Korn-Kali 40%


Korn-Kali 40%Data Towar Powiat Kontrahent Cena netto
2022-09-15Korn-Kali 40%InowrocławPHU Gees - Jaksice
350
zł/dt
2022-09-07Korn-Kali 40%RadziejówChemirol - Osięciny
350
zł/dt
2022-09-06Korn-Kali 40%RypinAMPOL-Merol Radomin
345
zł/dt
2022-08-30Korn-Kali 40%MogilnoAMPOL-MEROL - Mogilno
340
zł/dt
2022-08-26Korn-Kali 40%GrudziądzRolnicze Biuro Handlowe Michał Rębisz
350
zł/dt
2022-08-26Korn-Kali 40%WąbrzeźnoAmpol - Merol - Wąbrzeźno
340
zł/dt
2022-08-19Korn-Kali 40%RypinAMPOL-Merol Radomin
330
zł/dt
2022-07-29Korn-Kali 40%MogilnoAMPOL-MEROL - Mogilno
330
zł/dt
2022-07-29Korn-Kali 40%WąbrzeźnoAmpol - Merol - Wąbrzeźno
325
zł/dt
2022-07-22Korn-Kali 40%BydgoszczSawi-Bionex Sp. z o.o.
325
zł/dt
2022-07-04Korn-Kali 40%RadziejówChemirol - Osięciny
317
zł/dt
2022-07-01Korn-Kali 40%Aleksandrów KujawskiSławBud - Zakrzewo
350
zł/dt
2022-07-01Korn-Kali 40%Aleksandrów KujawskiPHU Sławomir Matusiak
340
zł/dt
2022-06-30Korn-Kali 40%ToruńFrank Chełmża
327
zł/dt
2022-06-30Korn-Kali 40%Nakło nad NoteciąCentrala Nasienna Sadki
300
zł/dt
2022-06-29Korn-Kali 40%WąbrzeźnoAmpol - Merol - Wąbrzeźno
325
zł/dt
2022-06-29Korn-Kali 40%MogilnoAMPOL-MEROL - Mogilno
325
zł/dt
2022-06-15Korn-Kali 40%InowrocławPHU Gees - Jaksice
310
zł/dt
2022-06-15Korn-Kali 40%RadziejówChemirol - Osięciny
317
zł/dt
2022-06-02Korn-Kali 40%Nakło nad NoteciąLechpol - Szubin
342
zł/dt
2022-06-02Korn-Kali 40%Nakło nad NoteciąDarmark - Mrocza
280
zł/dt
2022-05-27Korn-Kali 40%ToruńFrank Chełmża
320
zł/dt
2022-05-27Korn-Kali 40%WąbrzeźnoAmpol - Merol - Wąbrzeźno
315
zł/dt
2022-05-20Korn-Kali 40%RadziejówChemirol - Osięciny
317
zł/dt
2022-05-19Korn-Kali 40%InowrocławPHU Gees - Jaksice
305
zł/dt
2022-05-12Korn-Kali 40%WłocławekAgro - Sław Sławomir Humański
310
zł/dt
2022-05-01Korn-Kali 40%BydgoszczSawi-Bionex Sp. z o.o.
312
zł/dt
2022-04-29Korn-Kali 40%Nakło nad NoteciąLechpol - Szubin
272
zł/dt
2022-04-29Korn-Kali 40%Nakło nad NoteciąDarmark - Mrocza
270
zł/dt
2022-04-29Korn-Kali 40%Aleksandrów KujawskiPHU Sławomir Matusiak
280
zł/dt
2022-04-29Korn-Kali 40%Aleksandrów KujawskiSławBud - Zakrzewo
254
zł/dt
2022-04-29Korn-Kali 40%WąbrzeźnoAmpol - Merol - Wąbrzeźno
280
zł/dt
2022-04-29Korn-Kali 40%ToruńFrank Chełmża
280
zł/dt
2022-04-28Korn-Kali 40%Świecie nad WisłąPUH Chemirol
317
zł/dt
2022-04-13Korn-Kali 40%WłocławekAgro - Sław Sławomir Humański
300
zł/dt
2022-04-13Korn-Kali 40%RadziejówChemirol - Osięciny
315
zł/dt
2022-03-30Korn-Kali 40%GrudziądzPZZ Kwidzyn
270
zł/dt
2022-03-25Korn-Kali 40%WąbrzeźnoAmpol - Merol - Wąbrzeźno
255
zł/dt
2022-03-25Korn-Kali 40%Nakło nad NoteciąCentrala Nasienna Sadki
220
zł/dt
2022-03-25Korn-Kali 40%Nakło nad NoteciąLechpol - Szubin
252
zł/dt
2022-03-25Korn-Kali 40%Aleksandrów KujawskiPHU Sławomir Matusiak
245
zł/dt
2022-03-17Korn-Kali 40%WłocławekAgro - Sław Sławomir Humański
260
zł/dt
2022-03-16Korn-Kali 40%RadziejówChemirol - Osięciny
252
zł/dt
2022-03-16Korn-Kali 40%Świecie nad WisłąPUH Chemirol
252
zł/dt
2022-03-01Korn-Kali 40%Aleksandrów KujawskiSławBud - Zakrzewo
201
zł/dt
2022-02-28Korn-Kali 40%Nakło nad NoteciąCentrala Nasienna Sadki
190
zł/dt
2022-02-25Korn-Kali 40%ToruńFrank Chełmża
200
zł/dt
2022-02-23Korn-Kali 40%MogilnoAMPOL-MEROL - Mogilno
205
zł/dt
2022-02-23Korn-Kali 40%RadziejówChemirol - Osięciny
198
zł/dt
2022-02-17Korn-Kali 40%WłocławekAgro - Sław Sławomir Humański
205
zł/dt
2022-01-31Korn-Kali 40%Aleksandrów KujawskiPHU Sławomir Matusiak
204
zł/dt
2022-01-31Korn-Kali 40%Aleksandrów KujawskiSławBud - Zakrzewo
196
zł/dt
2022-01-31Korn-Kali 40%MogilnoAMPOL-MEROL - Mogilno
205
zł/dt
2022-01-28Korn-Kali 40%Nakło nad NoteciąDarmark - Mrocza
204
zł/dt
2022-01-27Korn-Kali 40%RadziejówChemirol - Osięciny
198
zł/dt
2022-01-21Korn-Kali 40%WłocławekAgro - Sław Sławomir Humański
205
zł/dt
2021-12-22Korn-Kali 40%WąbrzeźnoAmpol - Merol - Wąbrzeźno
203
zł/dt
2021-12-17Korn-Kali 40%MogilnoAMPOL-MEROL - Mogilno
198
zł/dt
2021-12-09Korn-Kali 40%WłocławekAgro - Sław Sławomir Humański
202
zł/dt
2021-12-03Korn-Kali 40%RypinAMPOL-Merol Radomin
204
zł/dt
2021-11-30Korn-Kali 40%MogilnoAMPOL-MEROL - Mogilno
198
zł/dt
2021-11-30Korn-Kali 40%Aleksandrów KujawskiPHU Sławomir Matusiak
205
zł/dt
2021-11-26Korn-Kali 40%WąbrzeźnoAmpol - Merol - Wąbrzeźno
203
zł/dt
2021-11-10Korn-Kali 40%InowrocławPHU Gees - Jaksice
200
zł/dt
2021-10-04Korn-Kali 40%Nakło nad NoteciąCentrala Nasienna Sadki
140
zł/dt
2021-09-29Korn-Kali 40%WąbrzeźnoAmpol - Merol - Wąbrzeźno
174
zł/dt
2021-09-29Korn-Kali 40%RadziejówChemirol - Osięciny
152
zł/dt
2021-09-29Korn-Kali 40%InowrocławPHU Gees - Jaksice
159
zł/dt
Min : 140.00 zł/dt
Max : 350.00 zł/dt
Średnia : 265.00 zł/dt
1

