Saletra amonowa


Saletra amonowaData Towar Powiat Kontrahent Cena netto
2021-11-05Saletra amonowaŚwiecie nad WisłąPUH Chemirol
290
zł/dt
2021-10-29Saletra amonowaBydgoszczSawi-Bionex Sp. z o.o.
265
zł/dt
2021-10-29Saletra amonowaBrodnica,,ROLMIX'
257
zł/dt
2021-10-29Saletra amonowaWąbrzeźnoAmpol - Merol - Wąbrzeźno
272
zł/dt
2021-10-29Saletra amonowaRypinAMPOL-Merol Radomin
269
zł/dt
2021-10-29Saletra amonowaNakło nad NoteciąLechpol - Szubin
292
zł/dt
2021-10-29Saletra amonowaNakło nad NoteciąDarmark - Mrocza
263
zł/dt
2021-10-29Saletra amonowaNakło nad NoteciąCentrala Nasienna Sadki
259
zł/dt
2021-10-29Saletra amonowaChełmnoAgromix
269
zł/dt
2021-10-28Saletra amonowaŚwiecie nad WisłąPHU Skład Opału - Michale
295
zł/dt
2021-10-28Saletra amonowaŚwiecie nad WisłąPUH Chemirol
290
zł/dt
2021-10-28Saletra amonowaToruńFHU Rafał Bober
280
zł/dt
2021-10-28Saletra amonowaTucholaKapost
298
zł/dt
2021-10-28Saletra amonowaRadziejówPHU Ge-Es - Bytoń
290
zł/dt
2021-10-27Saletra amonowaGolub-DobrzyńAmpol - Merol - Golub-Dobrzyń
269
zł/dt
2021-10-27Saletra amonowaWłocławekRolmat
246
zł/dt
2021-10-27Saletra amonowaWłocławekPH Somir - Wieniec
233
zł/dt
2021-10-27Saletra amonowaGolub-DobrzyńStorol - Kowalewo Pomorskie
269
zł/dt
2021-10-27Saletra amonowaGrudziądzPZZ Kwidzyn
310
zł/dt
2021-10-27Saletra amonowaWłocławekAgro - Sław Sławomir Humański
285
zł/dt
2021-10-27Saletra amonowaInowrocławPHU Gees - Jaksice
280
zł/dt
2021-10-22Saletra amonowaSępólno KrajeńskieSigma - Sępólno Krajeńskie
277
zł/dt
2021-10-22Saletra amonowaLipnoGS Chrostkowo
269
zł/dt
2021-10-01Saletra amonowaŻninChemirol - Żnin
220
zł/dt
2021-09-30Saletra amonowaŚwiecie nad WisłąPHU Skład Opału - Michale
182
zł/dt
2021-09-29Saletra amonowaRypinAMPOL-Merol Radomin
202
zł/dt
2021-09-29Saletra amonowaWłocławekAgro - Sław Sławomir Humański
170
zł/dt
2021-09-29Saletra amonowaWłocławekPH Somir - Wieniec
222
zł/dt
2021-09-29Saletra amonowaWłocławekRolmat
184
zł/dt
2021-09-29Saletra amonowaWąbrzeźnoAmpol - Merol - Wąbrzeźno
208
zł/dt
2021-09-29Saletra amonowaGrudziądzPZZ Kwidzyn
210
zł/dt
2021-09-29Saletra amonowaTucholaZłotowska
240
zł/dt
2021-09-29Saletra amonowaTucholaKapost
180
zł/dt
2021-09-29Saletra amonowaGrudziądzSKR - Rogóźno
179
zł/dt
2021-09-29Saletra amonowaRadziejówPHU Ge-Es - Bytoń
140
zł/dt
2021-09-29Saletra amonowaRadziejówChemirol - Osięciny
142
zł/dt
2021-09-29Saletra amonowaInowrocławPHU Gees - Jaksice
145
zł/dt
2021-09-24Saletra amonowaBydgoszczGS Koronowo
133
zł/dt
2021-09-22Saletra amonowaSępólno KrajeńskieSigma - Sępólno Krajeńskie
157
zł/dt
2021-08-31Saletra amonowaAleksandrów KujawskiPHU Sławomir Matusiak
142
zł/dt
2021-08-31Saletra amonowaAleksandrów KujawskiSławBud - Zakrzewo
134
zł/dt
2021-08-31Saletra amonowaToruńJAKU
140
zł/dt
2021-08-31Saletra amonowaBydgoszczGS Koronowo
145
zł/dt
2021-08-31Saletra amonowaBydgoszczSawi-Bionex Sp. z o.o.
145
zł/dt
2021-08-31Saletra amonowaLipnoGS Chrostkowo
138
zł/dt
2021-08-31Saletra amonowaSępólno KrajeńskieSigma - Sępólno Krajeńskie
143
zł/dt
2021-08-31Saletra amonowaWłocławekRolmat
140
zł/dt
2021-08-31Saletra amonowaRadziejówChemirol - Osięciny
140
zł/dt
2021-08-31Saletra amonowaRadziejówPHU Ge-Es - Bytoń
135
zł/dt
2021-08-31Saletra amonowaWąbrzeźnoAmpol - Merol - Wąbrzeźno
144
zł/dt
2021-08-27Saletra amonowaGrudziądzPZZ Kwidzyn
140
zł/dt
2021-08-27Saletra amonowaGrudziądzSKR - Rogóźno
136
zł/dt
2021-08-26Saletra amonowaInowrocławPHU Gees - Jaksice
139
zł/dt
2021-08-13Saletra amonowaGolub-DobrzyńAmpol - Merol - Golub-Dobrzyń
136
zł/dt
Min : 133.00 zł/dt
Max : 480.00 zł/dt
Średnia : 317.59 zł/dt
1 2 3

