Mocznik z inhibitorem


Mocznik z inhibitoremData Towar Powiat Kontrahent Cena netto
2022-01-28Mocznik z inhibitoremChełmnoAgromix
390
zł/dt
2022-01-27Mocznik z inhibitoremGrudziądzPZZ Kwidzyn
370
zł/dt
2022-01-27Mocznik z inhibitoremRadziejówChemirol - Osięciny
376
zł/dt
2022-01-27Mocznik z inhibitoremGrudziądzSKR - Rogóźno
386
zł/dt
2022-01-26Mocznik z inhibitoremŚwiecie nad WisłąPUH Chemirol
385
zł/dt
2022-01-26Mocznik z inhibitoremBrodnica,,ROLMIX'
389
zł/dt
2022-01-21Mocznik z inhibitoremToruńFHU Rafał Bober
400
zł/dt
2022-01-20Mocznik z inhibitoremInowrocławPHU Gees - Jaksice
407
zł/dt
2022-01-08Mocznik z inhibitoremŚwiecie nad WisłąPHU Skład Opału - Michale
385
zł/dt
2022-01-08Mocznik z inhibitoremŚwiecie nad WisłąPUH Chemirol
395
zł/dt
2022-01-04Mocznik z inhibitoremToruńFHU Rafał Bober
400
zł/dt
2021-12-28Mocznik z inhibitoremChełmnoAgromix
374
zł/dt
2021-12-23Mocznik z inhibitoremToruńFrank Chełmża
350
zł/dt
2021-12-22Mocznik z inhibitoremBrodnicaAgromax
350
zł/dt
2021-12-22Mocznik z inhibitoremBrodnica,,ROLMIX'
342
zł/dt
2021-12-21Mocznik z inhibitoremWłocławekPH Somir - Wieniec
370
zł/dt
2021-12-20Mocznik z inhibitoremRypinAMPOL-Merol Radomin
350
zł/dt
2021-12-20Mocznik z inhibitoremGolub-DobrzyńStorol - Kowalewo Pomorskie
361
zł/dt
2021-12-20Mocznik z inhibitoremInowrocławPHU Gees - Jaksice
375
zł/dt
2021-12-17Mocznik z inhibitoremToruńFrank Chełmża
350
zł/dt
2021-12-17Mocznik z inhibitoremGolub-DobrzyńAmpol - Merol - Golub-Dobrzyń
350
zł/dt
2021-12-15Mocznik z inhibitoremŚwiecie nad WisłąPHU Skład Opału - Michale
355
zł/dt
2021-12-15Mocznik z inhibitoremŚwiecie nad WisłąPUH Chemirol
325
zł/dt
2021-11-30Mocznik z inhibitoremToruńFrank Chełmża
350
zł/dt
2021-11-30Mocznik z inhibitoremMogilnoAMPOL-MEROL - Mogilno
350
zł/dt
2021-11-26Mocznik z inhibitoremGolub-DobrzyńAmpol - Merol - Golub-Dobrzyń
350
zł/dt
2021-11-26Mocznik z inhibitoremWąbrzeźnoAmpol - Merol - Wąbrzeźno
350
zł/dt
2021-11-26Mocznik z inhibitoremChełmnoAgromix
350
zł/dt
2021-11-25Mocznik z inhibitoremSępólno KrajeńskieSigma - Sępólno Krajeńskie
330
zł/dt
2021-11-19Mocznik z inhibitoremŚwiecie nad WisłąPUH Chemirol
300
zł/dt
2021-11-19Mocznik z inhibitoremŚwiecie nad WisłąPHU Skład Opału - Michale
305
zł/dt
2021-11-19Mocznik z inhibitoremChełmnoAgromix
350
zł/dt
2021-11-12Mocznik z inhibitoremToruńFHU Rafał Bober
300
zł/dt
2021-11-10Mocznik z inhibitoremInowrocławPHU Gees - Jaksice
350
zł/dt
2021-11-05Mocznik z inhibitoremŚwiecie nad WisłąPHU Skład Opału - Michale
305
zł/dt
2021-11-05Mocznik z inhibitoremŚwiecie nad WisłąPUH Chemirol
300
zł/dt
2021-11-05Mocznik z inhibitoremChełmnoAgromix
350
zł/dt
2021-11-04Mocznik z inhibitoremInowrocławPHU Gees - Jaksice
350
zł/dt
2021-11-02Mocznik z inhibitoremMogilnoAMPOL-MEROL - Mogilno
350
zł/dt
2021-10-29Mocznik z inhibitoremBrodnica,,ROLMIX'
343
zł/dt
2021-10-29Mocznik z inhibitoremWąbrzeźnoAmpol - Merol - Wąbrzeźno
353
zł/dt
2021-10-29Mocznik z inhibitoremRypinAMPOL-Merol Radomin
344
zł/dt
2021-10-29Mocznik z inhibitoremChełmnoAgromix
350
zł/dt
2021-10-28Mocznik z inhibitoremŚwiecie nad WisłąPHU Skład Opału - Michale
305
zł/dt
2021-10-28Mocznik z inhibitoremŚwiecie nad WisłąPUH Chemirol
300
zł/dt
2021-10-28Mocznik z inhibitoremToruńFHU Rafał Bober
300
zł/dt
2021-10-27Mocznik z inhibitoremGolub-DobrzyńAmpol - Merol - Golub-Dobrzyń
350
zł/dt
2021-10-27Mocznik z inhibitoremWłocławekPH Somir - Wieniec
296
zł/dt
2021-10-27Mocznik z inhibitoremGolub-DobrzyńStorol - Kowalewo Pomorskie
278
zł/dt
2021-10-27Mocznik z inhibitoremInowrocławPHU Gees - Jaksice
280
zł/dt
2021-10-21Mocznik z inhibitoremInowrocławPHU Gees - Jaksice
280
zł/dt
2021-10-14Mocznik z inhibitoremInowrocławPHU Gees - Jaksice
280
zł/dt
2021-10-07Mocznik z inhibitoremInowrocławPHU Gees - Jaksice
280
zł/dt
2021-09-29Mocznik z inhibitoremRypinAMPOL-Merol Radomin
273
zł/dt
2021-09-29Mocznik z inhibitoremWłocławekPH Somir - Wieniec
297
zł/dt
2021-09-29Mocznik z inhibitoremWąbrzeźnoAmpol - Merol - Wąbrzeźno
278
zł/dt
2021-09-24Mocznik z inhibitoremBydgoszczGS Koronowo
180
zł/dt
2021-09-17Mocznik z inhibitoremGolub-DobrzyńEłwia
195
zł/dt
2021-09-16Mocznik z inhibitoremInowrocławPHU Gees - Jaksice
204
zł/dt
2021-09-01Mocznik z inhibitoremŚwiecie nad WisłąPHU Skład Opału - Michale
204
zł/dt
2021-08-31Mocznik z inhibitoremToruńJAKU
180
zł/dt
2021-08-31Mocznik z inhibitoremWąbrzeźnoAmpol - Merol - Wąbrzeźno
202
zł/dt
Min : 180.00 zł/dt
Max : 607.00 zł/dt
Średnia : 413.35 zł/dt
1 2