Ceny nie stanowią oferty handlowej a jedynie informację na temat bieżącego poziomu cen


Szanowny Gościu

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie zgody poprzez kliknięcie na przycisk „wyrażam zgodę”. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i może być cofnięte w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
W KUJAWSKO-POMORSKIM OŚRODKU DORADZTWA ROLNICZEGO W MINIKOWIE


W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO” – informujemy o zasadach przetwarzania przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie, zwany w dalszej części KPODR Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
1. Administrator
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie (adres: Minikowo 1, 89-122 Minikowo, tel. 52 386 72 14, faks 52 386 72 27, adres mail: sekretariat@kpodr.pl.
2. Inspektor Ochrony Danych (IOD)
Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania KPODR, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych panem Romanem Gibaszkiem w siedzibie Administratora, telefonicznie 52 386 72 45, 663 731 881 lub na adres mail: roman.gibaszek@kpodr.pl.
3. Podstawa prawna
Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w związku z wykonywaniem zadań realizowanych w interesie publicznym, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
4. Cele przetwarzania
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
5. Odbiorcy danych
W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w ust. 4, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
6. Okres przechowywania danych
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, o których mowa w ust. 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
7. Prawa osób, których dane dotyczą
Zgodnie z RODO przysługują Pani/Panu:
8. Prawo wniesienia skargi
W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
9. Prawo do sprzeciwu
W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez KPODR Pani/Pana danych. KPODR przestanie przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że KPODR będzie w stanie wykazać, że w stosunku do Pani/Pana danych istnieją dla KPORD ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub Pani/Pana dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
10. Prawo cofnięcia zgody
W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania z obowiązującym prawem, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę możesz wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny, nasz adres mailowy, wskazany w
11. Informacja o dobrowolności podania danych
W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest konieczne, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
12. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
13. Informacja dotycząca Monitoringu
1) Obiekty KPODR są objęta systemem monitoringu. Monitoring stosowany jest w ramach prawnie usprawiedliwionego interesu Administratora, w celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa. Źródłem danych są kamery systemu monitoringu. Odbiorcami zarejestrowanych danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Dane z monitoringu będą przetwarzane przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa,
2) Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.