Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie

Kontrahent : Obrót sąsiedzki - powiat tucholski

Obrót sąsiedzki - powiat tucholski

Adres

powiat : Tuchola

Kontakt

1
Data Towar Powiat Kontrahent Cena
2020-10-05Warchlaki krajowe (20kg)TucholaObrót sąsiedzki - powiat tucholski
170.00 zł/ szt.
2020-10-05Cielęta (50-80kg)TucholaObrót sąsiedzki - powiat tucholski
1 000.00 zł/ szt.
2020-10-05Pszenżyto paszoweTucholaObrót sąsiedzki - powiat tucholski
65.00 zł/ dt
2020-10-05Żyto paszoweTucholaObrót sąsiedzki - powiat tucholski
55.00 zł/ dt
2020-10-05Pszenica paszowa.TucholaObrót sąsiedzki - powiat tucholski
70.00 zł/ dt
2020-10-05Zbiór kukurydzy (kisz.)TucholaObrót sąsiedzki - powiat tucholski
650.00 zł/ ha
2020-10-05Zbiór kukurydzy(ziarno)TucholaObrót sąsiedzki - powiat tucholski
365.00 zł/ ha
2020-10-05Orka TucholaObrót sąsiedzki - powiat tucholski
220.00 zł/ ha
2020-10-05Siew zbóżTucholaObrót sąsiedzki - powiat tucholski
170.00 zł/ ha
2020-10-05Agregat uprawow- siewnyTucholaObrót sąsiedzki - powiat tucholski
200.00 zł/ ha
2020-10-05Wywóz gnojowicy 10 000 lTucholaObrót sąsiedzki - powiat tucholski
100.00 zł/ szt.
2020-10-05Wywóz obornika TucholaObrót sąsiedzki - powiat tucholski
15.00 zł/ t
2020-10-05Obornik świńskiTucholaObrót sąsiedzki - powiat tucholski
40.00 zł/ t
2020-10-05Obornik bydlęcyTucholaObrót sąsiedzki - powiat tucholski
45.00 zł/ t
2020-10-05KiszonkaKukurydzaTucholaObrót sąsiedzki - powiat tucholski
150.00 zł/ t
2020-10-05SianokiszonkaTucholaObrót sąsiedzki - powiat tucholski
250.00 zł/ t
2020-10-05Jęczmień paszowyTucholaObrót sąsiedzki - powiat tucholski
60.00 zł/ dt
2020-10-05Łubin wąskolistnyTucholaObrót sąsiedzki - powiat tucholski
90.00 zł/ dt
2020-10-05Łubin żółty TucholaObrót sąsiedzki - powiat tucholski
90.00 zł/ dt
2020-10-05GrochTucholaObrót sąsiedzki - powiat tucholski
90.00 zł/ dt
2020-09-23Pszenżyto paszoweTucholaObrót sąsiedzki - powiat tucholski
60.00 zł/ dt
2020-09-23Żyto paszoweTucholaObrót sąsiedzki - powiat tucholski
50.00 zł/ dt
2020-09-23Pszenica paszowa.TucholaObrót sąsiedzki - powiat tucholski
70.00 zł/ dt
2020-09-23Jęczmień paszowyTucholaObrót sąsiedzki - powiat tucholski
60.00 zł/ dt
2020-09-23Łubin wąskolistnyTucholaObrót sąsiedzki - powiat tucholski
90.00 zł/ dt
2020-09-23GrochTucholaObrót sąsiedzki - powiat tucholski
90.00 zł/ dt
2020-09-23Zbiór kukurydzy (kisz.)TucholaObrót sąsiedzki - powiat tucholski
600.00 zł/ ha
2020-09-23Zbiór kukurydzy(ziarno)TucholaObrót sąsiedzki - powiat tucholski
380.00 zł/ ha
2020-09-23Kombajn ziemniaczanyTucholaObrót sąsiedzki - powiat tucholski
300.00 zł/ ha
2020-09-23Siew bezorkowy-pasowyTucholaObrót sąsiedzki - powiat tucholski
360.00 zł/ ha
2020-09-23Orka TucholaObrót sąsiedzki - powiat tucholski
200.00 zł/ ha
2020-09-23Siew zbóżTucholaObrót sąsiedzki - powiat tucholski
150.00 zł/ ha
2020-09-23SianoTucholaObrót sąsiedzki - powiat tucholski
150.00 zł/ t
2020-09-23KiszonkaKukurydzaTucholaObrót sąsiedzki - powiat tucholski
100.00 zł/ t
2020-09-23SianokiszonkaTucholaObrót sąsiedzki - powiat tucholski
250.00 zł/ t
2020-09-23Prasa belująca wys.zgniotTucholaObrót sąsiedzki - powiat tucholski
18.00 zł/ szt.
2020-09-23Agregat uprawow- siewnyTucholaObrót sąsiedzki - powiat tucholski
200.00 zł/ ha
2020-09-23Kombajn zbożowyTucholaObrót sąsiedzki - powiat tucholski
350.00 zł/ ha
2020-09-23Prasa zwijającaTucholaObrót sąsiedzki - powiat tucholski
13.00 zł/ szt.
2020-09-23Kombajn zboż.(szarpacz)TucholaObrót sąsiedzki - powiat tucholski
340.00 zł/ ha
2020-09-23Wywóz gnojowicy 10 000 lTucholaObrót sąsiedzki - powiat tucholski
120.00 zł/ szt.
2020-07-28SianoTucholaObrót sąsiedzki - powiat tucholski
150.00 zł/ t
2020-07-28KiszonkaKukurydzaTucholaObrót sąsiedzki - powiat tucholski
100.00 zł/ t
2020-07-28SianokiszonkaTucholaObrót sąsiedzki - powiat tucholski
200.00 zł/ t
2020-06-28Prasa zwijającaTucholaObrót sąsiedzki - powiat tucholski
13.00 zł/ szt.
2020-06-28Siew bezorkowy-pasowyTucholaObrót sąsiedzki - powiat tucholski
380.00 zł/ ha
2020-06-28Orka TucholaObrót sąsiedzki - powiat tucholski
200.00 zł/ ha
2020-06-28Siew zbóżTucholaObrót sąsiedzki - powiat tucholski
100.00 zł/ ha
2020-06-28Siew kukurydzyTucholaObrót sąsiedzki - powiat tucholski
110.00 zł/ ha
2020-06-28Agregat uprawow- siewnyTucholaObrót sąsiedzki - powiat tucholski
200.00 zł/ ha
2020-06-28Wywóz gnojowicy 10 000 lTucholaObrót sąsiedzki - powiat tucholski
100.00 zł/ szt.
2020-06-28Wywóz obornika TucholaObrót sąsiedzki - powiat tucholski
10.00 zł/ t
1