Ceny nie stanowią oferty handlowej a jedynie informację na temat bieżącego poziomu cen


Szanowny Gościu

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie zgody poprzez kliknięcie na przycisk „wyrażam zgodę”. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i może być cofnięte w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
W KUJAWSKO-POMORSKIM OŚRODKU DORADZTWA ROLNICZEGO W MINIKOWIE


W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO” – informujemy o zasadach przetwarzania przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie, zwany w dalszej części KPODR Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
1. Administrator
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie (adres: Minikowo 1, 89-122 Minikowo, tel. 52 386 72 14, faks 52 386 72 27, adres mail: sekretariat@kpodr.pl.
2. Inspektor Ochrony Danych (IOD)
Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania KPODR, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych panem Romanem Gibaszkiem w siedzibie Administratora, telefonicznie 52 386 72 45, 663 731 881 lub na adres mail: roman.gibaszek@kpodr.pl.
3. Podstawa prawna
Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w związku z wykonywaniem zadań realizowanych w interesie publicznym, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
4. Cele przetwarzania
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
5. Odbiorcy danych
W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w ust. 4, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
6. Okres przechowywania danych
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, o których mowa w ust. 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
7. Prawa osób, których dane dotyczą
Zgodnie z RODO przysługują Pani/Panu:
8. Prawo wniesienia skargi
W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
9. Prawo do sprzeciwu
W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez KPODR Pani/Pana danych. KPODR przestanie przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że KPODR będzie w stanie wykazać, że w stosunku do Pani/Pana danych istnieją dla KPORD ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub Pani/Pana dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
10. Prawo cofnięcia zgody
W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania z obowiązującym prawem, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę możesz wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny, nasz adres mailowy, wskazany w
11. Informacja o dobrowolności podania danych
W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest konieczne, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
12. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
13. Informacja dotycząca Monitoringu
1) Obiekty KPODR są objęta systemem monitoringu. Monitoring stosowany jest w ramach prawnie usprawiedliwionego interesu Administratora, w celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa. Źródłem danych są kamery systemu monitoringu. Odbiorcami zarejestrowanych danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Dane z monitoringu będą przetwarzane przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa,
2) Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.