Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie
Kombajn buraczany
Kombajn zboż.(szarpacz)
Kombajn zbożowy
Kombajn ziemniaczany
Prasa belująca wys.zgniot
Prasa kostkująca
Prasa zwijająca
Zbiór kukurydzy (kisz.)
Zbiór kukurydzy(ziarno)

Data Towar Powiat Kontrahent Cena netto
2020-10-18Prasa zwijającaRadziejówObrót sąsiedzki - powiat radziejowski
12.00
zł/ szt.
2020-10-16Prasa zwijającaChełmnoObrót sąsiedzki - powiat chełmiński
12.00
zł/ szt.
2020-10-15Prasa zwijającaGrudziądzObrót sąsiedzki - powiat grudziądzki
15.00
zł/ szt.
2020-10-15Prasa zwijającaInowrocławUsługi Rolnicze Tomasz Mróz
13.00
zł/ szt.
2020-10-15Prasa zwijającaInowrocławObrót sąsiedzki - powiat inowrocławski
12.00
zł/ szt.
2020-09-25Prasa zwijającaGrudziądzObrót sąsiedzki - powiat grudziądzki
15.00
zł/ szt.
2020-09-25Prasa zwijającaChełmnoObrót sąsiedzki - powiat chełmiński
13.00
zł/ szt.
2020-09-25Prasa zwijającaSępólno KrajeńskieAgro Vita - Szynwałd
13.00
zł/ szt.
2020-09-23Prasa zwijającaTucholaObrót sąsiedzki - powiat tucholski
13.00
zł/ szt.
2020-09-21Prasa zwijającaInowrocławObrót sąsiedzki - powiat inowrocławski
12.00
zł/ szt.
2020-09-21Prasa zwijającaRadziejówObrót sąsiedzki - powiat radziejowski
12.00
zł/ szt.
2020-09-18Prasa zwijającaWąbrzeźnoObrót sąsiedzki - powiat wąbrzeski
15.00
zł/ szt.
2020-09-18Prasa zwijającaNakło nad NoteciąObrót sąsiedzki - powiat nakielski
12.00
zł/ szt.
2020-09-18Prasa zwijającaInowrocławUsługi Rolnicze Tomasz Mróz
15.00
zł/ szt.
2020-09-17Prasa zwijającaŚwiecie nad WisłąObrót sąsiedzki - powiat świecki
12.00
zł/ szt.
2020-09-10Prasa zwijającaBydgoszczCGFP Wojnowo
13.00
zł/ szt.
2020-08-28Prasa zwijającaSępólno KrajeńskieObrót sąsiedzki - powiat sępoleński
13.00
zł/ szt.
2020-08-21Prasa zwijającaToruńObrót sąsiedzki - powiat toruński
12.00
zł/ szt.
2020-08-19Prasa zwijającaLipnoRolprzem - Nowopole
13.50
zł/ szt.
2020-08-09Prasa zwijającaAleksandrów KujawskiObrót sąsiedzki - gmina Bądkowo
14.00
zł/ szt.
2020-08-09Prasa zwijającaAleksandrów KujawskiObrót sąsiedzki - gmina Koneck
12.00
zł/ szt.
2020-08-09Prasa zwijającaAleksandrów KujawskiObrót sąsiedzki - gmina Zakrzewo
13.00
zł/ szt.
2020-07-31Prasa zwijającaNakło nad NoteciąKółko Rolnicze w Królikowie
12.00
zł/ szt.
2020-07-31Prasa zwijającaGolub-DobrzyńObrót sąsiedzki - powiat golubsko-dobrzyński
10.00
zł/ szt.
2020-07-08Prasa zwijającaMogilnoObrót sąsiedzki - powiat mogileński
12.00
zł/ szt.
2020-07-01Prasa zwijającaWłocławekObrót sąsiedzki - gmina Chodecz
15.00
zł/ szt.
2020-06-28Prasa zwijającaTucholaObrót sąsiedzki - powiat tucholski
13.00
zł/ szt.
2020-06-26Prasa zwijającaLipnoRolprzem - Nowopole
14.50
zł/ szt.
2020-06-17Prasa zwijającaInowrocławObrót sąsiedzki - powiat inowrocławski
12.00
zł/ szt.
2020-06-17Prasa zwijającaInowrocławUsługi Rolnicze Tomasz Mróz
13.00
zł/ szt.
2020-06-16Prasa zwijającaRadziejówObrót sąsiedzki - powiat radziejowski
12.00
zł/ szt.
2020-05-12Prasa zwijającaNakło nad NoteciąKółko Rolnicze w Królikowie
10.00
zł/ szt.
2020-04-29Prasa zwijającaWłocławekObrót sąsiedzki - gmina Chodecz
15.00
zł/ szt.
2020-04-29Prasa zwijającaNakło nad NoteciąKółko Rolnicze w Nakle
10.00
zł/ szt.
2020-03-20Prasa zwijającaGrudziądzObrót sąsiedzki - powiat grudziądzki
14.00
zł/ szt.
2020-03-15Prasa zwijającaRadziejówObrót sąsiedzki - powiat radziejowski
12.00
zł/ szt.
2020-03-12Prasa zwijającaInowrocławUsługi Rolnicze Tomasz Mróz
12.00
zł/ szt.
2020-03-12Prasa zwijającaInowrocławObrót sąsiedzki - powiat inowrocławski
15.00
zł/ szt.
2019-12-30Prasa zwijającaInowrocławObrót sąsiedzki - powiat inowrocławski
14.00
zł/ szt.
2019-12-27Prasa zwijającaGrudziądzObrót sąsiedzki - powiat grudziądzki
14.00
zł/ szt.
2019-12-18Prasa zwijającaRadziejówObrót sąsiedzki - powiat radziejowski
12.00
zł/ szt.
2019-12-11Prasa zwijającaMogilnoObrót sąsiedzki - powiat mogileński
12.00
zł/ szt.
2019-11-29Prasa zwijającaWąbrzeźnoObrót sąsiedzki - powiat wąbrzeski
15.00
zł/ szt.
Min : 10.00 zł / szt.
Max : 15.00 zł / szt.
Średnia : 12.91 zł / szt.
1

