ŻytoData Towar Powiat Kontrahent Cena netto
2021-12-17Żyto konsumpcyjneBydgoszczSawi-Bionex Sp. z o.o.
100
zł/dt
2021-12-17Żyto paszoweBydgoszczElewarr - Magazyn w Koronowie
95
zł/dt
2021-12-17Żyto konsumpcyjneBydgoszczElewarr - Magazyn w Koronowie
103
zł/dt
2021-12-10Żyto paszoweBydgoszczSawi-Bionex Sp. z o.o.
100
zł/dt
2021-12-10Żyto konsumpcyjneBydgoszczSawi-Bionex Sp. z o.o.
100
zł/dt
2021-12-10Żyto paszoweBydgoszczElewarr - Magazyn w Koronowie
95
zł/dt
2021-12-10Żyto konsumpcyjneBydgoszczElewarr - Magazyn w Koronowie
105
zł/dt
2021-12-02Żyto paszoweBydgoszczSawi-Bionex Sp. z o.o.
100
zł/dt
2021-12-02Żyto konsumpcyjneBydgoszczSawi-Bionex Sp. z o.o.
100
zł/dt
2021-12-02Żyto paszoweBydgoszczElewarr - Magazyn w Koronowie
95
zł/dt
2021-12-02Żyto konsumpcyjneBydgoszczElewarr - Magazyn w Koronowie
115
zł/dt
2021-11-26Żyto paszoweBydgoszczSawi-Bionex Sp. z o.o.
100
zł/dt
2021-11-26Żyto konsumpcyjneBydgoszczSawi-Bionex Sp. z o.o.
100
zł/dt
2021-11-26Żyto konsumpcyjneBydgoszczElewarr - Magazyn w Koronowie
115
zł/dt
2021-11-19Żyto paszoweBydgoszczSawi-Bionex Sp. z o.o.
95
zł/dt
2021-11-19Żyto konsumpcyjneBydgoszczSawi-Bionex Sp. z o.o.
95
zł/dt
2021-11-19Żyto paszoweBydgoszczElewarr - Magazyn w Koronowie
90
zł/dt
2021-11-19Żyto konsumpcyjneBydgoszczElewarr - Magazyn w Koronowie
110
zł/dt
2021-11-12Żyto paszoweBydgoszczSawi-Bionex Sp. z o.o.
88
zł/dt
2021-11-12Żyto konsumpcyjneBydgoszczSawi-Bionex Sp. z o.o.
90
zł/dt
2021-11-12Żyto paszoweBydgoszczElewarr - Magazyn w Koronowie
87
zł/dt
2021-11-12Żyto konsumpcyjneBydgoszczElewarr - Magazyn w Koronowie
100
zł/dt
2021-11-05Żyto paszoweBydgoszczSawi-Bionex Sp. z o.o.
90
zł/dt
2021-11-05Żyto konsumpcyjneBydgoszczSawi-Bionex Sp. z o.o.
90
zł/dt
2021-11-05Żyto paszoweBydgoszczElewarr - Magazyn w Koronowie
87
zł/dt
2021-11-05Żyto konsumpcyjneBydgoszczElewarr - Magazyn w Koronowie
95
zł/dt
2021-10-29Żyto paszoweBydgoszczSawi-Bionex Sp. z o.o.
82
zł/dt
2021-10-29Żyto konsumpcyjneBydgoszczSawi-Bionex Sp. z o.o.
84
zł/dt
2021-10-29Żyto paszoweBydgoszczElewarr - Magazyn w Koronowie
84
zł/dt
2021-10-29Żyto konsumpcyjneBydgoszczElewarr - Magazyn w Koronowie
90
zł/dt
2021-10-24Żyto paszoweBydgoszczElewarr - Magazyn w Koronowie
80
zł/dt
2021-10-24Żyto konsumpcyjneBydgoszczElewarr - Magazyn w Koronowie
85
zł/dt
2021-10-21Żyto konsumpcyjneBydgoszczSawi-Bionex Sp. z o.o.
84
zł/dt
2021-10-14Żyto paszoweBydgoszczSawi-Bionex Sp. z o.o.
80
zł/dt
2021-10-14Żyto konsumpcyjneBydgoszczSawi-Bionex Sp. z o.o.
80
zł/dt
2021-10-14Żyto paszoweBydgoszczElewarr - Magazyn w Koronowie
80
zł/dt
2021-10-14Żyto konsumpcyjneBydgoszczElewarr - Magazyn w Koronowie
85
zł/dt
2021-10-10Żyto paszoweBydgoszczSawi-Bionex Sp. z o.o.
77
zł/dt
2021-10-10Żyto konsumpcyjneBydgoszczSawi-Bionex Sp. z o.o.
80
zł/dt
2021-10-10Żyto paszoweBydgoszczElewarr - Magazyn w Koronowie
78
zł/dt
2021-10-10Żyto konsumpcyjneBydgoszczElewarr - Magazyn w Koronowie
85
zł/dt
2021-10-03Żyto paszoweBydgoszczSawi-Bionex Sp. z o.o.
78
zł/dt
2021-10-03Żyto konsumpcyjneBydgoszczSawi-Bionex Sp. z o.o.
80
zł/dt
2021-10-03Żyto paszoweBydgoszczElewarr - Magazyn w Koronowie
78
zł/dt
2021-10-03Żyto konsumpcyjneBydgoszczElewarr - Magazyn w Koronowie
85
zł/dt
2021-09-23Żyto paszoweBydgoszczElewarr - Magazyn w Koronowie
78
zł/dt
2021-09-23Żyto konsumpcyjneBydgoszczElewarr - Magazyn w Koronowie
85
zł/dt
2021-09-18Żyto paszoweBydgoszczSawi-Bionex Sp. z o.o.
78
zł/dt
2021-09-18Żyto konsumpcyjneBydgoszczSawi-Bionex Sp. z o.o.
84
zł/dt
2021-09-09Żyto paszoweBydgoszczSawi-Bionex Sp. z o.o.
78
zł/dt
2021-09-09Żyto konsumpcyjneBydgoszczSawi-Bionex Sp. z o.o.
84
zł/dt
2021-09-09Żyto paszoweBydgoszczElewarr - Magazyn w Koronowie
75
zł/dt
2021-09-09Żyto konsumpcyjneBydgoszczElewarr - Magazyn w Koronowie
84
zł/dt
2021-09-06Żyto konsumpcyjneBydgoszczCGFP Wojnowo
76
zł/dt
2021-08-31Żyto paszoweBydgoszczSawi-Bionex Sp. z o.o.
70
zł/dt
2021-08-31Żyto konsumpcyjneBydgoszczSawi-Bionex Sp. z o.o.
74
zł/dt
2021-08-31Żyto paszoweBydgoszczElewarr - Magazyn w Koronowie
68
zł/dt
2021-08-31Żyto konsumpcyjneBydgoszczElewarr - Magazyn w Koronowie
78
zł/dt
2021-08-20Żyto paszoweBydgoszczSawi-Bionex Sp. z o.o.
72
zł/dt
2021-08-20Żyto konsumpcyjneBydgoszczSawi-Bionex Sp. z o.o.
75
zł/dt
2021-08-20Żyto paszoweBydgoszczElewarr - Magazyn w Koronowie
68
zł/dt
2021-08-20Żyto konsumpcyjneBydgoszczElewarr - Magazyn w Koronowie
77
zł/dt
2021-08-13Żyto paszoweBydgoszczSawi-Bionex Sp. z o.o.
62
zł/dt
2021-08-13Żyto konsumpcyjneBydgoszczSawi-Bionex Sp. z o.o.
65
zł/dt
2021-08-13Żyto paszoweBydgoszczElewarr - Magazyn w Koronowie
74
zł/dt
2021-08-13Żyto konsumpcyjneBydgoszczElewarr - Magazyn w Koronowie
75
zł/dt
1 2

