Ceny rolnicze - Kujawsko-Pomorskie Notowania Cen Rolniczych – KPODR w Minikowie

Kontrahent : CHP Oddział w Gniewkowie

Centrum Hurtowe Pasz Oddział w Gniewkowie

Adres

miejscowość : Gniewkowo
powiat : Inowrocław
kod pocztowy : 88-140
88-140 Gniewkowo ,ul Piasta 16

Kontakt

osoba kontaktowa : Artur Augustyniak
telefon : 52 355 86 28
e-mail : a.augustyniak@chp-pasze.pl1
Data Towar Powiat Kontrahent Cena
2022-11-17Śruta sojowaInowrocławCHP Oddział w Gniewkowie
296.30 zł/ dt
2022-11-17Śruta rzepakowaInowrocławCHP Oddział w Gniewkowie
199.07 zł/ dt
2022-11-17Lizawka solnaInowrocławCHP Oddział w Gniewkowie
1.16 zł/ kg
2022-11-17Kreda pastewna InowrocławCHP Oddział w Gniewkowie
0.44 zł/ kg
2022-10-20Śruta sojowaInowrocławCHP Oddział w Gniewkowie
314.81 zł/ dt
2022-10-20Śruta rzepakowaInowrocławCHP Oddział w Gniewkowie
199.07 zł/ dt
2022-10-20Lizawka solnaInowrocławCHP Oddział w Gniewkowie
1.25 zł/ kg
2022-10-20Kreda pastewna InowrocławCHP Oddział w Gniewkowie
0.50 zł/ kg
2022-10-20Wysłodki sucheInowrocławCHP Oddział w Gniewkowie
183.33 zł/ dt
2022-09-15Śruta sojowaInowrocławCHP Oddział w Gniewkowie
301.38 zł/ dt
2022-09-15Śruta rzepakowaInowrocławCHP Oddział w Gniewkowie
203.24 zł/ dt
2022-09-15Lizawka solnaInowrocławCHP Oddział w Gniewkowie
0.98 zł/ kg
2022-09-15Kreda pastewna InowrocławCHP Oddział w Gniewkowie
0.50 zł/ kg
2022-09-15Wysłodki sucheInowrocławCHP Oddział w Gniewkowie
151.85 zł/ dt
2022-08-18Śruta sojowaInowrocławCHP Oddział w Gniewkowie
301.38 zł/ dt
2022-08-18Śruta rzepakowaInowrocławCHP Oddział w Gniewkowie
203.24 zł/ dt
2022-08-18Lizawka solnaInowrocławCHP Oddział w Gniewkowie
0.98 zł/ kg
2022-08-18Kreda pastewna InowrocławCHP Oddział w Gniewkowie
0.50 zł/ kg
2022-08-18Wysłodki sucheInowrocławCHP Oddział w Gniewkowie
151.85 zł/ dt
2022-08-18Otręby pszenneInowrocławCHP Oddział w Gniewkowie
150.00 zł/ dt
2022-07-14Kreda pastewna InowrocławCHP Oddział w Gniewkowie
0.50 zł/ kg
2022-07-14Śruta sojowaInowrocławCHP Oddział w Gniewkowie
292.00 zł/ dt
2022-07-14Śruta rzepakowaInowrocławCHP Oddział w Gniewkowie
228.71 zł/ dt
2022-07-14Lizawka solnaInowrocławCHP Oddział w Gniewkowie
0.98 zł/ kg
2022-07-14Wysłodki sucheInowrocławCHP Oddział w Gniewkowie
152.78 zł/ dt
2022-07-14Otręby pszenneInowrocławCHP Oddział w Gniewkowie
150.00 zł/ dt
2022-06-15Śruta sojowaInowrocławCHP Oddział w Gniewkowie
276.86 zł/ dt
2022-06-15Śruta rzepakowaInowrocławCHP Oddział w Gniewkowie
231.49 zł/ dt
2022-06-15Lizawka solnaInowrocławCHP Oddział w Gniewkowie
