Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie

Kontrahent : CGFP Wojnowo

CGFP Spółka z o.o.

Adres

miejscowość : Wojnowo 5
powiat : Bydgoszcz
kod pocztowy : 86-014

Kontakt

osoba kontaktowa : monika openchowska
telefon : 502 109 187
fax : 52 381 54 93
strona internetowa : http://www.cgfp.pl/
1
Data Towar Powiat Kontrahent Cena
2020-10-13MocznikBydgoszczCGFP Wojnowo
125.00 zł/ dt
2020-10-13Saletra amonowaBydgoszczCGFP Wojnowo
88.50 zł/ dt
2020-10-13Kukurydza mokraBydgoszczCGFP Wojnowo
42.00 zł/ dt
2020-10-13Pszenica paszowa.BydgoszczCGFP Wojnowo
73.00 zł/ dt
2020-10-13Pszenica konsumpcyjnaBydgoszczCGFP Wojnowo
75.00 zł/ dt
2020-09-17Pszenica paszowa.BydgoszczCGFP Wojnowo
63.00 zł/ dt
2020-09-17Pszenica konsumpcyjnaBydgoszczCGFP Wojnowo
68.00 zł/ dt
2020-09-17Żyto paszoweBydgoszczCGFP Wojnowo
48.00 zł/ dt
2020-09-17RzepakBydgoszczCGFP Wojnowo
158.00 zł/ dt
2020-09-17Saletra amonowaBydgoszczCGFP Wojnowo
88.50 zł/ dt
2020-09-10Pszenica paszowa.BydgoszczCGFP Wojnowo
63.00 zł/ dt
2020-09-10Pszenica konsumpcyjnaBydgoszczCGFP Wojnowo
68.00 zł/ dt
2020-09-10Pszenżyto paszoweBydgoszczCGFP Wojnowo
53.00 zł/ dt
2020-09-10Żyto konsumpcyjneBydgoszczCGFP Wojnowo
48.00 zł/ dt
2020-09-10RzepakBydgoszczCGFP Wojnowo
158.00 zł/ dt
2020-09-10Orka BydgoszczCGFP Wojnowo
300.00 zł/ ha
2020-09-10Wywóz gnojowicy 10 000 lBydgoszczCGFP Wojnowo
120.00 zł/ szt.
2020-09-10Prasa zwijającaBydgoszczCGFP Wojnowo
13.00 zł/ szt.
2020-09-10Kombajn zbożowyBydgoszczCGFP Wojnowo
350.00 zł/ ha
2020-08-19Pszenżyto paszoweBydgoszczCGFP Wojnowo
53.00 zł/ dt
2020-08-19Pszenica paszowa.BydgoszczCGFP Wojnowo
63.00 zł/ dt
2020-08-19Pszenica konsumpcyjnaBydgoszczCGFP Wojnowo
67.00 zł/ dt
2020-08-19Saletra amonowaBydgoszczCGFP Wojnowo
95.50 zł/ dt
2020-08-19MocznikBydgoszczCGFP Wojnowo
125.00 zł/ dt
2020-08-13Żyto konsumpcyjneBydgoszczCGFP Wojnowo
48.00 zł/ dt
2020-08-13Pszenżyto paszoweBydgoszczCGFP Wojnowo
53.00 zł/ dt
2020-08-13Pszenica paszowa.BydgoszczCGFP Wojnowo
63.00 zł/ dt
2020-08-13Pszenica konsumpcyjnaBydgoszczCGFP Wojnowo
68.00 zł/ dt
2020-07-30Żyto paszoweBydgoszczCGFP Wojnowo
50.00 zł/ dt
2020-07-30Pszenżyto paszoweBydgoszczCGFP Wojnowo
55.00 zł/ dt
2020-07-30Pszenica paszowa.BydgoszczCGFP Wojnowo
65.00 zł/ dt
2020-07-30Pszenica konsumpcyjnaBydgoszczCGFP Wojnowo
70.00 zł/ dt
2020-07-30RzepakBydgoszczCGFP Wojnowo
158.00 zł/ dt
2020-07-30MocznikBydgoszczCGFP Wojnowo
125.00 zł/ dt
2020-07-30Saletra amonowaBydgoszczCGFP Wojnowo
112.00 zł/ dt
2020-07-23Żyto konsumpcyjneBydgoszczCGFP Wojnowo
50.00 zł/ dt
2020-07-23Pszenżyto paszoweBydgoszczCGFP Wojnowo
55.00 zł/ dt
2020-07-23Pszenica paszowa.BydgoszczCGFP Wojnowo
65.00 zł/ dt
2020-07-23Pszenica konsumpcyjnaBydgoszczCGFP Wojnowo
70.00 zł/ dt
2020-07-23RzepakBydgoszczCGFP Wojnowo
162.00 zł/ dt
2020-06-01MocznikBydgoszczCGFP Wojnowo
125.00 zł/ dt
2020-06-01Saletra amonowaBydgoszczCGFP Wojnowo
112.00 zł/ dt
2020-06-01Pszenica paszowa.BydgoszczCGFP Wojnowo
75.00 zł/ dt
2020-06-01Siew kukurydzyBydgoszczCGFP Wojnowo
150.00 zł/ ha
2020-06-01Siew zbóżBydgoszczCGFP Wojnowo
150.00 zł/ ha
2020-06-01Wywóz gnojowicy 10 000 lBydgoszczCGFP Wojnowo
120.00 zł/ szt.
2020-06-01Orka BydgoszczCGFP Wojnowo
300.00 zł/ ha
2020-06-01Siew burakaBydgoszczCGFP Wojnowo
150.00 zł/ ha
2020-04-30Pszenica paszowa.BydgoszczCGFP Wojnowo
79.00 zł/ dt
2020-04-30MocznikBydgoszczCGFP Wojnowo
125.00 zł/ dt
2020-04-30Saletra amonowaBydgoszczCGFP Wojnowo
112.00 zł/ dt
2020-04-23Pszenica paszowa.BydgoszczCGFP Wojnowo
75.00 zł/ dt
2020-04-23Kukurydza suchaBydgoszczCGFP Wojnowo
73.00 zł/ dt
2020-03-19Agregat uprawow- siewnyBydgoszczCGFP Wojnowo
280.00 zł/ ha
2020-03-19Orka BydgoszczCGFP Wojnowo
300.00 zł/ ha
2020-03-19Siew zbóżBydgoszczCGFP Wojnowo
250.00 zł/ ha
2020-03-19Siew burakaBydgoszczCGFP Wojnowo
150.00 zł/ ha
2020-02-25MocznikBydgoszczCGFP Wojnowo
125.00 zł/ dt
2020-02-25Saletra amonowaBydgoszczCGFP Wojnowo
112.00 zł/ dt
2020-02-25Pszenica konsumpcyjnaBydgoszczCGFP Wojnowo
64.00 zł/ dt
2020-02-25Kukurydza suchaBydgoszczCGFP Wojnowo
68.00 zł/ dt
2020-01-20Pszenica paszowa.BydgoszczCGFP Wojnowo
69.00 zł/ dt
2020-01-20Pszenica konsumpcyjnaBydgoszczCGFP Wojnowo
72.00 zł/ dt
2020-01-20MocznikBydgoszczCGFP Wojnowo
125.00 zł/ dt
2020-01-20Saletra amonowaBydgoszczCGFP Wojnowo
112.00 zł/ dt
2019-11-15Kukurydza mokraBydgoszczCGFP Wojnowo
38.00 zł/ dt
2019-11-15Orka BydgoszczCGFP Wojnowo
300.00 zł/ ha
2019-11-15MocznikBydgoszczCGFP Wojnowo
125.00 zł/ dt
2019-11-15Saletra amonowaBydgoszczCGFP Wojnowo
112.00 zł/ dt
2019-11-15Wywóz gnojowicy 10 000 lBydgoszczCGFP Wojnowo
72.00 zł/ szt.
2019-11-15Zbiór kukurydzy(ziarno)BydgoszczCGFP Wojnowo
400.00 zł/ ha
2019-11-15Zbiór kukurydzy (kisz.)BydgoszczCGFP Wojnowo
500.00 zł/ ha
1