Ceny nie stanowią oferty handlowej a jedynie informację na temat bieżącego poziomu cen


Szanowny Gościu

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie zgody poprzez kliknięcie na przycisk „wyrażam zgodę”. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i może być cofnięte w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
W KUJAWSKO-POMORSKIM OŚRODKU DORADZTWA ROLNICZEGO W MINIKOWIE


W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO” – informujemy o zasadach przetwarzania przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie, zwany w dalszej części KPODR Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
1. Administrator
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie (adres: Minikowo 1, 89-122 Minikowo, tel. 52 386 72 14, faks 52 386 72 27, adres mail: sekretariat@kpodr.pl.
2. Inspektor Ochrony Danych (IOD)
Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania KPODR, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych panem Romanem Gibaszkiem w siedzibie Administratora, telefonicznie 52 386 72 45, 663 731 881 lub na adres mail: roman.gibaszek@kpodr.pl.
3. Podstawa prawna
Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w związku z wykonywaniem zadań realizowanych w interesie publicznym, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
4. Cele przetwarzania
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
5. Odbiorcy danych
W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w ust. 4, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
6. Okres przechowywania danych
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, o których mowa w ust. 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
7. Prawa osób, których dane dotyczą
Zgodnie z RODO przysługują Pani/Panu:
8. Prawo wniesienia skargi
W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
9. Prawo do sprzeciwu
W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez KPODR Pani/Pana danych. KPODR przestanie przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że KPODR będzie w stanie wykazać, że w stosunku do Pani/Pana danych istnieją dla KPORD ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub Pani/Pana dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
10. Prawo cofnięcia zgody
W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania z obowiązującym prawem, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę możesz wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny, nasz adres mailowy, wskazany w
11. Informacja o dobrowolności podania danych
W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest konieczne, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
12. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
13. Informacja dotycząca Monitoringu
1) Obiekty KPODR są objęta systemem monitoringu. Monitoring stosowany jest w ramach prawnie usprawiedliwionego interesu Administratora, w celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa. Źródłem danych są kamery systemu monitoringu. Odbiorcami zarejestrowanych danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Dane z monitoringu będą przetwarzane przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa,
2) Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.