Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie
Agregat uprawow- siewny
Orka
Siew bezorkowy-pasowy
Siew buraka
Siew kukurydzy
Siew zbóż

Data Towar Powiat Kontrahent Cena netto
2020-10-18Orka RadziejówObrót sąsiedzki - powiat radziejowski
180.00
zł/ ha
2020-10-16Orka Aleksandrów KujawskiObrót sąsiedzki - gmina Zakrzewo
280.00
zł/ ha
2020-10-16Orka Aleksandrów KujawskiObrót sąsiedzki - gmina Koneck
300.00
zł/ ha
2020-10-16Orka Aleksandrów KujawskiPHU Sławomir Matusiak
250.00
zł/ ha
2020-10-16Orka BrodnicaSław - Rol
220.00
zł/ ha
2020-10-16Orka ChełmnoObrót sąsiedzki - powiat chełmiński
230.00
zł/ ha
2020-10-15Orka GrudziądzObrót sąsiedzki - powiat grudziądzki
250.00
zł/ ha
2020-10-15Orka InowrocławUsługi Rolnicze Tomasz Mróz
220.00
zł/ ha
2020-10-15Orka InowrocławObrót sąsiedzki - powiat inowrocławski
250.00
zł/ ha
2020-10-14Orka Świecie nad WisłąObrót sąsiedzki - powiat świecki
200.00
zł/ ha
2020-10-09Orka Golub-DobrzyńObrót sąsiedzki - powiat golubsko-dobrzyński
200.00
zł/ ha
2020-10-08Orka MogilnoObrót sąsiedzki - powiat mogileński
180.00
zł/ ha
2020-10-06Orka Nakło nad NoteciąObrót sąsiedzki - powiat nakielski
200.00
zł/ ha
2020-10-05Orka TucholaObrót sąsiedzki - powiat tucholski
220.00
zł/ ha
2020-10-01Orka ŻninObrót sąsiedzki - powiat żniński
280.00
zł/ ha
2020-09-30Orka WłocławekObrót sąsiedzki - gmina Chodecz
230.00
zł/ ha
2020-09-25Orka GrudziądzObrót sąsiedzki - powiat grudziądzki
250.00
zł/ ha
2020-09-25Orka ChełmnoObrót sąsiedzki - powiat chełmiński
200.00
zł/ ha
2020-09-23Orka TucholaObrót sąsiedzki - powiat tucholski
200.00
zł/ ha
2020-09-21Orka InowrocławObrót sąsiedzki - powiat inowrocławski
220.00
zł/ ha
2020-09-21Orka RadziejówObrót sąsiedzki - powiat radziejowski
180.00
zł/ ha
2020-09-18Orka BrodnicaSław - Rol
220.00
zł/ ha
2020-09-18Orka Nakło nad NoteciąObrót sąsiedzki - powiat nakielski
220.00
zł/ ha
2020-09-18Orka InowrocławUsługi Rolnicze Tomasz Mróz
220.00
zł/ ha
2020-09-17Orka Świecie nad WisłąObrót sąsiedzki - powiat świecki
200.00
zł/ ha
2020-09-10Orka ŻninObrót sąsiedzki - powiat żniński
280.00
zł/ ha
2020-09-10Orka BydgoszczCGFP Wojnowo
300.00
zł/ ha
2020-08-28Orka Sępólno KrajeńskieObrót sąsiedzki - powiat sępoleński
150.00
zł/ ha
2020-08-21Orka ToruńObrót sąsiedzki - powiat toruński
200.00
zł/ ha
2020-07-08Orka MogilnoObrót sąsiedzki - powiat mogileński
180.00
zł/ ha
2020-06-30Orka Aleksandrów KujawskiPHU Sławomir Matusiak
180.00
zł/ ha
2020-06-28Orka TucholaObrót sąsiedzki - powiat tucholski
200.00
zł/ ha
2020-06-26Orka LipnoRolprzem - Nowopole
300.00
zł/ ha
2020-06-17Orka InowrocławObrót sąsiedzki - powiat inowrocławski
220.00
zł/ ha
2020-06-17Orka InowrocławUsługi Rolnicze Tomasz Mróz
220.00
zł/ ha
2020-06-16Orka RadziejówObrót sąsiedzki - powiat radziejowski
180.00
zł/ ha
2020-06-01Orka BydgoszczCGFP Wojnowo
300.00
zł/ ha
2020-06-01Orka Nakło nad NoteciąObrót sąsiedzki - powiat nakielski
200.00
zł/ ha
2020-05-17Orka Aleksandrów KujawskiObrót sąsiedzki - gmina Zakrzewo
250.00
zł/ ha
2020-04-29Orka WłocławekObrót sąsiedzki - gmina Chodecz
230.00
zł/ ha
2020-03-29Orka Aleksandrów KujawskiPHU Sławomir Matusiak
280.00
zł/ ha
2020-03-20Orka GrudziądzObrót sąsiedzki - powiat grudziądzki
220.00
zł/ ha
2020-03-19Orka BydgoszczCGFP Wojnowo
300.00
zł/ ha
2020-03-15Orka RadziejówObrót sąsiedzki - powiat radziejowski
180.00
zł/ ha
2020-03-12Orka InowrocławUsługi Rolnicze Tomasz Mróz
220.00
zł/ ha
2020-03-12Orka InowrocławObrót sąsiedzki - powiat inowrocławski
220.00
zł/ ha
2019-12-30Orka InowrocławUsługi Rolnicze Tomasz Mróz
220.00
zł/ ha
2019-12-30Orka InowrocławObrót sąsiedzki - powiat inowrocławski
220.00
zł/ ha
2019-12-27Orka GrudziądzObrót sąsiedzki - powiat grudziądzki
220.00
zł/ ha
2019-12-27Orka ChełmnoObrót sąsiedzki - powiat chełmiński
250.00
zł/ ha
2019-12-20Orka Aleksandrów KujawskiObrót sąsiedzki - gmina Koneck
220.00
zł/ ha
2019-12-20Orka Aleksandrów KujawskiObrót sąsiedzki - gmina Zakrzewo
280.00
zł/ ha
2019-12-18Orka RadziejówObrót sąsiedzki - powiat radziejowski
180.00
zł/ ha
2019-12-11Orka MogilnoObrót sąsiedzki - powiat mogileński
270.00
zł/ ha
2019-11-29Orka WąbrzeźnoObrót sąsiedzki - powiat wąbrzeski
250.00
zł/ ha
2019-11-15Orka BydgoszczCGFP Wojnowo
300.00
zł/ ha
2019-10-31Orka Aleksandrów KujawskiObrót sąsiedzki - gmina Bądkowo
280.00
zł/ ha
2019-10-31Orka Nakło nad NoteciąObrót sąsiedzki - powiat nakielski
210.00
zł/ ha
Min : 150.00 zł / ha
Max : 300.00 zł / ha
Średnia : 229.48 zł / ha
1

