Wywóz gnojowicy 10 000 l


Wywóz gnojowicy 10 000 lData Towar Powiat Kontrahent Cena netto
2023-01-27Wywóz gnojowicy 10 000 lTucholaObrót sąsiedzki - powiat tucholski
120.00
zł/szt.
2023-01-13Wywóz gnojowicy 10 000 lToruńObrót sąsiedzki - powiat toruński
110.00
zł/szt.
2023-01-13Wywóz gnojowicy 10 000 lToruńFHU Rafał Bober
110.00
zł/szt.
2022-12-29Wywóz gnojowicy 10 000 lGrudziądzObrót sąsiedzki - powiat grudziądzki
120.00
zł/szt.
2022-12-23Wywóz gnojowicy 10 000 lToruńObrót sąsiedzki - powiat toruński
110.00
zł/szt.
2022-12-23Wywóz gnojowicy 10 000 lToruńFHU Rafał Bober
110.00
zł/szt.
2022-12-22Wywóz gnojowicy 10 000 lMogilnoObrót sąsiedzki - powiat mogileński
100.00
zł/szt.
2022-12-22Wywóz gnojowicy 10 000 lŚwiecie nad WisłąObrót sąsiedzki - powiat świecki
65.00
zł/szt.
2022-12-16Wywóz gnojowicy 10 000 lBrodnicaSław - Rol
95.00
zł/szt.
2022-12-09Wywóz gnojowicy 10 000 lGolub-DobrzyńObrót sąsiedzki - powiat golubsko-dobrzyński
75.00
zł/szt.
2022-11-17Wywóz gnojowicy 10 000 lInowrocławUsługi Rolnicze Tomasz Mróz
120.00
zł/szt.
2022-11-17Wywóz gnojowicy 10 000 lInowrocławObrót sąsiedzki - powiat inowrocławski
120.00
zł/szt.
2022-11-08Wywóz gnojowicy 10 000 lTucholaObrót sąsiedzki - powiat tucholski
120.00
zł/szt.
2022-10-02Wywóz gnojowicy 10 000 lBydgoszczObrót sąsiedzki - powiat bydgoski
70.00
zł/szt.
2022-09-30Wywóz gnojowicy 10 000 lChełmnoObrót sąsiedzki - powiat chełmiński
100.00
zł/szt.
2022-09-29Wywóz gnojowicy 10 000 lGolub-DobrzyńObrót sąsiedzki - powiat golubsko-dobrzyński
80.00
zł/szt.
2022-09-29Wywóz gnojowicy 10 000 lMogilnoObrót sąsiedzki - powiat mogileński
100.00
zł/szt.
2022-09-28Wywóz gnojowicy 10 000 lBrodnicaSław - Rol
90.00
zł/szt.
2022-09-28Wywóz gnojowicy 10 000 lTucholaObrót sąsiedzki - powiat tucholski
120.00
zł/szt.
2022-09-27Wywóz gnojowicy 10 000 lGrudziądzObrót sąsiedzki - powiat grudziądzki
120.00
zł/szt.
2022-09-15Wywóz gnojowicy 10 000 lInowrocławUsługi Rolnicze Tomasz Mróz
120.00
zł/szt.
2022-09-15Wywóz gnojowicy 10 000 lInowrocławObrót sąsiedzki - powiat inowrocławski
100.00
zł/szt.
2022-09-01Wywóz gnojowicy 10 000 lŚwiecie nad WisłąObrót sąsiedzki - powiat świecki
65.00
zł/szt.
2022-07-29Wywóz gnojowicy 10 000 lToruńObrót sąsiedzki - powiat toruński
90.00
zł/szt.
2022-07-28Wywóz gnojowicy 10 000 lBydgoszczObrót sąsiedzki - powiat bydgoski
70.00
zł/szt.
2022-07-27Wywóz gnojowicy 10 000 lWłocławekObrót sąsiedzki - gmina Chodecz
100.00
zł/szt.
2022-06-30Wywóz gnojowicy 10 000 lGolub-DobrzyńObrót sąsiedzki - powiat golubsko-dobrzyński
80.00
zł/szt.
2022-06-29Wywóz gnojowicy 10 000 lMogilnoObrót sąsiedzki - powiat mogileński
115.00
zł/szt.
2022-06-24Wywóz gnojowicy 10 000 lChełmnoObrót sąsiedzki - powiat chełmiński
100.00
zł/szt.
2022-06-15Wywóz gnojowicy 10 000 lInowrocławObrót sąsiedzki - powiat inowrocławski
100.00
zł/szt.
2022-06-15Wywóz gnojowicy 10 000 lInowrocławUsługi Rolnicze Tomasz Mróz
100.00
zł/szt.
2022-05-17Wywóz gnojowicy 10 000 lWłocławekObrót sąsiedzki - gmina Chodecz
100.00
zł/szt.
2022-05-06Wywóz gnojowicy 10 000 lToruńObrót sąsiedzki - powiat toruński
110.00
zł/szt.
2022-03-29Wywóz gnojowicy 10 000 lGrudziądzObrót sąsiedzki - powiat grudziądzki
100.00
zł/szt.
2022-03-25Wywóz gnojowicy 10 000 lMogilnoObrót sąsiedzki - powiat mogileński
115.00
zł/szt.
2022-03-25Wywóz gnojowicy 10 000 lChełmnoObrót sąsiedzki - powiat chełmiński
50.00
zł/szt.
2022-03-25Wywóz gnojowicy 10 000 lNakło nad NoteciąObrót sąsiedzki - powiat nakielski
50.00
zł/szt.
2022-03-25Wywóz gnojowicy 10 000 lToruńObrót sąsiedzki - powiat toruński
90.00
zł/szt.
2022-03-24Wywóz gnojowicy 10 000 lRadziejówObrót sąsiedzki - powiat radziejowski
120.00
zł/szt.
2022-03-23Wywóz gnojowicy 10 000 lWłocławekObrót sąsiedzki - gmina Chodecz
130.00
zł/szt.
2022-03-22Wywóz gnojowicy 10 000 lBrodnicaSław - Rol
80.00
zł/szt.
2022-03-18Wywóz gnojowicy 10 000 lToruńFHU Rafał Bober
80.00
zł/szt.
2022-03-17Wywóz gnojowicy 10 000 lInowrocławObrót sąsiedzki - powiat inowrocławski
120.00
zł/szt.
2022-03-17Wywóz gnojowicy 10 000 lInowrocławUsługi Rolnicze Tomasz Mróz
120.00
zł/szt.
2022-03-16Wywóz gnojowicy 10 000 lGolub-DobrzyńObrót sąsiedzki - powiat golubsko-dobrzyński
60.00
zł/szt.
Min : 50.00 zł/szt.
Max : 130.00 zł/szt.
Średnia : 98.22 zł/szt.
1

