Fosforan amonu


Fosforan amonuData Towar Powiat Kontrahent Cena netto
2022-11-02Fosforan amonu MogilnoAMPOL-MEROL - Mogilno
580
zł/dt
2022-10-28Fosforan amonu Golub-DobrzyńAmpol - Merol - Golub-Dobrzyń
520
zł/dt
2022-10-14Fosforan amonu RypinAMPOL-Merol Radomin
550
zł/dt
2022-10-07Fosforan amonu ToruńFrank Chełmża
590
zł/dt
2022-09-30Fosforan amonu Nakło nad NoteciąLechpol - Szubin
587
zł/dt
2022-09-30Fosforan amonu WąbrzeźnoAmpol - Merol - Wąbrzeźno
590
zł/dt
2022-09-29Fosforan amonu Golub-DobrzyńAmpol - Merol - Golub-Dobrzyń
565
zł/dt
2022-09-29Fosforan amonu MogilnoAMPOL-MEROL - Mogilno
590
zł/dt
2022-09-28Fosforan amonu WłocławekPH Somir - Wieniec
418
zł/dt
2022-09-06Fosforan amonu RypinAMPOL-Merol Radomin
590
zł/dt
2022-08-30Fosforan amonu MogilnoAMPOL-MEROL - Mogilno
590
zł/dt
2022-08-26Fosforan amonu ToruńFrank Chełmża
590
zł/dt
2022-08-26Fosforan amonu WąbrzeźnoAmpol - Merol - Wąbrzeźno
590
zł/dt
2022-08-19Fosforan amonu RypinAMPOL-Merol Radomin
580
zł/dt
2022-08-04Fosforan amonu Świecie nad WisłąPHU Skład Opału - Michale
320
zł/dt
2022-07-29Fosforan amonu MogilnoAMPOL-MEROL - Mogilno
580
zł/dt
2022-07-29Fosforan amonu WąbrzeźnoAmpol - Merol - Wąbrzeźno
330
zł/dt
2022-07-01Fosforan amonu RypinAMPOL-Merol Radomin
570
zł/dt
2022-06-30Fosforan amonu ToruńFrank Chełmża
582
zł/dt
2022-06-29Fosforan amonu WąbrzeźnoAmpol - Merol - Wąbrzeźno
580
zł/dt
2022-06-29Fosforan amonu MogilnoAMPOL-MEROL - Mogilno
570
zł/dt
2022-06-23Fosforan amonu GrudziądzPZZ Kwidzyn
580
zł/dt
2022-06-15Fosforan amonu WłocławekAgro - Sław Sławomir Humański
550
zł/dt
2022-05-27Fosforan amonu ToruńFrank Chełmża
555
zł/dt
2022-05-27Fosforan amonu WąbrzeźnoAmpol - Merol - Wąbrzeźno
560
zł/dt
2022-05-26Fosforan amonu GrudziądzPZZ Kwidzyn
550
zł/dt
2022-05-12Fosforan amonu WłocławekAgro - Sław Sławomir Humański
580
zł/dt
2022-05-02Fosforan amonu RypinAMPOL-Merol Radomin
590
zł/dt
2022-04-29Fosforan amonu Golub-DobrzyńAmpol - Merol - Golub-Dobrzyń
590
zł/dt
2022-04-29Fosforan amonu MogilnoAMPOL-MEROL - Mogilno
595
zł/dt
2022-04-29Fosforan amonu WąbrzeźnoAmpol - Merol - Wąbrzeźno
595
zł/dt
2022-04-29Fosforan amonu ToruńFrank Chełmża
590
zł/dt
2022-04-27Fosforan amonu GrudziądzPZZ Kwidzyn
580
zł/dt
2022-04-13Fosforan amonu WłocławekAgro - Sław Sławomir Humański
550
zł/dt
2022-04-13Fosforan amonu RadziejówChemirol - Osięciny
492
zł/dt
2022-03-30Fosforan amonu GrudziądzPZZ Kwidzyn
540
zł/dt
2022-03-25Fosforan amonu WąbrzeźnoAmpol - Merol - Wąbrzeźno
580
zł/dt
2022-03-25Fosforan amonu ToruńFrank Chełmża
560
zł/dt
2022-03-18Fosforan amonu WłocławekPH Somir - Wieniec
418
zł/dt
2022-03-18Fosforan amonu ToruńJAKU
475
zł/dt
2022-03-16Fosforan amonu RadziejówChemirol - Osięciny
495
zł/dt
2022-02-28Fosforan amonu WłocławekRolmat
360
zł/dt
2022-02-25Fosforan amonu WąbrzeźnoAmpol - Merol - Wąbrzeźno
360
zł/dt
2022-02-25Fosforan amonu BydgoszczSawi-Bionex Sp. z o.o.
370
zł/dt
2022-02-25Fosforan amonu ToruńFrank Chełmża
365
zł/dt
2022-02-25Fosforan amonu ChełmnoAgromix
362
zł/dt
2022-02-23Fosforan amonu MogilnoAMPOL-MEROL - Mogilno
360
zł/dt
2022-02-23Fosforan amonu RadziejówChemirol - Osięciny
366
zł/dt
2022-02-17Fosforan amonu WłocławekAgro - Sław Sławomir Humański
265
zł/dt
2022-01-31Fosforan amonu RypinAMPOL-Merol Radomin
362
zł/dt
2022-01-31Fosforan amonu MogilnoAMPOL-MEROL - Mogilno
360
zł/dt
2022-01-31Fosforan amonu Nakło nad NoteciąLechpol - Szubin
347
zł/dt
2022-01-28Fosforan amonu WłocławekRolmat
333
zł/dt
2022-01-28Fosforan amonu BydgoszczSawi-Bionex Sp. z o.o.
359
zł/dt
2022-01-28Fosforan amonu WąbrzeźnoAmpol - Merol - Wąbrzeźno
362
zł/dt
2022-01-28Fosforan amonu ChełmnoAgromix
335
zł/dt
2022-01-27Fosforan amonu RadziejówChemirol - Osięciny
364
zł/dt
2022-01-21Fosforan amonu WłocławekAgro - Sław Sławomir Humański
358
zł/dt
2022-01-20Fosforan amonu InowrocławPHU Gees - Jaksice
343
zł/dt
2021-12-28Fosforan amonu ChełmnoAgromix
327
zł/dt
2021-12-22Fosforan amonu WąbrzeźnoAmpol - Merol - Wąbrzeźno
340
zł/dt
2021-12-21Fosforan amonu WłocławekPH Somir - Wieniec
329
zł/dt
2021-12-21Fosforan amonu WłocławekRolmat
323
zł/dt
2021-12-21Fosforan amonu GrudziądzPZZ Kwidzyn
335
zł/dt
2021-12-20Fosforan amonu RypinAMPOL-Merol Radomin
332
zł/dt
2021-12-20Fosforan amonu Nakło nad NoteciąLechpol - Szubin
332
zł/dt
2021-12-17Fosforan amonu BydgoszczSawi-Bionex Sp. z o.o.
346
zł/dt
2021-12-17Fosforan amonu MogilnoAMPOL-MEROL - Mogilno
332
zł/dt
2021-12-17Fosforan amonu Golub-DobrzyńStorol - Kowalewo Pomorskie
352
zł/dt
2021-12-16Fosforan amonu RadziejówChemirol - Osięciny
358
zł/dt
2021-12-16Fosforan amonu InowrocławPHU Gees - Jaksice
365
zł/dt
2021-12-15Fosforan amonu Świecie nad WisłąPUH Chemirol
332
zł/dt
2021-12-09Fosforan amonu WłocławekAgro - Sław Sławomir Humański
340
zł/dt
2021-11-30Fosforan amonu RadziejówChemirol - Osięciny
357
zł/dt
2021-11-30Fosforan amonu MogilnoAMPOL-MEROL - Mogilno
327
zł/dt
Min : 265.00 zł/dt
Max : 595.00 zł/dt
Średnia : 456.59 zł/dt
1

