Jęczmień paszowy


Jęczmień paszowyData Towar Powiat Kontrahent Cena netto
2021-09-22Jęczmień paszowyRadziejówMłyn w Dobrem
88
zł/dt
2021-09-20Jęczmień paszowyWłocławekAl - Samer - Elewator Włocławek
82
zł/dt
2021-09-18Jęczmień paszowyBydgoszczSawi-Bionex Sp. z o.o.
78
zł/dt
2021-09-17Jęczmień paszowySępólno KrajeńskieObrót sąsiedzki - powiat sępoleński
80
zł/dt
2021-09-17Jęczmień paszowyAleksandrów KujawskiPHU Sławomir Matusiak
74
zł/dt
2021-09-17Jęczmień paszowyNakło nad NoteciąObrót sąsiedzki - powiat nakielski
75
zł/dt
2021-09-17Jęczmień paszowyWłocławekAl - Samer - Elewator Włocławek
82
zł/dt
2021-09-17Jęczmień paszowyWąbrzeźnoObrót sąsiedzki - powiat wąbrzeski
80
zł/dt
2021-09-17Jęczmień paszowyChełmnoObrót sąsiedzki - powiat chełmiński
68
zł/dt
2021-09-17Jęczmień paszowyRypinCedrob Rypin
82
zł/dt
2021-09-16Jęczmień paszowyInowrocławViando
70
zł/dt
2021-09-16Jęczmień paszowyInowrocławFerma Kościelec M i D Bąkowscy
75
zł/dt
2021-09-15Jęczmień paszowyŚwiecie nad WisłąObrót sąsiedzki - powiat świecki
80
zł/dt
2021-09-15Jęczmień paszowyRadziejówMłyn w Dobrem
86
zł/dt
2021-09-15Jęczmień paszowyRadziejówLechpol - Piotrków Kujawski
76
zł/dt
2021-09-13Jęczmień paszowyBrodnicaObrót sąsiedzki - gmina Brodnica
80
zł/dt
2021-09-10Jęczmień paszowyAleksandrów KujawskiPHU Sławomir Matusiak
74
zł/dt
2021-09-10Jęczmień paszowyWłocławekAl - Samer - Elewator Włocławek
82
zł/dt
2021-09-10Jęczmień paszowyRadziejówLechpol - Piotrków Kujawski
88
zł/dt
2021-09-10Jęczmień paszowyChełmnoObrót sąsiedzki - powiat chełmiński
77
zł/dt
2021-09-09Jęczmień paszowyBydgoszczSawi-Bionex Sp. z o.o.
80
zł/dt
2021-09-09Jęczmień paszowyBydgoszczElewarr - Magazyn w Koronowie
78
zł/dt
2021-09-09Jęczmień paszowyInowrocławViando
70
zł/dt
2021-09-09Jęczmień paszowyInowrocławZPZM - Kruszwica
80
zł/dt
2021-09-09Jęczmień paszowyInowrocławFerma Kościelec M i D Bąkowscy
75
zł/dt
2021-09-09Jęczmień paszowyRadziejówMłyn w Dobrem
86
zł/dt
2021-09-06Jęczmień paszowyBrodnicaObrót sąsiedzki - gmina Brodnica
80
zł/dt
2021-09-03Jęczmień paszowyRypinCedrob Rypin
80
zł/dt
2021-09-03Jęczmień paszowyInowrocławFerma Kościelec M i D Bąkowscy
75
zł/dt
2021-09-03Jęczmień paszowyGolub-DobrzyńGolpasz - Golub-Dobrzyń
80
zł/dt
2021-09-02Jęczmień paszowyNakło nad NoteciąObrót sąsiedzki - powiat nakielski
78
zł/dt
2021-09-01Jęczmień paszowyRadziejówLechpol - Piotrków Kujawski
67
zł/dt
2021-09-01Jęczmień paszowyRadziejówMłyn w Dobrem
65
zł/dt
2021-09-01Jęczmień paszowyŚwiecie nad WisłąObrót sąsiedzki - powiat świecki
77
zł/dt
2021-08-31Jęczmień paszowyBydgoszczSawi-Bionex Sp. z o.o.
77
zł/dt
2021-08-31Jęczmień paszowyBydgoszczElewarr - Magazyn w Koronowie
71
zł/dt
2021-08-31Jęczmień paszowyWłocławekAl - Samer - Elewator Włocławek
80
zł/dt
2021-08-27Jęczmień paszowySępólno KrajeńskieObrót sąsiedzki - powiat sępoleński
75
zł/dt
2021-08-27Jęczmień paszowyAleksandrów KujawskiPHU Sławomir Matusiak
72
zł/dt
2021-08-27Jęczmień paszowyŚwiecie nad WisłąObrót sąsiedzki - powiat świecki
75
zł/dt
2021-08-27Jęczmień paszowyGolub-DobrzyńGolpasz - Golub-Dobrzyń
80
zł/dt
2021-08-26Jęczmień paszowyChełmnoObrót sąsiedzki - powiat chełmiński
72
zł/dt
2021-08-26Jęczmień paszowyInowrocławFerma Kościelec M i D Bąkowscy
68
zł/dt
2021-08-25Jęczmień paszowyRadziejówLechpol - Piotrków Kujawski
69
zł/dt
2021-08-25Jęczmień paszowyRadziejówMłyn w Dobrem
71
zł/dt
2021-08-23Jęczmień paszowyWłocławekAl - Samer - Elewator Włocławek
80
zł/dt
2021-08-20Jęczmień paszowySępólno KrajeńskieObrót sąsiedzki - powiat sępoleński
70
zł/dt
2021-08-20Jęczmień paszowyAleksandrów KujawskiPHU Sławomir Matusiak
72
zł/dt
2021-08-20Jęczmień paszowyBydgoszczSawi-Bionex Sp. z o.o.
75
zł/dt
2021-08-20Jęczmień paszowyBydgoszczElewarr - Magazyn w Koronowie
71
zł/dt
2021-08-20Jęczmień paszowyNakło nad NoteciąObrót sąsiedzki - powiat nakielski
70
zł/dt
2021-08-20Jęczmień paszowyRypinCedrob Rypin
80
zł/dt
2021-08-20Jęczmień paszowyChełmnoObrót sąsiedzki - powiat chełmiński
75
zł/dt
2021-08-20Jęczmień paszowyGolub-DobrzyńGolpasz - Golub-Dobrzyń
80
zł/dt
2021-08-19Jęczmień paszowyInowrocławFerma Kościelec M i D Bąkowscy
68
zł/dt
2021-08-18Jęczmień paszowyŚwiecie nad WisłąObrót sąsiedzki - powiat świecki
75
zł/dt
2021-08-18Jęczmień paszowyRadziejówMłyn w Dobrem
66
zł/dt
2021-08-18Jęczmień paszowyRadziejówLechpol - Piotrków Kujawski
65
zł/dt
Min : 65.00 zł/dt
Max : 145.00 zł/dt
Średnia : 106.56 zł/dt
1 2 3 4 5 6