Ceny nie stanowią oferty handlowej a jedynie informację na temat bieżącego poziomu cen


Szanowny Gościu

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie zgody poprzez kliknięcie na przycisk „wyrażam zgodę”. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i może być cofnięte w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
W KUJAWSKO-POMORSKIM OŚRODKU DORADZTWA ROLNICZEGO W MINIKOWIE


W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO” – informujemy o zasadach przetwarzania przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie, zwany w dalszej części KPODR Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
1. Administrator
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie (adres: Minikowo 1, 89-122 Minikowo, tel. 52 386 72 14, faks 52 386 72 27, adres mail: sekretariat@kpodr.pl.
2. Inspektor Ochrony Danych (IOD)
Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania KPODR, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych panem Romanem Gibaszkiem w siedzibie Administratora, telefonicznie 52 386 72 45, 663 731 881 lub na adres mail: roman.gibaszek@kpodr.pl.
3. Podstawa prawna
Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w związku z wykonywaniem zadań realizowanych w interesie publicznym, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
4. Cele przetwarzania
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
5. Odbiorcy danych
W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w ust. 4, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
6. Okres przechowywania danych
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, o których mowa w ust. 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
7. Prawa osób, których dane dotyczą
Zgodnie z RODO przysługują Pani/Panu:
8. Prawo wniesienia skargi
W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
9. Prawo do sprzeciwu
W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez KPODR Pani/Pana danych. KPODR przestanie przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że KPODR będzie w stanie wykazać, że w stosunku do Pani/Pana danych istnieją dla KPORD ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub Pani/Pana dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
10. Prawo cofnięcia zgody
W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania z obowiązującym prawem, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę możesz wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny, nasz adres mailowy, wskazany w
11. Informacja o dobrowolności podania danych
W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest konieczne, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
12. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
13. Informacja dotycząca Monitoringu
1) Obiekty KPODR są objęta systemem monitoringu. Monitoring stosowany jest w ramach prawnie usprawiedliwionego interesu Administratora, w celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa. Źródłem danych są kamery systemu monitoringu. Odbiorcami zarejestrowanych danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Dane z monitoringu będą przetwarzane przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa,
2) Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.