Ceny rolnicze - Kujawsko-Pomorskie Notowania Cen Rolniczych – KPODR w Minikowie


NOTOWANIA to portal rolniczy Kujawsko – Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie, którego zadaniem jest dostarczenie bieżących informacji cenowych rynku artykułów rolno-spożywczych i środków produkcji w naszym województwie. 
Doradcy w  Powiatowych Zespołach Doradztwa Rolniczego  zbierają i monitorują dane od przedsiębiorców z branży rolniczej takich jak:
 
 • skupy żywca
 • zakłady mięsne 
 • młyny zbożowe
 • centrale nasienne
 • mieszalnie pasz
 • gminne spółdzielnie i kółka rolnicze 
 • dystrybutorzy nawozów mineralnych 
 • dystrybutorzy surowców paszowych
 • targowiska
 • rolnicy (obrót sąsiedzki)
 
Publikujemy bieżące ceny sprzedaży i skupu zbóż paszowych i konsumpcyjnych, rzepaku, kukurydzy, ceny żywca wołowego i trzody chlewnej, ceny z targowisk (owoców, warzyw, zbóż i zwierząt), nawozów mineralnych, surowców paszowych oraz ceny usług rolniczych. 
Zebrane dane wprowadzane są kolejno do internetowej bazy danych:
 

Tygodniowo

Miesięcznie

Kwartalnie

Ceny rolnicze

Nawozy mineralne

Pozostałe produkty

Targowiska

Komponenty

Usługi rolnicze

Żywiec

Materiał siewny

 

 

Na portalu rolniczym można BEZPŁATNIE dodać OGŁOSZENIA sprzedaży czy kupna:

 • maszyn rolniczych 
 • płodów rolnych
 • zwierząt  
 • świadczenia usług rolniczych
Istnieje również możliwość zamieszczenia swojej OFERTY HANDLOWEJ poprzez zarejestrowanie się do bazy jako kontrahent i samodzielne dodawanie danych artykułów rolno-spożywczych i środków produkcji.
 
Na portalu Notowania podajemy również najważniejsze wieści z kraju (MRiRW, KOWR, ARiMR i CDR), notowania europejskich rynków giełdowych (Giełda MATIF, VEZG, IWS) oraz światowych rynków giełdowych (GDT).
 
Upowszechnione dane mają nie tylko na celu uaktualnianie cen rolniczych, ale mają pomagać rolnikom i przedsiębiorcom w podejmowaniu decyzji bieżących i długoterminowych oraz pozyskaniu partnerów do współpracy.

Wróć Drukuj