Ceny nie stanowią oferty handlowej a jedynie informację na temat bieżącego poziomu cen


Szanowny Gościu

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie zgody poprzez kliknięcie na przycisk „wyrażam zgodę”. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i może być cofnięte w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
W KUJAWSKO-POMORSKIM OŚRODKU DORADZTWA ROLNICZEGO W MINIKOWIE


W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO” – informujemy o zasadach przetwarzania przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie, zwany w dalszej części KPODR Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
1. Administrator
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie (adres: Minikowo 1, 89-122 Minikowo, tel. 52 386 72 14, faks 52 386 72 27, adres mail: sekretariat@kpodr.pl.
2. Inspektor Ochrony Danych (IOD)
Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania KPODR, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych panem Romanem Gibaszkiem w siedzibie Administratora, telefonicznie 52 386 72 45, 663 731 881 lub na adres mail: roman.gibaszek@kpodr.pl.
3. Podstawa prawna
Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w związku z wykonywaniem zadań realizowanych w interesie publicznym, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
4. Cele przetwarzania
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
5. Odbiorcy danych
W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w ust. 4, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
6. Okres przechowywania danych
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, o których mowa w ust. 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
7. Prawa osób, których dane dotyczą
Zgodnie z RODO przysługują Pani/Panu:
8. Prawo wniesienia skargi
W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
9. Prawo do sprzeciwu
W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez KPODR Pani/Pana danych. KPODR przestanie przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że KPODR będzie w stanie wykazać, że w stosunku do Pani/Pana danych istnieją dla KPORD ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub Pani/Pana dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
10. Prawo cofnięcia zgody
W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania z obowiązującym prawem, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę możesz wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny, nasz adres mailowy, wskazany w
11. Informacja o dobrowolności podania danych
W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest konieczne, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
12. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
13. Informacja dotycząca Monitoringu
1) Obiekty KPODR są objęta systemem monitoringu. Monitoring stosowany jest w ramach prawnie usprawiedliwionego interesu Administratora, w celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa. Źródłem danych są kamery systemu monitoringu. Odbiorcami zarejestrowanych danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Dane z monitoringu będą przetwarzane przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa,
2) Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.