Żyto konsumpcyjne


Żyto konsumpcyjneData Towar Powiat Kontrahent Cena netto
2022-12-01Żyto konsumpcyjneWłocławekAl - Samer - Elewator Włocławek
108
zł/dt
2022-11-30Żyto konsumpcyjneWłocławekAgro - Sław Sławomir Humański
115
zł/dt
2022-11-25Żyto konsumpcyjneWłocławekAl - Samer - Elewator Włocławek
108
zł/dt
2022-11-18Żyto konsumpcyjneWłocławekAgro - Sław Sławomir Humański
115
zł/dt
2022-11-07Żyto konsumpcyjneWłocławekAl - Samer - Elewator Włocławek
118
zł/dt
2022-11-04Żyto konsumpcyjneWłocławekAl - Samer - Elewator Włocławek
118
zł/dt
2022-10-26Żyto konsumpcyjneWłocławekAgro - Sław Sławomir Humański
115
zł/dt
2022-10-24Żyto konsumpcyjneWłocławekAl - Samer - Elewator Włocławek
122
zł/dt
2022-10-21Żyto konsumpcyjneWłocławekAl - Samer - Elewator Włocławek
122
zł/dt
2022-10-14Żyto konsumpcyjneWłocławekAl - Samer - Elewator Włocławek
118
zł/dt
2022-10-07Żyto konsumpcyjneWłocławekAgro - Sław Sławomir Humański
115
zł/dt
2022-10-03Żyto konsumpcyjneWłocławekAl - Samer - Elewator Włocławek
112
zł/dt
2022-09-26Żyto konsumpcyjneWłocławekAl - Samer - Elewator Włocławek
112
zł/dt
2022-09-23Żyto konsumpcyjneWłocławekAgro - Sław Sławomir Humański
110
zł/dt
2022-09-23Żyto konsumpcyjneWłocławekAl - Samer - Elewator Włocławek
112
zł/dt
2022-09-16Żyto konsumpcyjneWłocławekAl - Samer - Elewator Włocławek
112
zł/dt
2022-09-09Żyto konsumpcyjneWłocławekAl - Samer - Elewator Włocławek
113
zł/dt
2022-09-01Żyto konsumpcyjneWłocławekAl - Samer - Elewator Włocławek
113
zł/dt
2022-08-25Żyto konsumpcyjneWłocławekAl - Samer - Elewator Włocławek
113
zł/dt
2022-08-19Żyto konsumpcyjneWłocławekAl - Samer - Elewator Włocławek
113
zł/dt
2022-08-19Żyto konsumpcyjneWłocławekAgro - Sław Sławomir Humański
115
zł/dt
2022-08-10Żyto konsumpcyjneWłocławekAl - Samer - Elewator Włocławek
117
zł/dt
2022-08-04Żyto konsumpcyjneWłocławekAl - Samer - Elewator Włocławek
115
zł/dt
2022-07-27Żyto konsumpcyjneWłocławekAl - Samer - Elewator Włocławek
112
zł/dt
2022-07-27Żyto konsumpcyjneWłocławekAgro - Sław Sławomir Humański
105
zł/dt
2022-07-22Żyto konsumpcyjneWłocławekAl - Samer - Elewator Włocławek
105
zł/dt
2022-07-15Żyto konsumpcyjneWłocławekAl - Samer - Elewator Włocławek
115
zł/dt
2022-07-08Żyto konsumpcyjneWłocławekAl - Samer - Elewator Włocławek
115
zł/dt
2022-06-27Żyto konsumpcyjneWłocławekAl - Samer - Elewator Włocławek
115
zł/dt
2022-06-24Żyto konsumpcyjneWłocławekAl - Samer - Elewator Włocławek
115
zł/dt
2022-06-15Żyto konsumpcyjneWłocławekAgro - Sław Sławomir Humański
130
zł/dt
2022-06-14Żyto konsumpcyjneWłocławekAl - Samer - Elewator Włocławek
117
zł/dt
2022-06-08Żyto konsumpcyjneWłocławekAl - Samer - Elewator Włocławek
122
zł/dt
2022-05-30Żyto konsumpcyjneWłocławekAl - Samer - Elewator Włocławek
127
zł/dt
2022-05-24Żyto konsumpcyjneWłocławekAl - Samer - Elewator Włocławek
127
zł/dt
2022-05-18Żyto konsumpcyjneWłocławekAl - Samer - Elewator Włocławek
127
zł/dt
2022-05-12Żyto konsumpcyjneWłocławekAgro - Sław Sławomir Humański
130
zł/dt
2022-05-09Żyto konsumpcyjneWłocławekAl - Samer - Elewator Włocławek
127
zł/dt
2022-05-06Żyto konsumpcyjneWłocławekAl - Samer - Elewator Włocławek
127
zł/dt
2022-04-27Żyto konsumpcyjneWłocławekAl - Samer - Elewator Włocławek
125
zł/dt
2022-04-21Żyto konsumpcyjneWłocławekAl - Samer - Elewator Włocławek
120
zł/dt
2022-04-13Żyto konsumpcyjneWłocławekAgro - Sław Sławomir Humański
122
zł/dt
2022-04-13Żyto konsumpcyjneWłocławekAl - Samer - Elewator Włocławek
120
zł/dt
2022-04-06Żyto konsumpcyjneWłocławekAl - Samer - Elewator Włocławek
115
zł/dt
2022-03-31Żyto konsumpcyjneWłocławekAl - Samer - Elewator Włocławek
115
zł/dt
2022-03-30Żyto konsumpcyjneWłocławekAgro - Sław Sławomir Humański
115
zł/dt
2022-03-25Żyto konsumpcyjneWłocławekAl - Samer - Elewator Włocławek
120
zł/dt
2022-03-18Żyto konsumpcyjneWłocławekAl - Samer - Elewator Włocławek
115
zł/dt
2022-03-17Żyto konsumpcyjneWłocławekAgro - Sław Sławomir Humański
120
zł/dt
2022-03-09Żyto konsumpcyjneWłocławekAl - Samer - Elewator Włocławek
120
zł/dt
2022-03-07Żyto konsumpcyjneWłocławekAgro - Sław Sławomir Humański
115
zł/dt
2022-03-02Żyto konsumpcyjneWłocławekAgro - Sław Sławomir Humański
100
zł/dt
2022-02-28Żyto konsumpcyjneWłocławekAl - Samer - Elewator Włocławek
100
zł/dt
2022-02-25Żyto konsumpcyjneWłocławekAgro - Sław Sławomir Humański
100
zł/dt
2022-02-25Żyto konsumpcyjneWłocławekAl - Samer - Elewator Włocławek
100
zł/dt
2022-02-18Żyto konsumpcyjneWłocławekAl - Samer - Elewator Włocławek
95
zł/dt
2022-02-17Żyto konsumpcyjneWłocławekAgro - Sław Sławomir Humański
100
zł/dt
2022-02-09Żyto konsumpcyjneWłocławekAl - Samer - Elewator Włocławek
98
zł/dt
2022-02-04Żyto konsumpcyjneWłocławekAgro - Sław Sławomir Humański
105
zł/dt
2022-01-31Żyto konsumpcyjneWłocławekAl - Samer - Elewator Włocławek
100
zł/dt
2022-01-28Żyto konsumpcyjneWłocławekAl - Samer - Elewator Włocławek
100
zł/dt
2022-01-21Żyto konsumpcyjneWłocławekAl - Samer - Elewator Włocławek
96
zł/dt
2022-01-21Żyto konsumpcyjneWłocławekAgro - Sław Sławomir Humański
100
zł/dt
2022-01-12Żyto konsumpcyjneWłocławekAgro - Sław Sławomir Humański
105
zł/dt
2022-01-12Żyto konsumpcyjneWłocławekAl - Samer - Elewator Włocławek
100
zł/dt
2022-01-05Żyto konsumpcyjneWłocławekAl - Samer - Elewator Włocławek
95
zł/dt
2021-12-30Żyto konsumpcyjneWłocławekAgro - Sław Sławomir Humański
110
zł/dt
2021-12-30Żyto konsumpcyjneWłocławekAl - Samer - Elewator Włocławek
95
zł/dt
2021-12-21Żyto konsumpcyjneWłocławekAl - Samer - Elewator Włocławek
100
zł/dt
2021-12-17Żyto konsumpcyjneWłocławekAgro - Sław Sławomir Humański
110
zł/dt
2021-12-13Żyto konsumpcyjneWłocławekAl - Samer - Elewator Włocławek
100
zł/dt
2021-12-09Żyto konsumpcyjneWłocławekAl - Samer - Elewator Włocławek
100
zł/dt
2021-12-09Żyto konsumpcyjneWłocławekAgro - Sław Sławomir Humański
110
zł/dt
Min : 95.00 zł/dt
Max : 130.00 zł/dt
Średnia : 112.16 zł/dt
1

