Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie
Giełda MATIF ceny pszenicy konsumpcyjnej, kukurydzy i rzepaku
Najlepsze kraje produkujące mleko na świecie 1960 - 2018 roku
Kreda pastewna
Lizawka solna
Otręby pszenne
Wysłodki suche

Otręby pszenne

Średnia Minimalna Maksymalna

Data Towar Powiat Kontrahent Cena netto
2020-11-30Otręby pszenneWąbrzeźnoAmpol - Merol - Wąbrzeźno
69.50
zł/ dt
2020-11-27Otręby pszenneSępólno KrajeńskieLagra - Sępólno Krajeńskie
68.00
zł/ dt
2020-11-26Otręby pszenneWłocławekGS Lubień Kujawski
88.50
zł/ dt
2020-11-26Otręby pszenneWłocławekRolmax - Chodecz
80.00
zł/ dt
2020-11-16Otręby pszenneRadziejówProBio - Radziejów
92.00
zł/ dt
2020-10-30Otręby pszenneWąbrzeźnoAmpol - Merol - Wąbrzeźno
66.60
zł/ dt
2020-10-30Otręby pszenneSępólno KrajeńskieLagra - Sępólno Krajeńskie
61.00
zł/ dt
2020-10-29Otręby pszenneWłocławekGS Lubień Kujawski
88.50
zł/ dt
2020-10-29Otręby pszenneWłocławekRolmax - Chodecz
73.00
zł/ dt
2020-10-01Otręby pszenneRadziejówProBio - Radziejów
92.00
zł/ dt
2020-09-30Otręby pszenneWłocławekGS Lubień Kujawski
88.50
zł/ dt
2020-09-30Otręby pszenneWłocławekRolmax - Chodecz
77.00
zł/ dt
2020-09-28Otręby pszenneSępólno KrajeńskieLagra - Sępólno Krajeńskie
67.00
zł/ dt
2020-09-25Otręby pszenneWąbrzeźnoAmpol - Merol - Wąbrzeźno
64.80
zł/ dt
2020-09-21Otręby pszenneRadziejówProBio - Radziejów
91.00
zł/ dt
2020-08-31Otręby pszenneAleksandrów KujawskiPHU Sławomir Matusiak
60.00
zł/ dt
2020-08-28Otręby pszenneSępólno KrajeńskieLagra - Sępólno Krajeńskie
69.00
zł/ dt
2020-08-13Otręby pszenneRadziejówProBio - Radziejów
91.00
zł/ dt
2020-08-13Otręby pszenneWąbrzeźnoAmpol - Merol - Wąbrzeźno
64.80
zł/ dt
2020-07-31Otręby pszenneAleksandrów KujawskiPHU Sławomir Matusiak
71.00
zł/ dt
2020-07-28Otręby pszenneSępólno KrajeńskieLagra - Sępólno Krajeńskie
76.00
zł/ dt
2020-07-24Otręby pszenneWłocławekGS Lubień Kujawski
74.00
zł/ dt
2020-07-24Otręby pszenneWłocławekRolmax - Chodecz
90.00
zł/ dt
2020-07-03Otręby pszenneRadziejówProBio - Radziejów
92.00
zł/ dt
2020-06-30Otręby pszenneSępólno KrajeńskieLagra - Sępólno Krajeńskie
77.00
zł/ dt
2020-06-16Otręby pszenneRadziejówProBio - Radziejów
92.00
zł/ dt
2020-05-29Otręby pszenneWłocławekGS Lubień Kujawski
74.00
zł/ dt
2020-05-29Otręby pszenneWłocławekRolmax - Chodecz
74.00
zł/ dt
2020-05-29Otręby pszenneWąbrzeźnoAmpol - Merol - Wąbrzeźno
70.40
zł/ dt
2020-05-28Otręby pszenneSępólno KrajeńskieLagra - Sępólno Krajeńskie
71.00
zł/ dt
2020-05-19Otręby pszenneRadziejówProBio - Radziejów
92.00
zł/ dt
2020-04-29Otręby pszenneWłocławekRolmax - Chodecz
74.00
zł/ dt
2020-04-29Otręby pszenneWłocławekGS Lubień Kujawski
74.00
zł/ dt
2020-04-28Otręby pszenneRadziejówProBio - Radziejów
89.00
zł/ dt
2020-04-01Otręby pszenneSępólno KrajeńskieLagra - Sępólno Krajeńskie
64.00
zł/ dt
2020-04-01Otręby pszenneWąbrzeźnoAmpol - Merol - Wąbrzeźno
61.90
zł/ dt
2020-03-15Otręby pszenneRadziejówProBio - Radziejów
92.00
zł/ dt
2020-03-02Otręby pszenneWąbrzeźnoAmpol - Merol - Wąbrzeźno
59.00
zł/ dt
2020-03-02Otręby pszenneRypinWitpasz
62.00
zł/ dt
2020-03-02Otręby pszenneWłocławekRolmax - Chodecz
120.00
zł/ dt
2020-02-28Otręby pszenneNakło nad NoteciąVVS PL
57.41
zł/ dt
2020-02-27Otręby pszenneRadziejówProBio - Radziejów
65.00
zł/ dt
2020-02-27Otręby pszenneAleksandrów KujawskiPHU Sławomir Matusiak
65.00
zł/ dt
2020-02-27Otręby pszenneSępólno KrajeńskieLagra - Sępólno Krajeńskie
64.00
zł/ dt
2020-01-31Otręby pszenneWłocławekRolmax - Chodecz
120.00
zł/ dt
2020-01-31Otręby pszenneWąbrzeźnoAmpol - Merol - Wąbrzeźno
59.00
zł/ dt
2020-01-29Otręby pszenneSępólno KrajeńskieLagra - Sępólno Krajeńskie
64.00
zł/ dt
2020-01-26Otręby pszenneAleksandrów KujawskiPHU Sławomir Matusiak
55.00
zł/ dt
2020-01-14Otręby pszenneRadziejówProBio - Radziejów
91.00
zł/ dt
2019-12-20Otręby pszenneAleksandrów KujawskiPHU Sławomir Matusiak
51.00
zł/ dt
2019-12-18Otręby pszenneRadziejówProBio - Radziejów
91.00
zł/ dt
Min : 51.00 zł / dt
Max : 120.00 zł / dt
Średnia : 76.16 zł / dt
1

