Ceny rolnicze - Kujawsko-Pomorskie Notowania Cen Rolniczych – KPODR w Minikowie

Kontrahent : Chemirol - Osięciny

Przedsiębiorstwo Usługowo Handłowe Chemirol Sp. z o.o. Osięciny

Adres

miejscowość : Osięciny
powiat : Radziejów
kod pocztowy : 88-220
Osięciny

Kontakt

osoba kontaktowa : Marzena Kłosowska
telefon : 54 285 58 69
fax : 54 285 58 69
1
Data Towar Powiat Kontrahent Cena
2022-11-16Polifoska 6:20:30RadziejówChemirol - Osięciny
448.00 zł/ dt
2022-11-16Wapno węgl. gr. CaCO3 min 50% RadziejówChemirol - Osięciny
56.00 zł/ dt
2022-11-16Korn-Kali 40%RadziejówChemirol - Osięciny
304.00 zł/ dt
2022-11-16Mocznik z inhibitoremRadziejówChemirol - Osięciny
436.00 zł/ dt
2022-11-16SaletrzakRadziejówChemirol - Osięciny
373.00 zł/ dt
2022-10-05Polifoska 6:20:30RadziejówChemirol - Osięciny
494.00 zł/ dt
2022-10-05Wapno mag-tlenk min 50% RadziejówChemirol - Osięciny
57.00 zł/ dt
2022-10-05Korn-Kali 40%RadziejówChemirol - Osięciny
334.00 zł/ dt
2022-10-05Mocznik z inhibitoremRadziejówChemirol - Osięciny
482.00 zł/ dt
2022-09-07Polifoska 6:20:30RadziejówChemirol - Osięciny
459.00 zł/ dt
2022-09-07Wapno mag-tlenk min 50% RadziejówChemirol - Osięciny
60.00 zł/ dt
2022-09-07Korn-Kali 40%RadziejówChemirol - Osięciny
350.00 zł/ dt
2022-09-07Mocznik z inhibitoremRadziejówChemirol - Osięciny
482.00 zł/ dt
2022-09-07Siarczan amonuRadziejówChemirol - Osięciny
308.00 zł/ dt
2022-09-07SaletrzakRadziejówChemirol - Osięciny
421.00 zł/ dt
2022-09-07Saletra amonowaRadziejówChemirol - Osięciny
481.00 zł/ dt
2022-08-18Wapno mag-tlenk min 50% RadziejówChemirol - Osięciny
51.00 zł/ dt
2022-08-18Mocznik z inhibitoremRadziejówChemirol - Osięciny
447.00 zł/ dt
2022-08-18Siarczan amonuRadziejówChemirol - Osięciny
252.00 zł/ dt
2022-08-18SaletrzakRadziejówChemirol - Osięciny
252.00 zł/ dt
2022-08-18Saletra amonowaRadziejówChemirol - Osięciny
397.00 zł/ dt
2022-07-04Polifoska 8:24:24RadziejówChemirol - Osięciny
435.00 zł/ dt
2022-07-04Polifoska 6:20:30RadziejówChemirol - Osięciny
427.00 zł/ dt
2022-07-04Korn-Kali 40%RadziejówChemirol - Osięciny
317.00 zł/ dt
2022-07-04Mocznik z inhibitoremRadziejówChemirol - Osięciny
409.00 zł/ dt
2022-07-04SaletrzakRadziejówChemirol - Osięciny
278.00 zł/ dt
2022-07-04Saletra amonowaRadziejówChemirol - Osięciny
325.00 zł/ dt
2022-06-15Wapno mag-tlenk min 50% RadziejówChemirol - Osięciny
42.00 zł/ dt
2022-06-15Korn-Kali 40%RadziejówChemirol - Osięciny
317.00 zł/ dt
2022-06-15Mocznik z inhibitoremRadziejówChemirol - Osięciny
502.00 zł/ dt
2022-06-15SaletrzakRadziejówChemirol - Osięciny
311.00 zł/ dt
2022-06-15Saletra amonowaRadziejówChemirol - Osięciny
366.00 zł/ dt
2022-05-20Polifoska 6:20:30RadziejówChemirol - Osięciny
398.00 zł/ dt
2022-05-20Korn-Kali 40%RadziejówChemirol - Osięciny
317.00 zł/ dt
2022-05-20Sól potasowa60%RadziejówChemirol - Osięciny
378.00 zł/ dt
2022-05-20Siarczan amonuRadziejówChemirol - Osięciny
212.00 zł/ dt
2022-05-20Saletra amonowaRadziejówChemirol - Osięciny
371.00 zł/ dt
2022-04-13Polifoska 8:24:24RadziejówChemirol - Osięciny
386.00 zł/ dt
2022-04-13Polifoska 6:20:30RadziejówChemirol - Osięciny
374.00 zł/ dt
2022-04-13Fosforan amonu RadziejówChemirol - Osięciny
492.00 zł/ dt
2022-04-13Wapno tlenk. CaO min 80%RadziejówChemirol - Osięciny
38.00 zł/ dt
2022-04-13Korn-Kali 40%RadziejówChemirol - Osięciny
315.00 zł/ dt
2022-04-13Sól potasowa60%RadziejówChemirol - Osięciny
378.00 zł/ dt
2022-04-13Mocznik z inhibitoremRadziejówChemirol - Osięciny
578.00 zł/ dt
2022-04-13Siarczan amonuRadziejówChemirol - Osięciny
392.00 zł/ dt
2022-04-13SaletrzakRadziejówChemirol - Osięciny
451.00 zł/ dt
2022-04-13Saletra amonowaRadziejówChemirol - Osięciny
462.00 zł/ dt
2022-03-16Polifoska 8:24:24RadziejówChemirol - Osięciny
352.00 zł/ dt
2022-03-16Polifoska 6:20:30RadziejówChemirol - Osięciny
372.00 zł/ dt
2022-03-16Fosforan amonu RadziejówChemirol - Osięciny
495.00 zł/ dt
2022-03-16Wapno węgl. gr. CaCO3 min 50% RadziejówChemirol - Osięciny
51.00 zł/ dt
2022-03-16Korn-Kali 40%RadziejówChemirol - Osięciny
252.00 zł/ dt
2022-03-16Mocznik z inhibitoremRadziejówChemirol - Osięciny
578.00 zł/ dt
2022-03-16Siarczan amonuRadziejówChemirol - Osięciny
392.00 zł/ dt
2022-03-16Saletra amonowaRadziejówChemirol - Osięciny
462.00 zł/ dt
2022-02-23Polifoska 8:24:24RadziejówChemirol - Osięciny
273.00 zł/ dt
2022-02-23Polifoska 6:20:30RadziejówChemirol - Osięciny
271.00 zł/ dt
2022-02-23Fosforan amonu RadziejówChemirol - Osięciny
366.00 zł/ dt
2022-02-23Wapno tlenk. CaO min 80%RadziejówChemirol - Osięciny
50.00 zł/ dt
2022-02-23Korn-Kali 40%RadziejówChemirol - Osięciny
198.00 zł/ dt
2022-02-23Sól potasowa60%RadziejówChemirol - Osięciny
266.00 zł/ dt
2022-02-23Mocznik z inhibitoremRadziejówChemirol - Osięciny
377.00 zł/ dt
2022-02-23Siarczan amonuRadziejówChemirol - Osięciny
200.00 zł/ dt
2022-02-23SaletrzakRadziejówChemirol - Osięciny
255.00 zł/ dt
2022-02-23Saletra amonowaRadziejówChemirol - Osięciny
286.00 zł/ dt
2022-01-27Polifoska 8:24:24RadziejówChemirol - Osięciny
266.00 zł/ dt
2022-01-27Fosforan amonu RadziejówChemirol - Osięciny
364.00 zł/ dt
2022-01-27Wapno tlenk. CaO min 80%RadziejówChemirol - Osięciny
38.00 zł/ dt
2022-01-27Korn-Kali 40%RadziejówChemirol - Osięciny
198.00 zł/ dt
2022-01-27Sól potasowa60%RadziejówChemirol - Osięciny
272.00 zł/ dt
2022-01-27Mocznik z inhibitoremRadziejówChemirol - Osięciny
376.00 zł/ dt
2022-01-27SaletrzakRadziejówChemirol - Osięciny
264.00 zł/ dt
2022-01-27Saletra amonowaRadziejówChemirol - Osięciny
324.00 zł/ dt
2021-12-16Polifoska 8:24:24RadziejówChemirol - Osięciny
288.00 zł/ dt
2021-12-16Fosforan amonu RadziejówChemirol - Osięciny
358.00 zł/ dt
2021-12-16Wapno mag-tlenk min 50% RadziejówChemirol - Osięciny
46.00 zł/ dt
2021-12-16Sól potasowa60%RadziejówChemirol - Osięciny
278.00 zł/ dt
2021-12-16SaletrzakRadziejówChemirol - Osięciny
270.00 zł/ dt
2021-12-16Saletra amonowaRadziejówChemirol - Osięciny
291.00 zł/ dt
1

