Pszenica paszowa


Pszenica paszowaData Towar Powiat Kontrahent Cena netto
2022-08-04Pszenica paszowaWłocławekAl - Samer - Elewator Włocławek
138
zł/dt
2022-07-27Pszenica paszowaWłocławekAl - Samer - Elewator Włocławek
126
zł/dt
2022-07-27Pszenica paszowaWłocławekAgro - Sław Sławomir Humański
135
zł/dt
2022-07-22Pszenica paszowaWłocławekAl - Samer - Elewator Włocławek
126
zł/dt
2022-07-15Pszenica paszowaWłocławekAl - Samer - Elewator Włocławek
135
zł/dt
2022-07-08Pszenica paszowaWłocławekAl - Samer - Elewator Włocławek
135
zł/dt
2022-06-27Pszenica paszowaWłocławekAl - Samer - Elewator Włocławek
140
zł/dt
2022-06-24Pszenica paszowaWłocławekAl - Samer - Elewator Włocławek
140
zł/dt
2022-06-15Pszenica paszowaWłocławekAgro - Sław Sławomir Humański
155
zł/dt
2022-06-14Pszenica paszowaWłocławekAl - Samer - Elewator Włocławek
140
zł/dt
2022-06-08Pszenica paszowaWłocławekAl - Samer - Elewator Włocławek
150
zł/dt
2022-05-30Pszenica paszowaWłocławekAl - Samer - Elewator Włocławek
160
zł/dt
2022-05-24Pszenica paszowaWłocławekAl - Samer - Elewator Włocławek
162
zł/dt
2022-05-18Pszenica paszowaWłocławekAl - Samer - Elewator Włocławek
160
zł/dt
2022-05-12Pszenica paszowaWłocławekAgro - Sław Sławomir Humański
160
zł/dt
2022-05-09Pszenica paszowaWłocławekAl - Samer - Elewator Włocławek
155
zł/dt
2022-05-06Pszenica paszowaWłocławekAl - Samer - Elewator Włocławek
155
zł/dt
2022-04-27Pszenica paszowaWłocławekAl - Samer - Elewator Włocławek
153
zł/dt
2022-04-21Pszenica paszowaWłocławekAl - Samer - Elewator Włocławek
153
zł/dt
2022-04-13Pszenica paszowaWłocławekAgro - Sław Sławomir Humański
160
zł/dt
2022-04-13Pszenica paszowaWłocławekAl - Samer - Elewator Włocławek
155
zł/dt
2022-04-06Pszenica paszowaWłocławekAl - Samer - Elewator Włocławek
150
zł/dt
2022-03-31Pszenica paszowaWłocławekAl - Samer - Elewator Włocławek
150
zł/dt
2022-03-30Pszenica paszowaWłocławekAgro - Sław Sławomir Humański
155
zł/dt
2022-03-25Pszenica paszowaWłocławekAl - Samer - Elewator Włocławek
158
zł/dt
2022-03-18Pszenica paszowaWłocławekAl - Samer - Elewator Włocławek
145
zł/dt
2022-03-17Pszenica paszowaWłocławekAgro - Sław Sławomir Humański
160
zł/dt
2022-03-09Pszenica paszowaWłocławekAl - Samer - Elewator Włocławek
160
zł/dt
2022-03-07Pszenica paszowaWłocławekAgro - Sław Sławomir Humański
155
zł/dt
2022-02-28Pszenica paszowaWłocławekAl - Samer - Elewator Włocławek
126
zł/dt
2022-02-25Pszenica paszowaWłocławekAgro - Sław Sławomir Humański
125
zł/dt
2022-02-25Pszenica paszowaWłocławekAl - Samer - Elewator Włocławek
126
zł/dt
2022-02-18Pszenica paszowaWłocławekAl - Samer - Elewator Włocławek
112
zł/dt
2022-02-17Pszenica paszowaWłocławekAgro - Sław Sławomir Humański
117
zł/dt
2022-02-09Pszenica paszowaWłocławekAl - Samer - Elewator Włocławek
118
zł/dt
2022-02-04Pszenica paszowaWłocławekAgro - Sław Sławomir Humański
123
zł/dt
2022-01-31Pszenica paszowaWłocławekAl - Samer - Elewator Włocławek
120
zł/dt
2022-01-28Pszenica paszowaWłocławekAl - Samer - Elewator Włocławek
120
zł/dt
2022-01-21Pszenica paszowaWłocławekAl - Samer - Elewator Włocławek
115
zł/dt
2022-01-21Pszenica paszowaWłocławekAgro - Sław Sławomir Humański
120
zł/dt
2022-01-12Pszenica paszowaWłocławekAgro - Sław Sławomir Humański
125
zł/dt
2022-01-12Pszenica paszowaWłocławekAl - Samer - Elewator Włocławek
122
zł/dt
2022-01-05Pszenica paszowaWłocławekAl - Samer - Elewator Włocławek
122
zł/dt
2021-12-30Pszenica paszowaWłocławekAgro - Sław Sławomir Humański
127
zł/dt
2021-12-30Pszenica paszowaWłocławekAl - Samer - Elewator Włocławek
122
zł/dt
2021-12-21Pszenica paszowaWłocławekAl - Samer - Elewator Włocławek
123
zł/dt
2021-12-17Pszenica paszowaWłocławekAgro - Sław Sławomir Humański
130
zł/dt
2021-12-13Pszenica paszowaWłocławekAl - Samer - Elewator Włocławek
122
zł/dt
2021-12-09Pszenica paszowaWłocławekAl - Samer - Elewator Włocławek
122
zł/dt
2021-12-09Pszenica paszowaWłocławekAgro - Sław Sławomir Humański
130
zł/dt
2021-12-02Pszenica paszowaWłocławekAl - Samer - Elewator Włocławek
124
zł/dt
2021-11-24Pszenica paszowaWłocławekAl - Samer - Elewator Włocławek
110
zł/dt
2021-11-18Pszenica paszowaWłocławekAl - Samer - Elewator Włocławek
110
zł/dt
2021-11-10Pszenica paszowaWłocławekAl - Samer - Elewator Włocławek
110
zł/dt
2021-11-04Pszenica paszowaWłocławekAl - Samer - Elewator Włocławek
110
zł/dt
2021-11-03Pszenica paszowaWłocławekAgro - Sław Sławomir Humański
102
zł/dt
2021-10-27Pszenica paszowaWłocławekAgro - Sław Sławomir Humański
102
zł/dt
2021-10-27Pszenica paszowaWłocławekAl - Samer - Elewator Włocławek
102
zł/dt
2021-10-22Pszenica paszowaWłocławekAl - Samer - Elewator Włocławek
100
zł/dt
2021-10-15Pszenica paszowaWłocławekAgro - Sław Sławomir Humański
97
zł/dt
2021-10-15Pszenica paszowaWłocławekAl - Samer - Elewator Włocławek
100
zł/dt
2021-10-07Pszenica paszowaWłocławekAl - Samer - Elewator Włocławek
100
zł/dt
2021-09-29Pszenica paszowaWłocławekAl - Samer - Elewator Włocławek
94
zł/dt
2021-09-29Pszenica paszowaWłocławekAgro - Sław Sławomir Humański
97
zł/dt
2021-09-20Pszenica paszowaWłocławekAl - Samer - Elewator Włocławek
94
zł/dt
2021-09-17Pszenica paszowaWłocławekAl - Samer - Elewator Włocławek
94
zł/dt
2021-09-10Pszenica paszowaWłocławekAl - Samer - Elewator Włocławek
93
zł/dt
2021-08-31Pszenica paszowaWłocławekAl - Samer - Elewator Włocławek
95
zł/dt
2021-08-23Pszenica paszowaWłocławekAl - Samer - Elewator Włocławek
95
zł/dt
2021-08-09Pszenica paszowaWłocławekAl - Samer - Elewator Włocławek
72
zł/dt
Min : 72.00 zł/dt
Max : 162.00 zł/dt
Średnia : 127.06 zł/dt
1

