Superfosfat wzbogac. 40%


Superfosfat wzbogac. 40%Data Towar Powiat Kontrahent Cena netto
2023-01-31Superfosfat wzbogac. 40%WłocławekPH Somir - Wieniec
416
zł/dt
2023-01-30Superfosfat wzbogac. 40%WąbrzeźnoAmpol - Merol - Wąbrzeźno
418
zł/dt
2023-01-27Superfosfat wzbogac. 40%Golub-DobrzyńAmpol - Merol - Golub-Dobrzyń
385
zł/dt
2023-01-19Superfosfat wzbogac. 40%InowrocławPHU Gees - Jaksice
388
zł/dt
2022-12-30Superfosfat wzbogac. 40%MogilnoAMPOL-MEROL - Mogilno
390
zł/dt
2022-12-29Superfosfat wzbogac. 40%WąbrzeźnoAmpol - Merol - Wąbrzeźno
390
zł/dt
2022-12-22Superfosfat wzbogac. 40%Świecie nad WisłąPUH Chemirol
347
zł/dt
2022-12-13Superfosfat wzbogac. 40%ToruńFrank Chełmża
380
zł/dt
2022-12-10Superfosfat wzbogac. 40%Nakło nad NoteciąLechpol - Szubin
377
zł/dt
2022-12-09Superfosfat wzbogac. 40%Golub-DobrzyńAmpol - Merol - Golub-Dobrzyń
390
zł/dt
2022-12-08Superfosfat wzbogac. 40%InowrocławPHU Gees - Jaksice
410
zł/dt
2022-12-01Superfosfat wzbogac. 40%WłocławekPH Somir - Wieniec
387
zł/dt
2022-11-30Superfosfat wzbogac. 40%WąbrzeźnoAmpol - Merol - Wąbrzeźno
390
zł/dt
2022-11-30Superfosfat wzbogac. 40%MogilnoAMPOL-MEROL - Mogilno
400
zł/dt
2022-11-25Superfosfat wzbogac. 40%Świecie nad WisłąPUH Chemirol
360
zł/dt
2022-11-25Superfosfat wzbogac. 40%Golub-DobrzyńAmpol - Merol - Golub-Dobrzyń
390
zł/dt
2022-11-17Superfosfat wzbogac. 40%InowrocławPHU Gees - Jaksice
410
zł/dt
2022-10-28Superfosfat wzbogac. 40%Golub-DobrzyńAmpol - Merol - Golub-Dobrzyń
398
zł/dt
2022-10-20Superfosfat wzbogac. 40%InowrocławPHU Gees - Jaksice
410
zł/dt
2022-10-07Superfosfat wzbogac. 40%ToruńFrank Chełmża
403
zł/dt
2022-10-04Superfosfat wzbogac. 40%Świecie nad WisłąPUH Chemirol
360
zł/dt
2022-09-30Superfosfat wzbogac. 40%Nakło nad NoteciąLechpol - Szubin
390
zł/dt
2022-09-30Superfosfat wzbogac. 40%Golub-DobrzyńAmpol - Merol - Golub-Dobrzyń
403
zł/dt
2022-09-30Superfosfat wzbogac. 40%WąbrzeźnoAmpol - Merol - Wąbrzeźno
398
zł/dt
2022-09-29Superfosfat wzbogac. 40%MogilnoAMPOL-MEROL - Mogilno
400
zł/dt
2022-09-15Superfosfat wzbogac. 40%InowrocławPHU Gees - Jaksice
400
zł/dt
2022-09-08Superfosfat wzbogac. 40%Świecie nad WisłąPUH Chemirol
360
zł/dt
2022-08-30Superfosfat wzbogac. 40%MogilnoAMPOL-MEROL - Mogilno
380
zł/dt
2022-08-26Superfosfat wzbogac. 40%WąbrzeźnoAmpol - Merol - Wąbrzeźno
390
zł/dt
2022-07-29Superfosfat wzbogac. 40%MogilnoAMPOL-MEROL - Mogilno
380
zł/dt
2022-07-29Superfosfat wzbogac. 40%WąbrzeźnoAmpol - Merol - Wąbrzeźno
380
zł/dt
2022-07-29Superfosfat wzbogac. 40%Golub-DobrzyńAmpol - Merol - Golub-Dobrzyń
380
zł/dt
2022-07-01Superfosfat wzbogac. 40%Świecie nad WisłąPUH Chemirol
347
zł/dt
2022-06-30Superfosfat wzbogac. 40%Golub-DobrzyńAmpol - Merol - Golub-Dobrzyń
380
zł/dt
2022-06-30Superfosfat wzbogac. 40%Nakło nad NoteciąLechpol - Szubin
378
zł/dt
2022-06-30Superfosfat wzbogac. 40%ToruńFrank Chełmża
380
zł/dt
2022-06-29Superfosfat wzbogac. 40%WąbrzeźnoAmpol - Merol - Wąbrzeźno
380
zł/dt
2022-06-27Superfosfat wzbogac. 40%WłocławekPH Somir - Wieniec
372
zł/dt
2022-06-15Superfosfat wzbogac. 40%InowrocławPHU Gees - Jaksice
320
zł/dt
2022-06-03Superfosfat wzbogac. 40%ChełmnoAgromix
380
zł/dt
2022-06-02Superfosfat wzbogac. 40%MogilnoAMPOL-MEROL - Mogilno
380
zł/dt
2022-05-31Superfosfat wzbogac. 40%Golub-DobrzyńAmpol - Merol - Golub-Dobrzyń
380
zł/dt
2022-05-24Superfosfat wzbogac. 40%WłocławekPH Somir - Wieniec
328
zł/dt
2022-05-19Superfosfat wzbogac. 40%InowrocławPHU Gees - Jaksice
320
zł/dt
2022-05-01Superfosfat wzbogac. 40%BydgoszczSawi-Bionex Sp. z o.o.
349
zł/dt
2022-04-29Superfosfat wzbogac. 40%TucholaZłotowska
300
zł/dt
2022-04-29Superfosfat wzbogac. 40%ToruńFrank Chełmża
345
zł/dt
2022-04-29Superfosfat wzbogac. 40%Nakło nad NoteciąLechpol - Szubin
323
zł/dt
2022-04-29Superfosfat wzbogac. 40%Golub-DobrzyńAmpol - Merol - Golub-Dobrzyń
360
zł/dt
2022-04-29Superfosfat wzbogac. 40%WąbrzeźnoAmpol - Merol - Wąbrzeźno
340
zł/dt
2022-04-27Superfosfat wzbogac. 40%WłocławekPH Somir - Wieniec
328
zł/dt
2022-04-27Superfosfat wzbogac. 40%WłocławekRolmat
290
zł/dt
2022-04-21Superfosfat wzbogac. 40%InowrocławPHU Gees - Jaksice
290
zł/dt
2022-03-25Superfosfat wzbogac. 40%WąbrzeźnoAmpol - Merol - Wąbrzeźno
340
zł/dt
2022-03-18Superfosfat wzbogac. 40%LipnoGS Chrostkowo
290
zł/dt
2022-03-18Superfosfat wzbogac. 40%WłocławekPH Somir - Wieniec
285
zł/dt
2022-03-18Superfosfat wzbogac. 40%ToruńJAKU
260
zł/dt
2022-03-18Superfosfat wzbogac. 40%ToruńFrank Chełmża
262
zł/dt
2022-03-17Superfosfat wzbogac. 40%InowrocławPHU Gees - Jaksice
262
zł/dt
2022-02-28Superfosfat wzbogac. 40%Golub-DobrzyńAmpol - Merol - Golub-Dobrzyń
246
zł/dt
2022-02-25Superfosfat wzbogac. 40%WąbrzeźnoAmpol - Merol - Wąbrzeźno
245
zł/dt
2022-02-25Superfosfat wzbogac. 40%ToruńFrank Chełmża
245
zł/dt
2022-02-25Superfosfat wzbogac. 40%ChełmnoAgromix
243
zł/dt
2022-02-23Superfosfat wzbogac. 40%MogilnoAMPOL-MEROL - Mogilno
243
zł/dt
2022-02-17Superfosfat wzbogac. 40%InowrocławPHU Gees - Jaksice
240
zł/dt
Min : 240.00 zł/dt
Max : 418.00 zł/dt
Średnia : 352.17 zł/dt
1

