Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie
Giełda MATIF ceny pszenicy konsumpcyjnej, kukurydzy i rzepaku
Najlepsze kraje produkujące mleko na świecie 1960 - 2018 roku
Śruta rzepakowa
Śruta sojowa

Śruta sojowa

Średnia Minimalna Maksymalna

Data Towar Powiat Kontrahent Cena netto
2020-11-30Śruta sojowaWąbrzeźnoAmpol - Merol - Wąbrzeźno
204.00
zł/ dt
2020-11-27Śruta sojowaSępólno KrajeńskieLagra - Sępólno Krajeńskie
209.00
zł/ dt
2020-11-26Śruta sojowaWłocławekRolmax - Chodecz
192.00
zł/ dt
2020-11-16Śruta sojowaRadziejówProBio - Radziejów
195.20
zł/ dt
2020-10-30Śruta sojowaWąbrzeźnoAmpol - Merol - Wąbrzeźno
204.00
zł/ dt
2020-10-30Śruta sojowaSępólno KrajeńskieLagra - Sępólno Krajeńskie
200.00
zł/ dt
2020-10-29Śruta sojowaWłocławekRolmax - Chodecz
192.00
zł/ dt
2020-10-01Śruta sojowaRadziejówProBio - Radziejów
184.20
zł/ dt
2020-09-30Śruta sojowaWłocławekGS Lubień Kujawski
195.00
zł/ dt
2020-09-30Śruta sojowaWłocławekRolmax - Chodecz
184.00
zł/ dt
2020-09-28Śruta sojowaSępólno KrajeńskieLagra - Sępólno Krajeńskie
185.00
zł/ dt
2020-09-25Śruta sojowaWąbrzeźnoAmpol - Merol - Wąbrzeźno
178.00
zł/ dt
2020-09-21Śruta sojowaRadziejówProBio - Radziejów
184.20
zł/ dt
2020-08-31Śruta sojowaAleksandrów KujawskiPHU Sławomir Matusiak
174.00
zł/ dt
2020-08-28Śruta sojowaSępólno KrajeńskieLagra - Sępólno Krajeńskie
165.00
zł/ dt
2020-08-13Śruta sojowaRadziejówProBio - Radziejów
184.20
zł/ dt
2020-08-13Śruta sojowaWąbrzeźnoAmpol - Merol - Wąbrzeźno
157.00
zł/ dt
2020-07-31Śruta sojowaAleksandrów KujawskiPHU Sławomir Matusiak
168.00
zł/ dt
2020-07-31Śruta sojowaNakło nad NoteciąZ.H Jóźwiakowski
154.00
zł/ dt
2020-07-28Śruta sojowaSępólno KrajeńskieLagra - Sępólno Krajeńskie
166.00
zł/ dt
2020-07-24Śruta sojowaWłocławekRolmax - Chodecz
192.00
zł/ dt
2020-07-24Śruta sojowaWłocławekGS Lubień Kujawski
210.00
zł/ dt
2020-07-03Śruta sojowaWąbrzeźnoAmpol - Merol - Wąbrzeźno
159.00
zł/ dt
2020-07-03Śruta sojowaRadziejówProBio - Radziejów
183.20
zł/ dt
2020-06-16Śruta sojowaRadziejówProBio - Radziejów
191.02
zł/ dt
2020-05-29Śruta sojowaWłocławekGS Lubień Kujawski
210.00
zł/ dt
2020-05-29Śruta sojowaWłocławekRolmax - Chodecz
196.00
zł/ dt
2020-05-29Śruta sojowaNakło nad NoteciąLechpol - Szubin
154.00
zł/ dt
2020-05-29Śruta sojowaWąbrzeźnoAmpol - Merol - Wąbrzeźno
159.50
zł/ dt
2020-05-28Śruta sojowaSępólno KrajeńskieLagra - Sępólno Krajeńskie
185.00
zł/ dt
2020-05-19Śruta sojowaRadziejówProBio - Radziejów
186.20
zł/ dt
2020-05-19Śruta sojowaNakło nad NoteciąZ.H Jóźwiakowski
169.44
zł/ dt
2020-05-12Śruta sojowaNakło nad NoteciąVVS PL
157.00
zł/ dt
2020-04-30Śruta sojowaRypinWitpasz
198.00
zł/ dt
2020-04-29Śruta sojowaWłocławekRolmax - Chodecz
196.00
zł/ dt
2020-04-29Śruta sojowaWłocławekGS Lubień Kujawski
210.00
zł/ dt
2020-04-28Śruta sojowaRadziejówProBio - Radziejów
184.10
zł/ dt
2020-04-01Śruta sojowaSępólno KrajeńskieLagra - Sępólno Krajeńskie
175.00
zł/ dt
2020-04-01Śruta sojowaWąbrzeźnoAmpol - Merol - Wąbrzeźno
193.50
zł/ dt
2020-03-15Śruta sojowaRadziejówProBio - Radziejów
181.80
zł/ dt
2020-03-02Śruta sojowaWąbrzeźnoAmpol - Merol - Wąbrzeźno
166.50
zł/ dt
2020-03-02Śruta sojowaRypinWitpasz
182.00
zł/ dt
2020-03-02Śruta sojowaWłocławekRolmax - Chodecz
196.00
zł/ dt
2020-03-02Śruta sojowaWłocławekGS Lubień Kujawski
180.00
zł/ dt
2020-02-28Śruta sojowaNakło nad NoteciąVVS PL
157.00
zł/ dt
2020-02-27Śruta sojowaRadziejówProBio - Radziejów
181.40
zł/ dt
2020-02-27Śruta sojowaAleksandrów KujawskiPHU Sławomir Matusiak
180.00
zł/ dt
2020-02-27Śruta sojowaSępólno KrajeńskieLagra - Sępólno Krajeńskie
166.00
zł/ dt
2020-02-03Śruta sojowaWłocławekGS Lubień Kujawski
180.00
zł/ dt
2020-01-31Śruta sojowaWłocławekRolmax - Chodecz
196.00
zł/ dt
2020-01-31Śruta sojowaWąbrzeźnoAmpol - Merol - Wąbrzeźno
166.50
zł/ dt
2020-01-29Śruta sojowaSępólno KrajeńskieLagra - Sępólno Krajeńskie
162.00
zł/ dt
2020-01-26Śruta sojowaAleksandrów KujawskiPHU Sławomir Matusiak
172.00
zł/ dt
2020-01-14Śruta sojowaRadziejówProBio - Radziejów
179.04
zł/ dt
2019-12-30Śruta sojowaSępólno KrajeńskieLagra - Sępólno Krajeńskie
168.00
zł/ dt
2019-12-20Śruta sojowaAleksandrów KujawskiPHU Sławomir Matusiak
160.00
zł/ dt
2019-12-18Śruta sojowaRadziejówProBio - Radziejów
184.20
zł/ dt
Min : 154.00 zł / dt
Max : 210.00 zł / dt
Średnia : 181.44 zł / dt
1

