Data wydruku: 2024-06-24
Źródło: Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego - Notowania rolnicze

KOWR - biuletyny informacyjne


 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowania Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa:

 

        Aktualności rynkowe 

                                                                                                                                                         

     Raporty Tygodniowe      -  o sytuacji na rynku zbóż, mięsa i produktów mlecznych

 

      Broszury Rynkowe          -  rynek zbóż, mleka, owoców, warzyw

 

       Sytuacja podażowo - popytowa i cenowa na podstawowych rynkach rolnych 

 

         Badanie Polska Wieś i Rolnictwo

      

   Źródło:KOWR