Ceny nie stanowią oferty handlowej a jedynie informację na temat bieżącego poziomu cen


Szanowny Gościu

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie zgody poprzez kliknięcie na przycisk „wyrażam zgodę”. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i może być cofnięte w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
W KUJAWSKO-POMORSKIM OŚRODKU DORADZTWA ROLNICZEGO W MINIKOWIE


W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO” – informujemy o zasadach przetwarzania przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie, zwany w dalszej części KPODR Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
1. Administrator
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie (adres: Minikowo 1, 89-122 Minikowo, tel. 52 386 72 14, faks 52 386 72 27, adres mail: sekretariat@kpodr.pl.
2. Inspektor Ochrony Danych (IOD)
Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania KPODR, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych panem Romanem Gibaszkiem w siedzibie Administratora, telefonicznie 52 386 72 45, 663 731 881 lub na adres mail: roman.gibaszek@kpodr.pl.
3. Podstawa prawna
Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w związku z wykonywaniem zadań realizowanych w interesie publicznym, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
4. Cele przetwarzania
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
5. Odbiorcy danych
W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w ust. 4, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
6. Okres przechowywania danych
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, o których mowa w ust. 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
7. Prawa osób, których dane dotyczą
Zgodnie z RODO przysługują Pani/Panu:
8. Prawo wniesienia skargi
W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
9. Prawo do sprzeciwu
W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez KPODR Pani/Pana danych. KPODR przestanie przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że KPODR będzie w stanie wykazać, że w stosunku do Pani/Pana danych istnieją dla KPORD ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub Pani/Pana dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
10. Prawo cofnięcia zgody
W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania z obowiązującym prawem, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę możesz wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny, nasz adres mailowy, wskazany w
11. Informacja o dobrowolności podania danych
W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest konieczne, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
12. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
13. Informacja dotycząca Monitoringu
1) Obiekty KPODR są objęta systemem monitoringu. Monitoring stosowany jest w ramach prawnie usprawiedliwionego interesu Administratora, w celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa. Źródłem danych są kamery systemu monitoringu. Odbiorcami zarejestrowanych danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Dane z monitoringu będą przetwarzane przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa,
2) Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.