Ceny nie stanowią oferty handlowej a jedynie informację na temat bieżącego poziomu cen


Szanowny Gościu

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie zgody poprzez kliknięcie na przycisk „wyrażam zgodę”. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i może być cofnięte w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
W KUJAWSKO-POMORSKIM OŚRODKU DORADZTWA ROLNICZEGO W MINIKOWIE


W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO” – informujemy o zasadach przetwarzania przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie, zwany w dalszej części KPODR Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
1. Administrator
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie (adres: Minikowo 1, 89-122 Minikowo, tel. 52 386 72 14, faks 52 386 72 27, adres mail: sekretariat@kpodr.pl.
2. Inspektor Ochrony Danych (IOD)
Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania KPODR, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych panem Romanem Gibaszkiem w siedzibie Administratora, telefonicznie 52 386 72 45, 663 731 881 lub na adres mail: roman.gibaszek@kpodr.pl.
3. Podstawa prawna
Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w związku z wykonywaniem zadań realizowanych w interesie publicznym, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
4. Cele przetwarzania
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
5. Odbiorcy danych
W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w ust. 4, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
6. Okres przechowywania danych
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, o których mowa w ust. 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
7. Prawa osób, których dane dotyczą
Zgodnie z RODO przysługują Pani/Panu:
8. Prawo wniesienia skargi
W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
9. Prawo do sprzeciwu
W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez KPODR Pani/Pana danych. KPODR przestanie przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że KPODR będzie w stanie wykazać, że w stosunku do Pani/Pana danych istnieją dla KPORD ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub Pani/Pana dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
10. Prawo cofnięcia zgody
W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania z obowiązującym prawem, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę możesz wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny, nasz adres mailowy, wskazany w
11. Informacja o dobrowolności podania danych
W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest konieczne, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
12. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
13. Informacja dotycząca Monitoringu
1) Obiekty KPODR są objęta systemem monitoringu. Monitoring stosowany jest w ramach prawnie usprawiedliwionego interesu Administratora, w celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa. Źródłem danych są kamery systemu monitoringu. Odbiorcami zarejestrowanych danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Dane z monitoringu będą przetwarzane przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa,
2) Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.