Pszenica konsumpcyjna


Pszenica konsumpcyjnaData Towar Powiat Kontrahent Cena netto
2021-10-08Pszenica konsumpcyjnaChełmnoAgro - Sieć Grubno
105
zł/dt
2021-10-08Pszenica konsumpcyjnaWąbrzeźnoElewarr - Wąbrzeźno
105
zł/dt
2021-10-07Pszenica konsumpcyjnaWłocławekAl - Samer - Elewator Włocławek
111
zł/dt
2021-10-07Pszenica konsumpcyjnaInowrocławZPZM - Kruszwica
108
zł/dt
2021-10-07Pszenica konsumpcyjnaGrudziądzMłyny P-H T Michalczyk - Szczepanki
107
zł/dt
2021-10-06Pszenica konsumpcyjnaRadziejówLechpol - Piotrków Kujawski
101
zł/dt
2021-10-06Pszenica konsumpcyjnaRadziejówMłyn w Dobrem
103
zł/dt
2021-10-03Pszenica konsumpcyjnaBydgoszczSawi-Bionex Sp. z o.o.
107
zł/dt
2021-10-03Pszenica konsumpcyjnaBydgoszczElewarr - Magazyn w Koronowie
105
zł/dt
2021-10-03Pszenica konsumpcyjnaBydgoszczAgro Kłos - Wtelno
100
zł/dt
2021-09-30Pszenica konsumpcyjnaWąbrzeźnoElewarr - Wąbrzeźno
105
zł/dt
2021-09-30Pszenica konsumpcyjnaGrudziądzMłyny P-H T Michalczyk - Szczepanki
107
zł/dt
2021-09-29Pszenica konsumpcyjnaBydgoszczCGFP Wojnowo
103
zł/dt
2021-09-29Pszenica konsumpcyjnaInowrocławZPZM - Kruszwica
100
zł/dt
2021-09-29Pszenica konsumpcyjnaWłocławekAl - Samer - Elewator Włocławek
103
zł/dt
2021-09-29Pszenica konsumpcyjnaWłocławekAgro - Sław Sławomir Humański
105
zł/dt
2021-09-29Pszenica konsumpcyjnaRadziejówLechpol - Piotrków Kujawski
100
zł/dt
2021-09-29Pszenica konsumpcyjnaRadziejówMłyn w Dobrem
101
zł/dt
2021-09-24Pszenica konsumpcyjnaChełmnoAgro - Sieć Grubno
100
zł/dt
2021-09-24Pszenica konsumpcyjnaWąbrzeźnoElewarr - Wąbrzeźno
102
zł/dt
2021-09-23Pszenica konsumpcyjnaBydgoszczElewarr - Magazyn w Koronowie
102
zł/dt
2021-09-22Pszenica konsumpcyjnaRadziejówLechpol - Piotrków Kujawski
98
zł/dt
2021-09-22Pszenica konsumpcyjnaRadziejówMłyn w Dobrem
100
zł/dt
2021-09-20Pszenica konsumpcyjnaWłocławekAl - Samer - Elewator Włocławek
102
zł/dt
2021-09-18Pszenica konsumpcyjnaBydgoszczSawi-Bionex Sp. z o.o.
100
zł/dt
2021-09-17Pszenica konsumpcyjnaAleksandrów KujawskiPHU Sławomir Matusiak
96
zł/dt
2021-09-17Pszenica konsumpcyjnaWłocławekAl - Samer - Elewator Włocławek
102
zł/dt
2021-09-17Pszenica konsumpcyjnaNakło nad NoteciąLechpol - Szubin
100
zł/dt
2021-09-17Pszenica konsumpcyjnaBydgoszczAgro Kłos - Wtelno
106
zł/dt
2021-09-17Pszenica konsumpcyjnaWąbrzeźnoElewarr - Wąbrzeźno
102
zł/dt
2021-09-17Pszenica konsumpcyjnaGrudziądzMłyny P-H T Michalczyk - Szczepanki
102
zł/dt
2021-09-16Pszenica konsumpcyjnaInowrocławZPZM - Kruszwica
100
zł/dt
2021-09-15Pszenica konsumpcyjnaRadziejówMłyn w Dobrem
100
zł/dt
2021-09-15Pszenica konsumpcyjnaRadziejówLechpol - Piotrków Kujawski
98
zł/dt
2021-09-10Pszenica konsumpcyjnaAleksandrów KujawskiPHU Sławomir Matusiak
98
zł/dt
2021-09-10Pszenica konsumpcyjnaWłocławekAl - Samer - Elewator Włocławek
101
zł/dt
2021-09-10Pszenica konsumpcyjnaRadziejówLechpol - Piotrków Kujawski
99
zł/dt
