Data wydruku: 2024-07-19
Źródło: Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego - Notowania rolnicze

Zwrot akcyzy na paliwo rolnicze - wnioski od 01 sierpnia 2023 r.


Zwrot podatku akcyzowego

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

informuje:

Każdy rolnik, który chce odzyskać w II naborze wniosków część kosztów zakupu oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej powinien gromadzić faktury VAT dokumentujące zakup oleju napędowego:

  • w terminie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r.   -   jako załączniki do wniosku o zwrot podatku z niewykorzystanego limitu z I naboru wniosków przysługującego w 2023 r.  (limit na 2023 r. wynosi  110 l/1 ha UR i 40 l/1 DJP bydła);
  • w terminie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 lipca 2023 r. - jako załączniki do wniosku o zwrot  podatku w ramach limitu przysługującego w 2023 r.  w ilości 40 l/1 DJP owiec, kóz i koni oraz 4 l/1 szt. świń.

W II terminie składania wniosków (1-31 sierpnia 2023 r.) stawka  zwrotu podatku wynosi:

  • 2 zł[1]/ 1 litr zakupionego oleju napędowego  w okresie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r.  -  do  wysokości niewykorzystanego limitu z I  naboru wniosków na użytki rolne i utrzymywane bydło;
  • 1,20 zł/ 1 litr zakupionego oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia  2022 r. do 31 stycznia 2023 r.  -  na utrzymywane świnie owce, kozy i konie;
  • 2 zł[2]/ 1 litr zakupionego oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r.  - do  wysokości niewykorzystanego limitu z wynikającego z faktur zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 stycznia 2023 r.  -  na utrzymywane świnie owce, kozy i konie.

Dotacje będą wypłacane w terminie 2 - 31 października 2023 r. gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Dotacje będą wypłacane do wysokości dostępnego limitu,  w kwotach nie wyższych niż iloczyn oleju napędowego zakupionego przez producenta rolnego, wynikającej z faktur VAT, i stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, obowiązującej w dniu złożenia wniosku o zwrot podatku.

Dodatkowy limit z tytułu posiadania w 2022 r. świń, owiec, kóz i koni  ustalany jest według stawki  zwrotu podatku aktualnej na dzień wyliczenia.


[1] Dla dużych przedsiębiorstw rolnych stawka zwrotu podatku wynosi, 1,46 zł/1 litr ON

[2] Dla dużych przedsiębiorstw rolnych stawka zwrotu podatku wynosi, 1,46 zł/1 litr ON

Materiały

Do pobrania
Procedura​_składania​_wniosków​_o​_zwrot​_podatku​_akcyzowego​_w​_II​_naborze​_23​_r.pdf 0.14MBDo pobrania
Pytania​_akcyza​_II​_termin​_naboru​_wniosków​_2023r​_II​_część​_pytań.pdf 0.27MBPomoc na obniżenie kosztów zakupu oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - wersja angielska
Zał​_1​_Decyzja​_Komisji​_Europejskiej​_w​_sprawie​_programu​_SA107291.pdf 0.37MBPomoc na obniżenie kosztów zakupu oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - wersja polska
Zał​_2​_Wersja​_polskojęzyczna​_decyzji​_Komisji​_Europejskiej​_w​_sprawie​_programu​_SA107291.docx 0.06MBOŚWIADCZENIE o średniej rocznej liczbie dużych jednostek przeliczeniowych koni będących w posiadaniu rolnika
Oświadczenie​_-​_konie.docx 0.02MBDo pobrania
Zestawienie​_koni​_ras​_małych.docx 0.02MBDo pobrania
Zestawienie​_koni​_ras​_dużych.docx 0.03MBPomoc na obniżenie kosztów zakupu oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
Zał​_1​_Decyzja​_Komisji​_Europejskiej​_w​_sprawie​_programu​_SA107291.pdf 0.37MBPomoc na obniżenie kosztów zakupu oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - tłumaczenie
Zał​_2​_Wersja​_polskojęzyczna​_decyzji​_Komisji​_Europejskiej​_w​_sprawie​_programu​_SA107291.docx 0.06MBEdytowalny formularz wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
Wzór​_wniosku​_akcyza​_2019.pdf 0.85MBWzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej zakupionego od dnia 1 sierpnia 2022 r. do dnia 31 lipca 2023 r. w odniesieniu do świń, owiec, kóz i koni
Wzór​_wniosku​_akcyza​_2023​_świnie​_owce​_kozy​_konie.pdf 0.63MBUstawa z dnia 4 listopada 2022 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. poz. 2727)
Ustawa​_o​_systemie​_identyfikacji​_i​_rejestracji​_zwierząt.pdf 0.61MBUstawa z dnia 9 maja 2023 r. o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. poz. 965)
D20230965.pdf 0.23MBUstawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2023 r. poz. 356)
Ustawa​_z​_dnia​_10​_marca​_2006​_r.pdf 0.46MBRozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2023 r. (Dz. U. poz. 2832)
Rozporządzenie​_RM​_o​_stawce​_zwrotu​_podatku​_w​_2023.pdf 0.34MBRozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie przekazywania gminom dotacji celowej na postępowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłatę (Dz. U. z 2021 r. poz. 2379)
1712​_2021​_r​_Zmiana​_rozporządzenia​_Ministra​_Rolnictwa​_i​_Rozwoju​_Wsi.pdf 0.20MBRozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazywania gminom dotacji celowej na postępowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłatę (Dz. U. poz. 474)
Zmiana​_rozporządzenia​_Ministra​_RiRW​_o​_przekazywaniu​_gminom​_dotacji​_celowej.pdf 0.05MBRozporządzenie z dnia 27 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie przekazywania gminom dotacji celowej na postępowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłatę (Dz. U. z 2019 r. poz. 398)
Rozporządzenie​_dotacja​_celowa.pdf 0.64MBRozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2466)
Rozporządzenie​_w​_sprawie​_wzoru​_wniosku.pdf 1.49MBRozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 sierpnia 2006 r. w sprawie przekazywania gminom dotacji celowej na postępowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłatę (Dz. U. z 2013 r. poz. 1339)
Tekst jednolity obwieszczenia.pdf 0.82MB


 

 

Źródło: ARIMR