Ceny nie stanowią oferty handlowej a jedynie informację na temat bieżącego poziomu cen


Szanowny Gościu

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie zgody poprzez kliknięcie na przycisk „wyrażam zgodę”. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i może być cofnięte w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
W KUJAWSKO-POMORSKIM OŚRODKU DORADZTWA ROLNICZEGO W MINIKOWIE


W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO” – informujemy o zasadach przetwarzania przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie, zwany w dalszej części KPODR Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
1. Administrator
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie (adres: Minikowo 1, 89-122 Minikowo, tel. 52 386 72 14, faks 52 386 72 27, adres mail: sekretariat@kpodr.pl.
2. Inspektor Ochrony Danych (IOD)
Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania KPODR, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych panem Romanem Gibaszkiem w siedzibie Administratora, telefonicznie 52 386 72 45, 663 731 881 lub na adres mail: roman.gibaszek@kpodr.pl.
3. Podstawa prawna
Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w związku z wykonywaniem zadań realizowanych w interesie publicznym, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
4. Cele przetwarzania
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
5. Odbiorcy danych
W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w ust. 4, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
6. Okres przechowywania danych
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, o których mowa w ust. 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
7. Prawa osób, których dane dotyczą
Zgodnie z RODO przysługują Pani/Panu:
8. Prawo wniesienia skargi
W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
9. Prawo do sprzeciwu
W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez KPODR Pani/Pana danych. KPODR przestanie przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że KPODR będzie w stanie wykazać, że w stosunku do Pani/Pana danych istnieją dla KPORD ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub Pani/Pana dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
10. Prawo cofnięcia zgody
W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania z obowiązującym prawem, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę możesz wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny, nasz adres mailowy, wskazany w
11. Informacja o dobrowolności podania danych
W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest konieczne, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
12. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
13. Informacja dotycząca Monitoringu
1) Obiekty KPODR są objęta systemem monitoringu. Monitoring stosowany jest w ramach prawnie usprawiedliwionego interesu Administratora, w celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa. Źródłem danych są kamery systemu monitoringu. Odbiorcami zarejestrowanych danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Dane z monitoringu będą przetwarzane przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa,
2) Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.