Zboża1 6 7 8 11

Ceny nie stanowią oferty handlowej a jedynie informację na temat bieżącego poziomu cen