Ceny nie stanowią oferty handlowej a jedynie informację na temat bieżącego poziomu cen


Szanowny Gościu

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie zgody poprzez kliknięcie na przycisk „wyrażam zgodę”. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i może być cofnięte w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
W KUJAWSKO-POMORSKIM OŚRODKU DORADZTWA ROLNICZEGO W MINIKOWIE


W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO” – informujemy o zasadach przetwarzania przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie, zwany w dalszej części KPODR Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
1. Administrator
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie (adres: Minikowo 1, 89-122 Minikowo, tel. 52 386 72 14, faks 52 386 72 27, adres mail: sekretariat@kpodr.pl.
2. Inspektor Ochrony Danych (IOD)
Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania KPODR, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych panem Romanem Gibaszkiem w siedzibie Administratora, telefonicznie 52 386 72 45, 663 731 881 lub na adres mail: roman.gibaszek@kpodr.pl.
3. Podstawa prawna
Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w związku z wykonywaniem zadań realizowanych w interesie publicznym, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
4. Cele przetwarzania
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
5. Odbiorcy danych
W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w ust. 4, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
6. Okres przechowywania danych
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, o których mowa w ust. 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
7. Prawa osób, których dane dotyczą
Zgodnie z RODO przysługują Pani/Panu:
8. Prawo wniesienia skargi
W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
9. Prawo do sprzeciwu
W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez KPODR Pani/Pana danych. KPODR przestanie przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że KPODR będzie w stanie wykazać, że w stosunku do Pani/Pana danych istnieją dla KPORD ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub Pani/Pana dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
10. Prawo cofnięcia zgody
W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania z obowiązującym prawem, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę możesz wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny, nasz adres mailowy, wskazany w
11. Informacja o dobrowolności podania danych
W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest konieczne, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
12. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
13. Informacja dotycząca Monitoringu
1) Obiekty KPODR są objęta systemem monitoringu. Monitoring stosowany jest w ramach prawnie usprawiedliwionego interesu Administratora, w celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa. Źródłem danych są kamery systemu monitoringu. Odbiorcami zarejestrowanych danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Dane z monitoringu będą przetwarzane przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa,
2) Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.