Pszenica konsumpcyjna


Pszenica konsumpcyjnaData Towar Powiat Kontrahent Cena netto
2023-02-02Pszenica konsumpcyjnaInowrocławELEWATOR JANIKOWO
122
zł/dt
2023-01-26Pszenica konsumpcyjnaInowrocławELEWATOR JANIKOWO
123
zł/dt
2023-01-12Pszenica konsumpcyjnaInowrocławZPZM - Kruszwica
132
zł/dt
2023-01-05Pszenica konsumpcyjnaInowrocławZPZM - Kruszwica
135
zł/dt
2023-01-05Pszenica konsumpcyjnaInowrocławELEWATOR JANIKOWO
130
zł/dt
2022-12-29Pszenica konsumpcyjnaInowrocławZPZM - Kruszwica
135
zł/dt
2022-12-29Pszenica konsumpcyjnaInowrocławELEWATOR JANIKOWO
130
zł/dt
2022-12-22Pszenica konsumpcyjnaInowrocławZPZM - Kruszwica
135
zł/dt
2022-12-22Pszenica konsumpcyjnaInowrocławELEWATOR JANIKOWO
130
zł/dt
2022-12-16Pszenica konsumpcyjnaInowrocławZPZM - Kruszwica
135
zł/dt
2022-12-16Pszenica konsumpcyjnaInowrocławELEWATOR JANIKOWO
130
zł/dt
2022-12-08Pszenica konsumpcyjnaInowrocławZPZM - Kruszwica
137
zł/dt
2022-12-08Pszenica konsumpcyjnaInowrocławELEWATOR JANIKOWO
132
zł/dt
2022-12-01Pszenica konsumpcyjnaInowrocławZPZM - Kruszwica
143
zł/dt
2022-12-01Pszenica konsumpcyjnaInowrocławELEWATOR JANIKOWO
137
zł/dt
2022-11-25Pszenica konsumpcyjnaInowrocławZPZM - Kruszwica
143
zł/dt
2022-11-25Pszenica konsumpcyjnaInowrocławELEWATOR JANIKOWO
138
zł/dt
2022-11-17Pszenica konsumpcyjnaInowrocławZPZM - Kruszwica
147
zł/dt
2022-11-17Pszenica konsumpcyjnaInowrocławELEWATOR JANIKOWO
140
zł/dt
2022-11-10Pszenica konsumpcyjnaInowrocławZPZM - Kruszwica
155
zł/dt
2022-11-10Pszenica konsumpcyjnaInowrocławELEWATOR JANIKOWO
147
zł/dt
2022-11-03Pszenica konsumpcyjnaInowrocławELEWATOR JANIKOWO
150
zł/dt
2022-11-03Pszenica konsumpcyjnaInowrocławZPZM - Kruszwica
155
zł/dt
2022-10-27Pszenica konsumpcyjnaInowrocławZPZM - Kruszwica
155
zł/dt
2022-10-27Pszenica konsumpcyjnaInowrocławELEWATOR JANIKOWO
150
zł/dt
2022-10-20Pszenica konsumpcyjnaInowrocławELEWATOR JANIKOWO
153
zł/dt
2022-10-20Pszenica konsumpcyjnaInowrocławZPZM - Kruszwica
155
zł/dt
2022-10-13Pszenica konsumpcyjnaInowrocławELEWATOR JANIKOWO
156
zł/dt
2022-10-13Pszenica konsumpcyjnaInowrocławZPZM - Kruszwica
155
zł/dt
2022-10-06Pszenica konsumpcyjnaInowrocławELEWATOR JANIKOWO
153
zł/dt
2022-10-06Pszenica konsumpcyjnaInowrocławZPZM - Kruszwica
150
zł/dt
2022-09-29Pszenica konsumpcyjnaInowrocławELEWATOR JANIKOWO
145
zł/dt
2022-09-29Pszenica konsumpcyjnaInowrocławZPZM - Kruszwica
145
zł/dt
2022-09-22Pszenica konsumpcyjnaInowrocławELEWATOR JANIKOWO
143
zł/dt
2022-09-22Pszenica konsumpcyjnaInowrocławZPZM - Kruszwica
142
zł/dt
2022-09-15Pszenica konsumpcyjnaInowrocławZPZM - Kruszwica
142
zł/dt
2022-09-15Pszenica konsumpcyjnaInowrocławELEWATOR JANIKOWO
144
zł/dt
2022-09-08Pszenica konsumpcyjnaInowrocławZPZM - Kruszwica
142
zł/dt
2022-09-08Pszenica konsumpcyjnaInowrocławELEWATOR JANIKOWO
146
zł/dt
2022-09-01Pszenica konsumpcyjnaInowrocławZPZM - Kruszwica
145
zł/dt
2022-09-01Pszenica konsumpcyjnaInowrocławELEWATOR JANIKOWO
144
zł/dt
2022-08-25Pszenica konsumpcyjnaInowrocławZPZM - Kruszwica
145
zł/dt
2022-08-25Pszenica konsumpcyjnaInowrocławELEWATOR JANIKOWO
146
zł/dt
2022-08-18Pszenica konsumpcyjnaInowrocławELEWATOR JANIKOWO
140
zł/dt
2022-08-18Pszenica konsumpcyjnaInowrocławZPZM - Kruszwica
153
zł/dt
2022-08-11Pszenica konsumpcyjnaInowrocławZPZM - Kruszwica
153
zł/dt
2022-08-04Pszenica konsumpcyjnaInowrocławZPZM - Kruszwica
153
zł/dt
2022-07-28Pszenica konsumpcyjnaInowrocławZPZM - Kruszwica
145
zł/dt
2022-06-15Pszenica konsumpcyjnaInowrocławZPZM - Kruszwica
155
zł/dt
2022-06-09Pszenica konsumpcyjnaInowrocławZPZM - Kruszwica
155
zł/dt
2022-06-02Pszenica konsumpcyjnaInowrocławZPZM - Kruszwica
160
zł/dt
2022-05-26Pszenica konsumpcyjnaInowrocławZPZM - Kruszwica
165
zł/dt
2022-05-19Pszenica konsumpcyjnaInowrocławZPZM - Kruszwica
165
zł/dt
2022-04-14Pszenica konsumpcyjnaInowrocławZPZM - Kruszwica
155
zł/dt
2022-04-06Pszenica konsumpcyjnaInowrocławZPZM - Kruszwica
155
zł/dt
2022-03-31Pszenica konsumpcyjnaInowrocławZPZM - Kruszwica
155
zł/dt
2022-03-24Pszenica konsumpcyjnaInowrocławZPZM - Kruszwica
158
zł/dt
2022-03-17Pszenica konsumpcyjnaInowrocławZPZM - Kruszwica
160
zł/dt
2022-03-09Pszenica konsumpcyjnaInowrocławZPZM - Kruszwica
165
zł/dt
2022-02-24Pszenica konsumpcyjnaInowrocławZPZM - Kruszwica
120
zł/dt
2022-02-17Pszenica konsumpcyjnaInowrocławZPZM - Kruszwica
113
zł/dt
2022-02-10Pszenica konsumpcyjnaInowrocławZPZM - Kruszwica
123
zł/dt
Min : 113.00 zł/dt
Max : 165.00 zł/dt
Średnia : 144.60 zł/dt
1