Ceny nie stanowią oferty handlowej a jedynie informację na temat bieżącego poziomu cen


Szanowny Gościu

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie zgody poprzez kliknięcie na przycisk „wyrażam zgodę”. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i może być cofnięte w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
W KUJAWSKO-POMORSKIM OŚRODKU DORADZTWA ROLNICZEGO W MINIKOWIE


W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO” – informujemy o zasadach przetwarzania przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie, zwany w dalszej części KPODR Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
1. Administrator
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie (adres: Minikowo 1, 89-122 Minikowo, tel. 52 386 72 14, faks 52 386 72 27, adres mail: sekretariat@kpodr.pl.
2. Inspektor Ochrony Danych (IOD)
Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania KPODR, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych panem Romanem Gibaszkiem w siedzibie Administratora, telefonicznie 52 386 72 45, 663 731 881 lub na adres mail: roman.gibaszek@kpodr.pl.
3. Podstawa prawna
Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w związku z wykonywaniem zadań realizowanych w interesie publicznym, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
4. Cele przetwarzania
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
5. Odbiorcy danych
W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w ust. 4, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
6. Okres przechowywania danych
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, o których mowa w ust. 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
7. Prawa osób, których dane dotyczą
Zgodnie z RODO przysługują Pani/Panu:
8. Prawo wniesienia skargi
W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
9. Prawo do sprzeciwu
W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez KPODR Pani/Pana danych. KPODR przestanie przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że KPODR będzie w stanie wykazać, że w stosunku do Pani/Pana danych istnieją dla KPORD ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub Pani/Pana dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
10. Prawo cofnięcia zgody
W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania z obowiązującym prawem, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę możesz wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny, nasz adres mailowy, wskazany w
11. Informacja o dobrowolności podania danych
W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest konieczne, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
12. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
13. Informacja dotycząca Monitoringu
1) Obiekty KPODR są objęta systemem monitoringu. Monitoring stosowany jest w ramach prawnie usprawiedliwionego interesu Administratora, w celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa. Źródłem danych są kamery systemu monitoringu. Odbiorcami zarejestrowanych danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Dane z monitoringu będą przetwarzane przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa,
2) Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.