Ceny nie stanowią oferty handlowej a jedynie informację na temat bieżącego poziomu cen


Szanowny Gościu

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie zgody poprzez kliknięcie na przycisk „wyrażam zgodę”. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i może być cofnięte w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
W KUJAWSKO-POMORSKIM OŚRODKU DORADZTWA ROLNICZEGO W MINIKOWIE


W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO” – informujemy o zasadach przetwarzania przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie, zwany w dalszej części KPODR Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
1. Administrator
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie (adres: Minikowo 1, 89-122 Minikowo, tel. 52 386 72 14, faks 52 386 72 27, adres mail: sekretariat@kpodr.pl.
2. Inspektor Ochrony Danych (IOD)
Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania KPODR, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych panem Romanem Gibaszkiem w siedzibie Administratora, telefonicznie 52 386 72 45, 663 731 881 lub na adres mail: roman.gibaszek@kpodr.pl.
3. Podstawa prawna
Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w związku z wykonywaniem zadań realizowanych w interesie publicznym, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
4. Cele przetwarzania
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
5. Odbiorcy danych
W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w ust. 4, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
6. Okres przechowywania danych
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, o których mowa w ust. 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
7. Prawa osób, których dane dotyczą
Zgodnie z RODO przysługują Pani/Panu:
8. Prawo wniesienia skargi
W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
9. Prawo do sprzeciwu
W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez KPODR Pani/Pana danych. KPODR przestanie przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że KPODR będzie w stanie wykazać, że w stosunku do Pani/Pana danych istnieją dla KPORD ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub Pani/Pana dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
10. Prawo cofnięcia zgody
W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania z obowiązującym prawem, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę możesz wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny, nasz adres mailowy, wskazany w
11. Informacja o dobrowolności podania danych
W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest konieczne, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
12. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
13. Informacja dotycząca Monitoringu
1) Obiekty KPODR są objęta systemem monitoringu. Monitoring stosowany jest w ramach prawnie usprawiedliwionego interesu Administratora, w celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa. Źródłem danych są kamery systemu monitoringu. Odbiorcami zarejestrowanych danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Dane z monitoringu będą przetwarzane przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa,
2) Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.