Otręby pszenne


Otręby pszenne



Data Towar Powiat Kontrahent Cena netto
2023-01-31Otręby pszenneMogilnoCHP
82.50
zł/dt
2023-01-30Otręby pszenneBrodnica,,ROLMIX'
111.11
zł/dt
2023-01-30Otręby pszenneWąbrzeźnoAmpol - Merol - Wąbrzeźno
127.70
zł/dt
2023-01-27Otręby pszenneAleksandrów KujawskiPHU Sławomir Matusiak
126.00
zł/dt
2023-01-27Otręby pszenneWłocławekRolmax - Chodecz
160.00
zł/dt
2023-01-24Otręby pszenneŻninInter-Vax - Żnin
152.00
zł/dt
2023-01-24Otręby pszenneNakło nad NoteciąP.W. PASZ-MECH Paweł Bruski
148.00
zł/dt
2023-01-20Otręby pszenneSępólno KrajeńskieLagra - Sępólno Krajeńskie
138.00
zł/dt
2023-01-19Otręby pszenneInowrocławCHP Oddział w Gniewkowie
150.00
zł/dt
2023-01-13Otręby pszenneBydgoszczElewarr - Magazyn w Koronowie
116.00
zł/dt
2022-12-30Otręby pszenneMogilnoCHP
150.00
zł/dt
2022-12-30Otręby pszenneRypinWitpasz
125.00
zł/dt
2022-12-29Otręby pszenneWąbrzeźnoAmpol - Merol - Wąbrzeźno
132.00
zł/dt
2022-12-28Otręby pszenneWłocławekRolmax - Chodecz
156.00
zł/dt
2022-12-16Otręby pszenneBrodnica,,ROLMIX'
115.00
zł/dt
2022-12-13Otręby pszenneŻninInter-Vax - Żnin
138.00
zł/dt
2022-12-09Otręby pszenneGolub-DobrzyńAmpol - Merol - Golub-Dobrzyń
132.00
zł/dt
2022-12-08Otręby pszenneInowrocławCHP Oddział w Gniewkowie
150.00
zł/dt
2022-12-02Otręby pszenneToruńFrank Chełmża
134.00
zł/dt
2022-11-30Otręby pszenneWąbrzeźnoAmpol - Merol - Wąbrzeźno
132.40
zł/dt
2022-11-29Otręby pszenneBrodnica,,ROLMIX'
116.00
zł/dt
2022-11-29Otręby pszenneMogilnoCHP
150.00
zł/dt
2022-11-28Otręby pszenneSępólno KrajeńskieLagra - Sępólno Krajeńskie
143.00
zł/dt
2022-11-25Otręby pszenneRypinWitpasz
125.00
zł/dt
2022-11-25Otręby pszenneGolub-DobrzyńAmpol - Merol - Golub-Dobrzyń
132.00
zł/dt
2022-11-08Otręby pszenneŻninInter-Vax - Żnin
138.00
zł/dt
2022-10-31Otręby pszenneSępólno KrajeńskieLagra - Sępólno Krajeńskie
144.00
zł/dt
2022-10-28Otręby pszenneMogilnoCHP
137.00
zł/dt
2022-10-28Otręby pszenneWąbrzeźnoAmpol - Merol - Wąbrzeźno
127.70
zł/dt
2022-10-28Otręby pszenneBrodnica,,ROLMIX'
112.38
zł/dt
2022-10-28Otręby pszenneWłocławekRolmax - Chodecz
159.00
zł/dt
2022-09-30Otręby pszenneAleksandrów KujawskiPHU Sławomir Matusiak
120.00
zł/dt
2022-09-30Otręby pszenneWąbrzeźnoAmpol - Merol - Wąbrzeźno
127.70
zł/dt
2022-09-29Otręby pszenneGolub-DobrzyńAmpol - Merol - Golub-Dobrzyń
123.00
zł/dt
2022-09-29Otręby pszenneMogilnoCHP
160.00
zł/dt
2022-09-29Otręby pszenneŻninInter-Vax - Żnin
129.00
zł/dt
2022-09-28Otręby pszenneSępólno KrajeńskieLagra - Sępólno Krajeńskie
144.00
zł/dt
2022-09-28Otręby pszenneBrodnica,,ROLMIX'
101.85
zł/dt
2022-09-28Otręby pszenneWłocławekRolmax - Chodecz
153.00
zł/dt
2022-09-23Otręby pszenneRypinWitpasz
112.00
zł/dt
2022-09-16Otręby pszenneBydgoszczElewarr - Magazyn w Koronowie
111.00
zł/dt
2022-08-31Otręby pszenneSępólno KrajeńskieLagra - Sępólno Krajeńskie
138.00
zł/dt
2022-08-30Otręby pszenneWłocławekRolmax - Chodecz
153.00
zł/dt
2022-08-26Otręby pszenneBydgoszczElewarr - Magazyn w Koronowie
120.00
zł/dt
2022-08-26Otręby pszenneWąbrzeźnoAmpol - Merol - Wąbrzeźno
127.70
zł/dt
2022-08-19Otręby pszenneRypinWitpasz
140.00
zł/dt
2022-08-18Otręby pszenneInowrocławCHP Oddział w Gniewkowie
150.00
zł/dt
2022-08-12Otręby pszenneBrodnica,,ROLMIX'
100.00
zł/dt
2022-08-04Otręby pszenneŻninInter-Vax - Żnin
142.50
zł/dt
2022-07-29Otręby pszenneMogilnoCHP
150.00
zł/dt
2022-07-29Otręby pszenneWąbrzeźnoAmpol - Merol - Wąbrzeźno
137.00
zł/dt
2022-07-28Otręby pszenneWłocławekRolmax - Chodecz
153.00
zł/dt
2022-07-27Otręby pszenneBrodnica,,ROLMIX'
106.66
zł/dt
2022-07-22Otręby pszenneSępólno KrajeńskieLagra - Sępólno Krajeńskie
148.00
zł/dt
2022-07-14Otręby pszenneInowrocławCHP Oddział w Gniewkowie
150.00
zł/dt
2022-07-12Otręby pszenneŻninInter-Vax - Żnin
153.00
zł/dt
2022-07-01Otręby pszenneRypinWitpasz
122.00
zł/dt
2022-06-30Otręby pszenneBrodnica,,ROLMIX'
122.00
zł/dt
2022-06-29Otręby pszenneWąbrzeźnoAmpol - Merol - Wąbrzeźno
137.00
zł/dt
2022-06-29Otręby pszenneSępólno KrajeńskieLagra - Sępólno Krajeńskie
148.00
zł/dt
2022-06-15Otręby pszenneInowrocławCHP Oddział w Gniewkowie
120.37
zł/dt
2022-06-01Otręby pszenneAleksandrów KujawskiPHU Sławomir Matusiak
133.00
zł/dt
2022-05-31Otręby pszenneBrodnica,,ROLMIX'
135.00
zł/dt
2022-05-27Otręby pszenneWąbrzeźnoAmpol - Merol - Wąbrzeźno
137.00
zł/dt
2022-05-19Otręby pszenneInowrocławCHP Oddział w Gniewkowie
150.00
zł/dt
2022-04-29Otręby pszenneWąbrzeźnoAmpol - Merol - Wąbrzeźno
132.40
zł/dt
2022-04-28Otręby pszenneSępólno KrajeńskieLagra - Sępólno Krajeńskie
134.00
zł/dt
2022-04-21Otręby pszenneInowrocławCHP Oddział w Gniewkowie
135.00
zł/dt
2022-04-01Otręby pszenneRypinWitpasz
118.00
zł/dt
2022-03-28Otręby pszenneWłocławekRolmax - Chodecz
116.00
zł/dt
2022-03-25Otręby pszenneWąbrzeźnoAmpol - Merol - Wąbrzeźno
125.90
zł/dt
2022-03-21Otręby pszenneBrodnica,,ROLMIX'
125.00
zł/dt
2022-03-17Otręby pszenneInowrocławCHP Oddział w Gniewkowie
102.78
zł/dt
2022-02-28Otręby pszenneWłocławekRolmax - Chodecz
106.00
zł/dt
2022-02-25Otręby pszenneWąbrzeźnoAmpol - Merol - Wąbrzeźno
95.30
zł/dt
2022-02-25Otręby pszenneSępólno KrajeńskieLagra - Sępólno Krajeńskie
104.00
zł/dt
2022-02-25Otręby pszenneBydgoszczElewarr - Magazyn w Koronowie
91.00
zł/dt
2022-02-23Otręby pszenneMogilnoCHP
101.84
zł/dt
2022-02-17Otręby pszenneInowrocławCHP Oddział w Gniewkowie
102.00
zł/dt
2022-02-15Otręby pszenneBrodnica,,ROLMIX'
88.00
zł/dt
Min : 82.50 zł/dt
Max : 160.00 zł/dt
Średnia : 129.90 zł/dt
1

