Zboża1 7 8 12

Ceny nie stanowią oferty handlowej a jedynie informację na temat bieżącego poziomu cen