywóz gnojowicy 6 000 lGrudziądzObrót sąsiedzki - powiat grudziądzki
50.00 zł/ szt.
2019-12-13Wywóz gnojowicy 6 000 lGrudziądzObrót sąsiedzki - powiat grudziądzki
50.00 zł/ szt.
2019-12-06Wywóz gnojowicy 6 000 lGrudziądzObrót sąsiedzki - powiat grudziądzki
50.00 zł/ szt.
1

Ceny nie stanowią oferty handlowej a jedynie informację na temat bieżącego poziomu cen


Szanowny Gościu

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie zgody poprzez kliknięcie na przycisk „wyrażam zgodę”. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i może być cofnięte w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
W KUJAWSKO-POMORSKIM OŚRODKU DORADZTWA ROLNICZEGO W MINIKOWIE


W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO” – informujemy o zasadach przetwarzania przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie, zwany w dalszej części KPODR Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
1. Administrator
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie (adres: Minikowo 1, 89-122 Minikowo, tel. 52 386 72 14, faks 52 386 72 27, adres mail: sekretariat@kpodr.pl.
2. Inspektor Ochrony Danych (IOD)
Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania KPODR, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych panem Romanem Gibaszkiem w siedzibie Administratora, telefonicznie 52 386 72 45, 663 731 881 lub na adres mail: roman.gibaszek@kpodr.pl.
3. Podstawa prawna
Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w związku z wykonywaniem zadań realizowanych w interesie publicznym, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
4. Cele przetwarzania
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
5. Odbiorcy danych
W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w ust. 4, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
6. Okres przechowywania danych
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, o których mowa w ust. 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
7. Prawa osób, których dane dotyczą
Zgodnie z RODO przysługują Pani/Panu:
8. Prawo wniesienia skargi
W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
9. Prawo do sprzeciwu
W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez KPODR Pani/Pana danych. KPODR przestanie przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że KPODR będzie w stanie wykazać, że w stosunku do Pani/Pana danych istnieją dla KPORD ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub Pani/Pana dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
10. Prawo cofnięcia zgody
W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania z obowiązującym prawem, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę możesz wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny, nasz adres mailowy, wskazany w
11. Informacja o dobrowolności podania danych
W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest konieczne, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
12. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
13. Informacja dotycząca Monitoringu
1) Obiekty KPODR są objęta systemem monitoringu. Monitoring stosowany jest w ramach prawnie usprawiedliwionego interesu Administratora, w celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa. Źródłem danych są kamery systemu monitoringu. Odbiorcami zarejestrowanych danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Dane z monitoringu będą przetwarzane przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa,
2) Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.