Ceny nie stanowią oferty handlowej a jedynie informację na temat bieżącego poziomu cen


Szanowny Gościu

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie zgody poprzez kliknięcie na przycisk „wyrażam zgodę”. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i może być cofnięte w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
W KUJAWSKO-POMORSKIM OŚRODKU DORADZTWA ROLNICZEGO W MINIKOWIE


W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO” – informujemy o zasadach przetwarzania przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie, zwany w dalszej części KPODR Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
1. Administrator
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie (adres: Minikowo 1, 89-122 Minikowo, tel. 52 386 72 14, faks 52 386 72 27, adres mail: sekretariat@kpodr.pl.
2. Inspektor Ochrony Danych (IOD)
Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania KPODR, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych panem Romanem Gibaszkiem w siedzibie Administratora, telefonicznie 52 386 72 45, 663 731 881 lub na adres mail: roman.gibaszek@kpodr.pl.
3. Podstawa prawna
Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w związku z wykonywaniem zadań realizowanych w interesie publicznym, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
4. Cele przetwarzania
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
5. Odbiorcy danych
W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w ust. 4, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
6. Okres przechowywania danych
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, o których mowa w ust. 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
7. Prawa osób, których dane dotyczą
Zgodnie z RODO przysługują Pani/Panu:
8. Prawo wniesienia skargi
W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
9. Prawo do sprzeciwu
W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez KPODR Pani/Pana danych. KPODR przestanie przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że KPODR będzie w stanie wykazać, że w stosunku do Pani/Pana danych istnieją dla KPORD ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub Pani/Pana dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
10. Prawo cofnięcia zgody
W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania z obowiązującym prawem, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę możesz wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny, nasz adres mailowy, wskazany w
11. Informacja o dobrowolności podania danych
W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest konieczne, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
12. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
13. Informacja dotycząca Monitoringu
1) Obiekty KPODR są objęta systemem monitoringu. Monitoring stosowany jest w ramach prawnie usprawiedliwionego interesu Administratora, w celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa. Źródłem danych są kamery systemu monitoringu. Odbiorcami zarejestrowanych danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Dane z monitoringu będą przetwarzane przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa,
2) Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.