2021-09-10Pszenica konsumpcyjnaToruńBogand - Łubianka
100
zł/dt
2021-09-10Pszenica konsumpcyjnaWąbrzeźnoElewarr - Wąbrzeźno
100
zł/dt
2021-09-09Pszenica konsumpcyjnaBydgoszczSawi-Bionex Sp. z o.o.
100
zł/dt
2021-09-09Pszenica konsumpcyjnaBydgoszczAgro Kłos - Wtelno
105
zł/dt
2021-09-09Pszenica konsumpcyjnaBydgoszczElewarr - Magazyn w Koronowie
102
zł/dt
2021-09-09Pszenica konsumpcyjnaGrudziądzMłyny P-H T Michalczyk - Szczepanki
105
zł/dt
2021-09-09Pszenica konsumpcyjnaInowrocławZPZM - Kruszwica
100
zł/dt
2021-09-09Pszenica konsumpcyjnaRadziejówMłyn w Dobrem
100
zł/dt
2021-09-06Pszenica konsumpcyjnaBydgoszczCGFP Wojnowo
100
zł/dt
2021-09-03Pszenica konsumpcyjnaToruńBogand - Łubianka
100
zł/dt
2021-09-03Pszenica konsumpcyjnaWąbrzeźnoElewarr - Wąbrzeźno
100
zł/dt
2021-09-03Pszenica konsumpcyjnaInowrocławZPZM - Kruszwica
100
zł/dt
2021-09-03Pszenica konsumpcyjnaChełmnoAgro - Sieć Grubno
100
zł/dt
2021-09-02Pszenica konsumpcyjnaBydgoszczAgro Kłos - Wtelno
106
zł/dt
2021-09-02Pszenica konsumpcyjnaGrudziądzMłyny P-H T Michalczyk - Szczepanki
105
zł/dt
2021-09-01Pszenica konsumpcyjnaRadziejówLechpol - Piotrków Kujawski
81
zł/dt
2021-09-01Pszenica konsumpcyjnaRadziejówMłyn w Dobrem
83
zł/dt
2021-08-31Pszenica konsumpcyjnaBydgoszczSawi-Bionex Sp. z o.o.
100
zł/dt
2021-08-31Pszenica konsumpcyjnaBydgoszczElewarr - Magazyn w Koronowie
100
zł/dt
2021-08-31Pszenica konsumpcyjnaWłocławekAl - Samer - Elewator Włocławek
120
zł/dt
2021-08-27Pszenica konsumpcyjnaAleksandrów KujawskiPHU Sławomir Matusiak
100
zł/dt
2021-08-27Pszenica konsumpcyjnaWąbrzeźnoElewarr - Wąbrzeźno
100
zł/dt
2021-08-27Pszenica konsumpcyjnaGrudziądzMłyny P-H T Michalczyk - Szczepanki
105
zł/dt
2021-08-26Pszenica konsumpcyjnaInowrocławZPZM - Kruszwica
95
zł/dt
2021-08-25Pszenica konsumpcyjnaRadziejówLechpol - Piotrków Kujawski
84
zł/dt
2021-08-25Pszenica konsumpcyjnaRadziejówMłyn w Dobrem
83
zł/dt
2021-08-23Pszenica konsumpcyjnaWłocławekAl - Samer - Elewator Włocławek
102
zł/dt
2021-08-20Pszenica konsumpcyjnaToruńBogand - Łubianka
97
zł/dt
2021-08-20Pszenica konsumpcyjnaAleksandrów KujawskiPHU Sławomir Matusiak
98
zł/dt
2021-08-20Pszenica konsumpcyjnaBydgoszczSawi-Bionex Sp. z o.o.
98
zł/dt
2021-08-20Pszenica konsumpcyjnaBydgoszczElewarr - Magazyn w Koronowie
100
zł/dt
2021-08-20Pszenica konsumpcyjnaBydgoszczAgro Kłos - Wtelno
100
zł/dt
2021-08-20Pszenica konsumpcyjnaNakło nad NoteciąLechpol - Szubin
96
zł/dt
2021-08-20Pszenica konsumpcyjnaWąbrzeźnoElewarr - Wąbrzeźno
100
zł/dt
2021-08-19Pszenica konsumpcyjnaInowrocławZPZM - Kruszwica
97
zł/dt
2021-08-19Pszenica konsumpcyjnaGrudziądzMłyny P-H T Michalczyk - Szczepanki
105
zł/dt
2021-08-18Pszenica konsumpcyjnaRadziejówMłyn w Dobrem
82
zł/dt
2021-08-18Pszenica konsumpcyjnaRadziejówLechpol - Piotrków Kujawski
79
zł/dt
Min : 79.00 zł/dt
Max : 185.00 zł/dt
Średnia : 135.58 zł/dt
1 2 3 4 5 6

