Orka


OrkaData Towar Powiat Kontrahent Cena netto
2022-09-27Orka GrudziądzObrót sąsiedzki - powiat grudziądzki
320.00
zł/ha
2022-09-22Orka ChełmnoObrót sąsiedzki - powiat chełmiński
320.00
zł/ha
2022-09-16Orka WąbrzeźnoObrót sąsiedzki - powiat wąbrzeski
350.00
zł/ha
2022-09-15Orka InowrocławUsługi Rolnicze Tomasz Mróz
330.00
zł/ha
2022-09-15Orka InowrocławObrót sąsiedzki - powiat inowrocławski
320.00
zł/ha
2022-09-09Orka ToruńObrót sąsiedzki - powiat toruński
350.00
zł/ha
2022-09-09Orka RadziejówObrót sąsiedzki - powiat radziejowski
300.00
zł/ha
2022-09-01Orka Świecie nad WisłąObrót sąsiedzki - powiat świecki
300.00
zł/ha
2022-08-31Orka Sępólno KrajeńskieObrót sąsiedzki - powiat sępoleński
300.00
zł/ha
2022-08-31Orka TucholaObrót sąsiedzki - powiat tucholski
350.00
zł/ha
2022-07-29Orka MogilnoObrót sąsiedzki - powiat mogileński
350.00
zł/ha
2022-07-29Orka Nakło nad NoteciąObrót sąsiedzki - powiat nakielski
280.00
zł/ha
2022-07-28Orka BydgoszczObrót sąsiedzki - powiat bydgoski
290.00
zł/ha
2022-07-28Orka ŻninObrót sąsiedzki - powiat żniński
290.00
zł/ha
2022-07-27Orka WłocławekObrót sąsiedzki - gmina Chodecz
300.00
zł/ha
2022-06-29Orka MogilnoObrót sąsiedzki - powiat mogileński
300.00
zł/ha
2022-06-29Orka Sępólno KrajeńskieObrót sąsiedzki - powiat sępoleński
300.00
zł/ha
2022-06-15Orka InowrocławUsługi Rolnicze Tomasz Mróz
330.00
zł/ha
2022-06-15Orka InowrocławObrót sąsiedzki - powiat inowrocławski
300.00
zł/ha
2022-06-03Orka ChełmnoObrót sąsiedzki - powiat chełmiński
290.00
zł/ha
2022-05-22Orka ToruńObrót sąsiedzki - powiat toruński
300.00
zł/ha
2022-05-19Orka Nakło nad NoteciąObrót sąsiedzki - powiat nakielski
280.00
zł/ha
2022-05-17Orka WłocławekObrót sąsiedzki - gmina Chodecz
330.00
zł/ha
2022-05-06Orka Aleksandrów KujawskiPHU Sławomir Matusiak
290.00
zł/ha
2022-05-05Orka RadziejówObrót sąsiedzki - powiat radziejowski
300.00
zł/ha
2022-04-15Orka Świecie nad WisłąObrót sąsiedzki - powiat świecki
300.00
zł/ha
2022-04-03Orka BydgoszczObrót sąsiedzki - powiat bydgoski
290.00
zł/ha
2022-03-28Orka ŻninObrót sąsiedzki - powiat żniński
280.00
zł/ha
2022-03-25Orka MogilnoObrót sąsiedzki - powiat mogileński
300.00
zł/ha
2022-03-25Orka ChełmnoObrót sąsiedzki - powiat chełmiński
320.00
zł/ha
2022-03-25Orka ToruńObrót sąsiedzki - powiat toruński
300.00
zł/ha
2022-03-24Orka Świecie nad WisłąObrót sąsiedzki - powiat świecki
320.00
zł/ha
2022-03-24Orka RadziejówObrót sąsiedzki - powiat radziejowski
300.00
zł/ha
2022-03-23Orka WłocławekObrót sąsiedzki - gmina Chodecz
330.00
zł/ha
2022-03-22Orka BrodnicaSław - Rol
240.00
zł/ha
2022-03-17Orka InowrocławObrót sąsiedzki - powiat inowrocławski
320.00
zł/ha
2022-03-17Orka InowrocławUsługi Rolnicze Tomasz Mróz
330.00
zł/ha
2021-12-28Orka ŻninObrót sąsiedzki - powiat żniński
270.00
zł/ha
2021-12-21Orka GrudziądzObrót sąsiedzki - powiat grudziądzki
200.00
zł/ha
2021-12-20Orka LipnoObrót sąsiedzki - powiat lipnowski
150.00
zł/ha
2021-12-19Orka RadziejówObrót sąsiedzki - powiat radziejowski
180.00
zł/ha
2021-12-17Orka ToruńObrót sąsiedzki - powiat toruński
250.00
zł/ha
2021-12-14Orka Golub-DobrzyńObrót sąsiedzki - powiat golubsko-dobrzyński
200.00
zł/ha
2021-11-30Orka MogilnoObrót sąsiedzki - powiat mogileński
240.00
zł/ha
2021-11-26Orka ChełmnoObrót sąsiedzki - powiat chełmiński
230.00
zł/ha
2021-11-25Orka Sępólno KrajeńskieObrót sąsiedzki - powiat sępoleński
150.00
zł/ha
2021-11-25Orka InowrocławObrót sąsiedzki - powiat inowrocławski
300.00
zł/ha
2021-11-25Orka InowrocławUsługi Rolnicze Tomasz Mróz
300.00
zł/ha
2021-11-05Orka Świecie nad WisłąObrót sąsiedzki - powiat świecki
200.00
zł/ha
2021-11-04Orka Nakło nad NoteciąObrót sąsiedzki - powiat nakielski
260.00
zł/ha
2021-10-10Orka Aleksandrów KujawskiObrót sąsiedzki - gmina Zakrzewo
290.00
zł/ha
2021-10-10Orka Aleksandrów KujawskiPHU Sławomir Matusiak
270.00
zł/ha
2021-09-30Orka GrudziądzObrót sąsiedzki - powiat grudziądzki
300.00
zł/ha
2021-09-29Orka BydgoszczCGFP Wojnowo
300.00
zł/ha
2021-09-29Orka InowrocławObrót sąsiedzki - powiat inowrocławski
300.00
zł/ha
2021-09-29Orka InowrocławUsługi Rolnicze Tomasz Mróz
300.00
zł/ha
2021-09-28Orka BrodnicaSław - Rol
300.00
zł/ha
Min : 150.00 zł/ha
Max : 350.00 zł/ha
Średnia : 287.54 zł/ha
1