Ceny nie stanowią oferty handlowej a jedynie informację na temat bieżącego poziomu cen


Szanowny Gościu

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie zgody poprzez kliknięcie na przycisk „wyrażam zgodę”. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i może być cofnięte w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
W KUJAWSKO-POMORSKIM OŚRODKU DORADZTWA ROLNICZEGO W MINIKOWIE


W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO” – informujemy o zasadach przetwarzania przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie, zwany w dalszej części KPODR Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
1. Administrator
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie (adres: Minikowo 1, 89-122 Minikowo, tel. 52 386 72 14, faks 52 386 72 27, adres mail: sekretariat@kpodr.pl.
2. Inspektor Ochrony Danych (IOD)
Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania KPODR, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych panem Romanem Gibaszkiem w siedzibie Administratora, telefonicznie 52 386 72 45, 663 731 881 lub na adres mail: roman.gibaszek@kpodr.pl.
3. Podstawa prawna
Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w związku z wykonywaniem zadań realizowanych w interesie publicznym, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
4. Cele przetwarzania
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
5. Odbiorcy danych
W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w ust. 4, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
6. Okres przechowywania danych
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, o których mowa w ust. 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
7. Prawa osób, których dane dotyczą
Zgodnie z RODO przysługują Pani/Panu:
8. Prawo wniesienia skargi
W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
9. Prawo do sprzeciwu
W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez KPODR Pani/Pana danych. KPODR przestanie przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że KPODR będzie w stanie wykazać, że w stosunku do Pani/Pana danych istnieją dla KPORD ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub Pani/Pana dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
10. Prawo cofnięcia zgody
W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania z obowiązującym prawem, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę możesz wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny, nasz adres mailowy, wskazany w
11. Informacja o dobrowolności podania danych
W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest konieczne, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
12. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
13. Informacja dotycząca Monitoringu
1) Obiekty KPODR są objęta systemem monitoringu. Monitoring stosowany jest w ramach prawnie usprawiedliwionego interesu Administratora, w celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa. Źródłem danych są kamery systemu monitoringu. Odbiorcami zarejestrowanych danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Dane z monitoringu będą przetwarzane przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa,
2) Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.