Ceny nie stanowią oferty handlowej a jedynie informację na temat bieżącego poziomu cen


Szanowny Gościu

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie zgody poprzez kliknięcie na przycisk „wyrażam zgodę”. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i może być cofnięte w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
W KUJAWSKO-POMORSKIM OŚRODKU DORADZTWA ROLNICZEGO W MINIKOWIE


W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO” – informujemy o zasadach przetwarzania przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie, zwany w dalszej części KPODR Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
1. Administrator
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie (adres: Minikowo 1, 89-122 Minikowo, tel. 52 386 72 14, faks 52 386 72 27, adres mail: sekretariat@kpodr.pl.
2. Inspektor Ochrony Danych (IOD)
Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania KPODR, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych panem Romanem Gibaszkiem w siedzibie Administratora, telefonicznie 52 386 72 45, 663 731 881 lub na adres mail: roman.gibaszek@kpodr.pl.
3. Podstawa prawna
Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w związku z wykonywaniem zadań realizowanych w interesie publicznym, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
4. Cele przetwarzania
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
5. Odbiorcy danych
W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w ust. 4, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
6. Okres przechowywania danych
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, o których mowa w ust. 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
7. Prawa osób, których dane dotyczą
Zgodnie z RODO przysługują Pani/Panu:
8. Prawo wniesienia skargi
W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
9. Prawo do sprzeciwu
W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez KPODR Pani/Pana danych. KPODR przestanie przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że KPODR będzie w stanie wykazać, że w stosunku do Pani/Pana danych istnieją dla KPORD ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub Pani/Pana dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
10. Prawo cofnięcia zgody
W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania z obowiązującym prawem, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę możesz wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny, nasz adres mailowy, wskazany w
11. Informacja o dobrowolności podania danych
W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest konieczne, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
12. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
13. Informacja dotycząca Monitoringu
1) Obiekty KPODR są objęta systemem monitoringu. Monitoring stosowany jest w ramach prawnie usprawiedliwionego interesu Administratora, w celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa. Źródłem danych są kamery systemu monitoringu. Odbiorcami zarejestrowanych danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Dane z monitoringu będą przetwarzane przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa,
2) Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.