Ceny nie stanowią oferty handlowej a jedynie informację na temat bieżącego poziomu cen


Szanowny Gościu

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie zgody poprzez kliknięcie na przycisk „wyrażam zgodę”. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i może być cofnięte w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
W KUJAWSKO-POMORSKIM OŚRODKU DORADZTWA ROLNICZEGO W MINIKOWIE


W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO” – informujemy o zasadach przetwarzania przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie, zwany w dalszej części KPODR Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
1. Administrator
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie (adres: Minikowo 1, 89-122 Minikowo, tel. 52 386 72 14, faks 52 386 72 27, adres mail: sekretariat@kpodr.pl.
2. Inspektor Ochrony Danych (IOD)
Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania KPODR, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych panem Romanem Gibaszkiem w siedzibie Administratora, telefonicznie 52 386 72 45, 663 731 881 lub na adres mail: roman.gibaszek@kpodr.pl.
3. Podstawa prawna
Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w związku z wykonywaniem zadań realizowanych w interesie publicznym, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
4. Cele przetwarzania
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
5. Odbiorcy danych
W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w ust. 4, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
6. Okres przechowywania danych
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, o których mowa w ust. 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
7. Prawa osób, których dane dotyczą
Zgodnie z RODO przysługują Pani/Panu:
8. Prawo wniesienia skargi
W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
9. Prawo do sprzeciwu
W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez KPODR Pani/Pana danych. KPODR przestanie przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że KPODR będzie w stanie wykazać, że w stosunku do Pani/Pana danych istnieją dla KPORD ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub Pani/Pana dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
10. Prawo cofnięcia zgody
W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania z obowiązującym prawem, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę możesz wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny, nasz adres mailowy, wskazany w
11. Informacja o dobrowolności podania danych
W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest konieczne, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
12. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
13. Informacja dotycząca Monitoringu
1) Obiekty KPODR są objęta systemem monitoringu. Monitoring stosowany jest w ramach prawnie usprawiedliwionego interesu Administratora, w celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa. Źródłem danych są kamery systemu monitoringu. Odbiorcami zarejestrowanych danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Dane z monitoringu będą przetwarzane przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa,
2) Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.