id 25
Ceny rolnicze - Kujawsko-Pomorskie Notowania Cen Rolniczych – KPODR w Minikowie


                  

Ceny zakupu / sprzedaży użytków rolnych wg GUS

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  CENY ZAKUPU/ SPRZEDAŻY UŻYTKÓW ROLNYCH W IV KWARTALE 2023 R. WG WOJEWÓDZTW

                                                              OBOWIĄZUJĄ OD DNIA 16 LUTEGO 2024 R.

Województwa

Grunt orny

ogółem     

dobry                      (klasy I, II, IIIa)

średni                     (klasy IIIb, IV) 

słaby                  (klasy V, VI)

Dolnośląskie

49 337

55 367

48 960

42 583

Kujawsko-pomorskie

71 401

89 122

69 961

51 030

Lubelskie

53 274

80 698

52 671

33 046

Lubuskie

38 310

47 857

39 415

33 435

Łódzkie

60 572

77 797

64 270

43 648

Małopolskie

53 815

61 221

49 510

37 455

Mazowieckie

63 288

80 831

67 404

50 296

Opolskie

64 524

82 714

56 435

41 811

Podkarpackie

40 100

51 639

38 294

29 939

Podlaskie

64 127

78 889

69 436

53 279

Pomorskie

56 983

66 667

60 846

45 750

Śląskie

52 290

61 395

53 205

41 182

Świętokrzyskie

40 848

47 819

39 067

28 457

Warmińsko-mazurskie

60 552

69 077

61 590

53 914

Wielkopolskie

86 414

105 460

88 041

63 915

Zachodniopomorskie

34 719

53 000*)

35 913

31 667

POLSKA

65 301

78 333

66 503

48 837

 

*) zastosowanie ma średnia cena zakupu / sprzedaży użytków rolnych w III kwartale 2023

 

Źródło: GUS i ARiMR

Wróć Drukuj