id 341
Ceny rolnicze - Kujawsko-Pomorskie Notowania Cen Rolniczych – KPODR w Minikowie


21. krajowe warsztaty organizacyjno-szkoleniowe Polskiego FADN

 

W dniach 4-6.10.2023 roku w miejscowości Skarbimierz Osiedle odbyły się 21. krajowe warsztaty organizacyjno-szkoleniowe Polskiego FADN.

 

W warsztatach udział wzięli przedstawiciele 16 Ośrodków Doradztwa Rolniczego, pracownicy Zakładu Rachunkowości Gospodarstw Rolnych, Dyrektor i pracownicy Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowego Instytutu Badawczego (IERiGŻ-PIB) oraz za-ca Dyrektora Departamentu Budżetu MRiRW.

 

W ramach warsztatów wygłoszone zostały przez pracowników Zakładu Rachunkowości Gospodarstw Rolnych IERiGŻ-PIB i zaproszonych gości referaty poświęcone zagadnieniom merytorycznym i realizacji zadania Polski FADN. Omówiono kwestie związane m.in. z dochodami gospodarstw rolnych FADN, etapami przekształcenia FADN w FSDN, zmianami wielkości ekonomicznej gospodarstw rolnych na podstawie różnych zestawów współczynników Standardowej Produkcji (SO) oraz potrzebami prowadzenia rachunkowości w rolnictwie. Przedstawiono również wnioski i rekomendacje dla projektu MEF4CAP. Na koniec warsztatów zreferowano wyzwania dla Polskiego FADN z perspektywy koordynatorów regionalnych.

 

Wróć Drukuj