Zboża1 38

Ceny nie stanowią oferty handlowej a jedynie informację na temat bieżącego poziomu cen