Ceny nie stanowią oferty handlowej a jedynie informację na temat bieżącego poziomu cen


Szanowny Gościu

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie zgody poprzez kliknięcie na przycisk „wyrażam zgodę”. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i może być cofnięte w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
W KUJAWSKO-POMORSKIM OŚRODKU DORADZTWA ROLNICZEGO W MINIKOWIE


W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO” – informujemy o zasadach przetwarzania przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie, zwany w dalszej części KPODR Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
1. Administrator
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie (adres: Minikowo 1, 89-122 Minikowo, tel. 52 386 72 14, faks 52 386 72 27, adres mail: sekretariat@kpodr.pl.
2. Inspektor Ochrony Danych (IOD)
Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania KPODR, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych panem Romanem Gibaszkiem w siedzibie Administratora, telefonicznie 52 386 72 45, 663 731 881 lub na adres mail: roman.gibaszek@kpodr.pl.
3. Podstawa prawna
Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w związku z wykonywaniem zadań realizowanych w interesie publicznym, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
4. Cele przetwarzania
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
5. Odbiorcy danych
W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w ust. 4, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
6. Okres przechowywania danych
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, o których mowa w ust. 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
7. Prawa osób, których dane dotyczą
Zgodnie z RODO przysługują Pani/Panu:
8. Prawo wniesienia skargi
W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
9. Prawo do sprzeciwu
W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez KPODR Pani/Pana danych. KPODR przestanie przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że KPODR będzie w stanie wykazać, że w stosunku do Pani/Pana danych istnieją dla KPORD ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub Pani/Pana dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
10. Prawo cofnięcia zgody
W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania z obowiązującym prawem, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę możesz wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny, nasz adres mailowy, wskazany w
11. Informacja o dobrowolności podania danych
W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest konieczne, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
12. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
13. Informacja dotycząca Monitoringu
1) Obiekty KPODR są objęta systemem monitoringu. Monitoring stosowany jest w ramach prawnie usprawiedliwionego interesu Administratora, w celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa. Źródłem danych są kamery systemu monitoringu. Odbiorcami zarejestrowanych danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Dane z monitoringu będą przetwarzane przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa,
2) Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.