Ceny nie stanowią oferty handlowej a jedynie informację na temat bieżącego poziomu cen


Szanowny Gościu

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie zgody poprzez kliknięcie na przycisk „wyrażam zgodę”. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i może być cofnięte w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
W KUJAWSKO-POMORSKIM OŚRODKU DORADZTWA ROLNICZEGO W MINIKOWIE


W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO” – informujemy o zasadach przetwarzania przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie, zwany w dalszej części KPODR Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
1. Administrator
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie (adres: Minikowo 1, 89-122 Minikowo, tel. 52 386 72 14, faks 52 386 72 27, adres mail: sekretariat@kpodr.pl.
2. Inspektor Ochrony Danych (IOD)
Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania KPODR, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych panem Romanem Gibaszkiem w siedzibie Administratora, telefonicznie 52 386 72 45, 663 731 881 lub na adres mail: roman.gibaszek@kpodr.pl.
3. Podstawa prawna
Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w związku z wykonywaniem zadań realizowanych w interesie publicznym, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
4. Cele przetwarzania
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
5. Odbiorcy danych
W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w ust. 4, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
6. Okres przechowywania danych
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, o których mowa w ust. 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
7. Prawa osób, których dane dotyczą
Zgodnie z RODO przysługują Pani/Panu:
8. Prawo wniesienia skargi
W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
9. Prawo do sprzeciwu
W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez KPODR Pani/Pana danych. KPODR przestanie przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że KPODR będzie w stanie wykazać, że w stosunku do Pani/Pana danych istnieją dla KPORD ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub Pani/Pana dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
10. Prawo cofnięcia zgody
W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania z obowiązującym prawem, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę możesz wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny, nasz adres mailowy, wskazany w
11. Informacja o dobrowolności podania danych
W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest konieczne, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
12. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
13. Informacja dotycząca Monitoringu
1) Obiekty KPODR są objęta systemem monitoringu. Monitoring stosowany jest w ramach prawnie usprawiedliwionego interesu Administratora, w celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa. Źródłem danych są kamery systemu monitoringu. Odbiorcami zarejestrowanych danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Dane z monitoringu będą przetwarzane przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa,
2) Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.