ZbożaData Towar Powiat Kontrahent Cena netto
2021-10-21Kukurydza suchaInowrocławCORN NIEMCZYK
100
zł/dt
2021-10-21Owies paszowyInowrocławObrót sąsiedzki - powiat inowrocławski
60
zł/dt
2021-10-14Żyto konsumpcyjneInowrocławZPZM - Kruszwica
85
zł/dt
2021-10-14Pszenica konsumpcyjnaInowrocławZPZM - Kruszwica
110
zł/dt
2021-10-14Jęczmień konsumpcyjnyInowrocławZPZM - Kruszwica
90
zł/dt
2021-10-14Owies paszowyInowrocławObrót sąsiedzki - powiat inowrocławski
60
zł/dt
2021-10-14Pszenżyto paszoweInowrocławFerma Kościelec M i D Bąkowscy
80
zł/dt
2021-10-14Pszenica paszowaInowrocławFerma Kościelec M i D Bąkowscy
90
zł/dt
2021-10-14Jęczmień paszowyInowrocławFerma Kościelec M i D Bąkowscy
75
zł/dt
2021-10-14Kukurydza mokraInowrocławCORN NIEMCZYK
65
zł/dt
2021-10-14Kukurydza suchaInowrocławCORN NIEMCZYK
100
zł/dt
2021-10-07Owies paszowyInowrocławObrót sąsiedzki - powiat inowrocławski
61
zł/dt
2021-10-07Żyto konsumpcyjneInowrocławZPZM - Kruszwica
85
zł/dt
2021-10-07Pszenica konsumpcyjnaInowrocławZPZM - Kruszwica
108
zł/dt
2021-10-07Jęczmień konsumpcyjnyInowrocławZPZM - Kruszwica
88
zł/dt
2021-10-07Pszenżyto paszoweInowrocławFerma Kościelec M i D Bąkowscy
80
zł/dt
2021-10-07Pszenica paszowaInowrocławFerma Kościelec M i D Bąkowscy
90
zł/dt
2021-10-07Jęczmień paszowyInowrocławFerma Kościelec M i D Bąkowscy
75
zł/dt
2021-10-07Kukurydza mokraInowrocławCORN NIEMCZYK
65
zł/dt
2021-10-07Kukurydza suchaInowrocławCORN NIEMCZYK
100
zł/dt
2021-09-29Owies paszowyInowrocławObrót sąsiedzki - powiat inowrocławski
61
zł/dt
2021-09-29Żyto konsumpcyjneInowrocławZPZM - Kruszwica
80
zł/dt
2021-09-29Pszenica konsumpcyjnaInowrocławZPZM - Kruszwica
100
zł/dt
2021-09-29Jęczmień konsumpcyjnyInowrocławZPZM - Kruszwica
85
zł/dt
2021-09-29Pszenżyto paszoweInowrocławFerma Kościelec M i D Bąkowscy
80
zł/dt
2021-09-29Pszenica paszowaInowrocławFerma Kościelec M i D Bąkowscy
90
zł/dt
2021-09-29Jęczmień paszowyInowrocławFerma Kościelec M i D Bąkowscy
75
zł/dt
2021-09-29Kukurydza mokraInowrocławCORN NIEMCZYK
60
zł/dt
2021-09-29Kukurydza suchaInowrocławCORN NIEMCZYK
95
zł/dt
2021-09-23Żyto konsumpcyjneInowrocławZPZM - Kruszwica
75
zł/dt
2021-09-23Pszenica paszowaInowrocławZPZM - Kruszwica
100
zł/dt
2021-09-23Jęczmień konsumpcyjnyInowrocławZPZM - Kruszwica
80
zł/dt
2021-09-23Pszenżyto paszoweInowrocławFerma Kościelec M i D Bąkowscy
75
zł/dt
2021-09-23Pszenica paszowaInowrocławFerma Kościelec M i D Bąkowscy
84
zł/dt
2021-09-23Jęczmień paszowyInowrocławFerma Kościelec M i D Bąkowscy
75
zł/dt
2021-09-23Kukurydza mokraInowrocławCORN NIEMCZYK
60
zł/dt
2021-09-23Kukurydza suchaInowrocławCORN NIEMCZYK
95
zł/dt
2021-09-16Pszenżyto paszoweInowrocławViando
70
zł/dt
2021-09-16Pszenica paszowaInowrocławViando
80
zł/dt
2021-09-16Jęczmień paszowyInowrocławViando
70
zł/dt
2021-09-16Żyto konsumpcyjneInowrocławZPZM - Kruszwica
75
zł/dt
2021-09-16Pszenica konsumpcyjnaInowrocławZPZM - Kruszwica
100
zł/dt
2021-09-16Jęczmień konsumpcyjnyInowrocławZPZM - Kruszwica
80
zł/dt
2021-09-16Owies paszowyInowrocławObrót sąsiedzki - powiat inowrocławski
60
zł/dt
2021-09-16Pszenżyto paszoweInowrocławFerma Kościelec M i D Bąkowscy
75
zł/dt
2021-09-16Pszenica paszowaInowrocławFerma Kościelec M i D Bąkowscy
84
zł/dt
2021-09-16Jęczmień paszowyInowrocławFerma Kościelec M i D Bąkowscy
75
zł/dt
2021-09-09Kukurydza mokraInowrocławCORN NIEMCZYK
60
zł/dt
2021-09-09Kukurydza suchaInowrocławCORN NIEMCZYK
100
zł/dt
2021-09-09Owies paszowyInowrocławObrót sąsiedzki - powiat inowrocławski
60
zł/dt
2021-09-09Pszenżyto paszoweInowrocławViando
70
zł/dt
2021-09-09Pszenica paszowaInowrocławViando
80
zł/dt
2021-09-09Jęczmień paszowyInowrocławViando
70
zł/dt
2021-09-09Żyto konsumpcyjneInowrocławZPZM - Kruszwica
75
zł/dt
2021-09-09Pszenica konsumpcyjnaInowrocławZPZM - Kruszwica
100
zł/dt
2021-09-09Jęczmień paszowyInowrocławZPZM - Kruszwica
80
zł/dt
2021-09-09Pszenżyto paszoweInowrocławFerma Kościelec M i D Bąkowscy
75
zł/dt
2021-09-09Pszenica paszowaInowrocławFerma Kościelec M i D Bąkowscy
84
zł/dt
2021-09-09Jęczmień paszowyInowrocławFerma Kościelec M i D Bąkowscy
75
zł/dt
2021-09-03Owies paszowyInowrocławObrót sąsiedzki - powiat inowrocławski
59
zł/dt
2021-09-03Żyto konsumpcyjneInowrocławZPZM - Kruszwica
75
zł/dt
2021-09-03Pszenica konsumpcyjnaInowrocławZPZM - Kruszwica
100
zł/dt
2021-09-03Jęczmień konsumpcyjnyInowrocławZPZM - Kruszwica
80
zł/dt
2021-09-03Pszenżyto paszoweInowrocławFerma Kościelec M i D Bąkowscy
75
zł/dt
2021-09-03Pszenica paszowaInowrocławFerma Kościelec M i D Bąkowscy
84
zł/dt
2021-09-03Jęczmień paszowyInowrocławFerma Kościelec M i D Bąkowscy
75
zł/dt
2021-08-26Owies paszowyInowrocławObrót sąsiedzki - powiat inowrocławski
50
zł/dt
2021-08-26Pszenżyto paszoweInowrocławViando
70
zł/dt
2021-08-26Pszenica paszowaInowrocławViando
80
zł/dt
2021-08-26Żyto paszoweInowrocławZPZM - Kruszwica
75
zł/dt
2021-08-26Pszenica konsumpcyjnaInowrocławZPZM - Kruszwica
95
zł/dt
2021-08-26Jęczmień konsumpcyjnyInowrocławZPZM - Kruszwica
80
zł/dt
2021-08-26Pszenżyto paszoweInowrocławFerma Kościelec M i D Bąkowscy
75
zł/dt
2021-08-26Pszenica paszowaInowrocławFerma Kościelec M i D Bąkowscy
80
zł/dt
2021-08-26Jęczmień paszowyInowrocławFerma Kościelec M i D Bąkowscy
68
zł/dt
1 2 3 4