Ceny nie stanowią oferty handlowej a jedynie informację na temat bieżącego poziomu cen


Szanowny Gościu

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie zgody poprzez kliknięcie na przycisk „wyrażam zgodę”. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i może być cofnięte w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
W KUJAWSKO-POMORSKIM OŚRODKU DORADZTWA ROLNICZEGO W MINIKOWIE


W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO” – informujemy o zasadach przetwarzania przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie, zwany w dalszej części KPODR Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
1. Administrator
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie (adres: Minikowo 1, 89-122 Minikowo, tel. 52 386 72 14, faks 52 386 72 27, adres mail: sekretariat@kpodr.pl.
2. Inspektor Ochrony Danych (IOD)
Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania KPODR, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych panem Romanem Gibaszkiem w siedzibie Administratora, telefonicznie 52 386 72 45, 663 731 881 lub na adres mail: roman.gibaszek@kpodr.pl.
3. Podstawa prawna
Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w związku z wykonywaniem zadań realizowanych w interesie publicznym, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
4. Cele przetwarzania
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
5. Odbiorcy danych
W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w ust. 4, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
6. Okres przechowywania danych
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, o których mowa w ust. 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
7. Prawa osób, których dane dotyczą
Zgodnie z RODO przysługują Pani/Panu:
8. Prawo wniesienia skargi
W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
9. Prawo do sprzeciwu
W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez KPODR Pani/Pana danych. KPODR przestanie przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że KPODR będzie w stanie wykazać, że w stosunku do Pani/Pana danych istnieją dla KPORD ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub Pani/Pana dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
10. Prawo cofnięcia zgody
W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania z obowiązującym prawem, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę możesz wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny, nasz adres mailowy, wskazany w
11. Informacja o dobrowolności podania danych
W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest konieczne, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
12. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
13. Informacja dotycząca Monitoringu
1) Obiekty KPODR są objęta systemem monitoringu. Monitoring stosowany jest w ramach prawnie usprawiedliwionego interesu Administratora, w celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa. Źródłem danych są kamery systemu monitoringu. Odbiorcami zarejestrowanych danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Dane z monitoringu będą przetwarzane przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa,
2) Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.