Ceny nie stanowią oferty handlowej a jedynie informację na temat bieżącego poziomu cen


Szanowny Gościu

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie zgody poprzez kliknięcie na przycisk „wyrażam zgodę”. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i może być cofnięte w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
W KUJAWSKO-POMORSKIM OŚRODKU DORADZTWA ROLNICZEGO W MINIKOWIE


W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO” – informujemy o zasadach przetwarzania przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie, zwany w dalszej części KPODR Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
1. Administrator
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie (adres: Minikowo 1, 89-122 Minikowo, tel. 52 386 72 14, faks 52 386 72 27, adres mail: sekretariat@kpodr.pl.
2. Inspektor Ochrony Danych (IOD)
Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania KPODR, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych panem Romanem Gibaszkiem w siedzibie Administratora, telefonicznie 52 386 72 45, 663 731 881 lub na adres mail: roman.gibaszek@kpodr.pl.
3. Podstawa prawna
Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w związku z wykonywaniem zadań realizowanych w interesie publicznym, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
4. Cele przetwarzania
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
5. Odbiorcy danych
W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w ust. 4, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
6. Okres przechowywania danych
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, o których mowa w ust. 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
7. Prawa osób, których dane dotyczą
Zgodnie z RODO przysługują Pani/Panu:
8. Prawo wniesienia skargi
W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
9. Prawo do sprzeciwu
W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez KPODR Pani/Pana danych. KPODR przestanie przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że KPODR będzie w stanie wykazać, że w stosunku do Pani/Pana danych istnieją dla KPORD ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub Pani/Pana dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
10. Prawo cofnięcia zgody
W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania z obowiązującym prawem, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę możesz wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny, nasz adres mailowy, wskazany w
11. Informacja o dobrowolności podania danych
W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest konieczne, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
12. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
13. Informacja dotycząca Monitoringu
1) Obiekty KPODR są objęta systemem monitoringu. Monitoring stosowany jest w ramach prawnie usprawiedliwionego interesu Administratora, w celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa. Źródłem danych są kamery systemu monitoringu. Odbiorcami zarejestrowanych danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Dane z monitoringu będą przetwarzane przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa,
2) Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.