Ceny nie stanowią oferty handlowej a jedynie informację na temat bieżącego poziomu cen


Szanowny Gościu

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie zgody poprzez kliknięcie na przycisk „wyrażam zgodę”. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i może być cofnięte w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
W KUJAWSKO-POMORSKIM OŚRODKU DORADZTWA ROLNICZEGO W MINIKOWIE


W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO” – informujemy o zasadach przetwarzania przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie, zwany w dalszej części KPODR Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
1. Administrator
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie (adres: Minikowo 1, 89-122 Minikowo, tel. 52 386 72 14, faks 52 386 72 27, adres mail: sekretariat@kpodr.pl.
2. Inspektor Ochrony Danych (IOD)
Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania KPODR, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych panem Romanem Gibaszkiem w siedzibie Administratora, telefonicznie 52 386 72 45, 663 731 881 lub na adres mail: roman.gibaszek@kpodr.pl.
3. Podstawa prawna
Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w związku z wykonywaniem zadań realizowanych w interesie publicznym, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
4. Cele przetwarzania
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
5. Odbiorcy danych
W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w ust. 4, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
6. Okres przechowywania danych
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, o których mowa w ust. 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
7. Prawa osób, których dane dotyczą
Zgodnie z RODO przysługują Pani/Panu:
8. Prawo wniesienia skargi
W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
9. Prawo do sprzeciwu
W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez KPODR Pani/Pana danych. KPODR przestanie przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że KPODR będzie w stanie wykazać, że w stosunku do Pani/Pana danych istnieją dla KPORD ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub Pani/Pana dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
10. Prawo cofnięcia zgody
W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania z obowiązującym prawem, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę możesz wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny, nasz adres mailowy, wskazany w
11. Informacja o dobrowolności podania danych
W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest konieczne, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
12. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
13. Informacja dotycząca Monitoringu
1) Obiekty KPODR są objęta systemem monitoringu. Monitoring stosowany jest w ramach prawnie usprawiedliwionego interesu Administratora, w celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa. Źródłem danych są kamery systemu monitoringu. Odbiorcami zarejestrowanych danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Dane z monitoringu będą przetwarzane przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa,
2) Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.