Ceny nie stanowią oferty handlowej a jedynie informację na temat bieżącego poziomu cen


Szanowny Gościu

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie zgody poprzez kliknięcie na przycisk „wyrażam zgodę”. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i może być cofnięte w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
W KUJAWSKO-POMORSKIM OŚRODKU DORADZTWA ROLNICZEGO W MINIKOWIE


W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO” – informujemy o zasadach przetwarzania przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie, zwany w dalszej części KPODR Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
1. Administrator
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie (adres: Minikowo 1, 89-122 Minikowo, tel. 52 386 72 14, faks 52 386 72 27, adres mail: sekretariat@kpodr.pl.
2. Inspektor Ochrony Danych (IOD)
Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania KPODR, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych panem Romanem Gibaszkiem w siedzibie Administratora, telefonicznie 52 386 72 45, 663 731 881 lub na adres mail: roman.gibaszek@kpodr.pl.
3. Podstawa prawna
Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w związku z wykonywaniem zadań realizowanych w interesie publicznym, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
4. Cele przetwarzania
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
5. Odbiorcy danych
W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w ust. 4, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
6. Okres przechowywania danych
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, o których mowa w ust. 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
7. Prawa osób, których dane dotyczą
Zgodnie z RODO przysługują Pani/Panu:
8. Prawo wniesienia skargi
W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
9. Prawo do sprzeciwu
W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez KPODR Pani/Pana danych. KPODR przestanie przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że KPODR będzie w stanie wykazać, że w stosunku do Pani/Pana danych istnieją dla KPORD ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub Pani/Pana dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
10. Prawo cofnięcia zgody
W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania z obowiązującym prawem, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę możesz wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny, nasz adres mailowy, wskazany w
11. Informacja o dobrowolności podania danych
W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest konieczne, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
12. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
13. Informacja dotycząca Monitoringu
1) Obiekty KPODR są objęta systemem monitoringu. Monitoring stosowany jest w ramach prawnie usprawiedliwionego interesu Administratora, w celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa. Źródłem danych są kamery systemu monitoringu. Odbiorcami zarejestrowanych danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Dane z monitoringu będą przetwarzane przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa,
2) Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.