Ceny nie stanowią oferty handlowej a jedynie informację na temat bieżącego poziomu cen


Szanowny Gościu

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie zgody poprzez kliknięcie na przycisk „wyrażam zgodę”. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i może być cofnięte w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
W KUJAWSKO-POMORSKIM OŚRODKU DORADZTWA ROLNICZEGO W MINIKOWIE


W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO” – informujemy o zasadach przetwarzania przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie, zwany w dalszej części KPODR Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
1. Administrator
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie (adres: Minikowo 1, 89-122 Minikowo, tel. 52 386 72 14, faks 52 386 72 27, adres mail: sekretariat@kpodr.pl.
2. Inspektor Ochrony Danych (IOD)
Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania KPODR, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych panem Romanem Gibaszkiem w siedzibie Administratora, telefonicznie 52 386 72 45, 663 731 881 lub na adres mail: roman.gibaszek@kpodr.pl.
3. Podstawa prawna
Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w związku z wykonywaniem zadań realizowanych w interesie publicznym, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
4. Cele przetwarzania
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
5. Odbiorcy danych
W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w ust. 4, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
6. Okres przechowywania danych
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, o których mowa w ust. 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
7. Prawa osób, których dane dotyczą
Zgodnie z RODO przysługują Pani/Panu:
8. Prawo wniesienia skargi
W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
9. Prawo do sprzeciwu
W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez KPODR Pani/Pana danych. KPODR przestanie przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że KPODR będzie w stanie wykazać, że w stosunku do Pani/Pana danych istnieją dla KPORD ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub Pani/Pana dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
10. Prawo cofnięcia zgody
W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania z obowiązującym prawem, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę możesz wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny, nasz adres mailowy, wskazany w
11. Informacja o dobrowolności podania danych
W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest konieczne, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
12. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
13. Informacja dotycząca Monitoringu
1) Obiekty KPODR są objęta systemem monitoringu. Monitoring stosowany jest w ramach prawnie usprawiedliwionego interesu Administratora, w celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa. Źródłem danych są kamery systemu monitoringu. Odbiorcami zarejestrowanych danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Dane z monitoringu będą przetwarzane przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa,
2) Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.