0.98 zł/ kg
2022-06-15Kreda pastewna InowrocławCHP Oddział w Gniewkowie
0.46 zł/ kg
2022-06-15Wysłodki sucheInowrocławCHP Oddział w Gniewkowie
137.04 zł/ dt
2022-06-15Otręby pszenneInowrocławCHP Oddział w Gniewkowie
120.37 zł/ dt
2022-05-19Wysłodki sucheInowrocławCHP Oddział w Gniewkowie
183.34 zł/ dt
2022-05-19Otręby pszenneInowrocławCHP Oddział w Gniewkowie
150.00 zł/ dt
2022-05-19Śruta sojowaInowrocławCHP Oddział w Gniewkowie
287.04 zł/ dt
2022-05-19Śruta rzepakowaInowrocławCHP Oddział w Gniewkowie
259.26 zł/ dt
2022-05-19Lizawka solnaInowrocławCHP Oddział w Gniewkowie
0.93 zł/ kg
2022-04-21Otręby pszenneInowrocławCHP Oddział w Gniewkowie
135.00 zł/ dt
2022-04-21Śruta sojowaInowrocławCHP Oddział w Gniewkowie
314.00 zł/ dt
2022-04-21Śruta rzepakowaInowrocławCHP Oddział w Gniewkowie
259.00 zł/ dt
2022-04-21Wysłodki sucheInowrocławCHP Oddział w Gniewkowie
152.00 zł/ dt
2022-04-21Lizawka solnaInowrocławCHP Oddział w Gniewkowie
0.93 zł/ kg
2022-04-21Kreda pastewna InowrocławCHP Oddział w Gniewkowie
0.46 zł/ kg
2022-03-17Śruta sojowaInowrocławCHP Oddział w Gniewkowie
314.35 zł/ dt
2022-03-17Śruta rzepakowaInowrocławCHP Oddział w Gniewkowie
258.80 zł/ dt
2022-03-17Lizawka solnaInowrocławCHP Oddział w Gniewkowie
0.93 zł/ kg
2022-03-17Kreda pastewna InowrocławCHP Oddział w Gniewkowie
0.46 zł/ kg
2022-03-17Wysłodki sucheInowrocławCHP Oddział w Gniewkowie
135.80 zł/ dt
2022-03-17Otręby pszenneInowrocławCHP Oddział w Gniewkowie
102.78 zł/ dt
2022-02-17Śruta sojowaInowrocławCHP Oddział w Gniewkowie
262.00 zł/ dt
2022-02-17Śruta rzepakowaInowrocławCHP Oddział w Gniewkowie
175.00 zł/ dt
2022-02-17Lizawka solnaInowrocławCHP Oddział w Gniewkowie
0.94 zł/ kg
2022-02-17Kreda pastewna InowrocławCHP Oddział w Gniewkowie
0.46 zł/ kg
2022-02-17Wysłodki sucheInowrocławCHP Oddział w Gniewkowie
134.30 zł/ dt
2022-02-17Otręby pszenneInowrocławCHP Oddział w Gniewkowie
102.00 zł/ dt
2022-01-20Śruta sojowaInowrocławCHP Oddział w Gniewkowie
249.50 zł/ dt
2022-01-20Śruta rzepakowaInowrocławCHP Oddział w Gniewkowie
172.00 zł/ dt
2022-01-20Lizawka solnaInowrocławCHP Oddział w Gniewkowie
0.94 zł/ kg
2022-01-20Kreda pastewna InowrocławCHP Oddział w Gniewkowie
0.60 zł/ kg
2022-01-20Wysłodki sucheInowrocławCHP Oddział w Gniewkowie
134.30 zł/ dt
2022-01-20Otręby pszenneInowrocławCHP Oddział w Gniewkowie
102.00 zł/ dt
2021-12-20Lizawka solnaInowrocławCHP Oddział w Gniewkowie
0.94 zł/ kg
2021-12-20Śruta sojowaInowrocławCHP Oddział w Gniewkowie
229.50 zł/ dt
2021-12-20Śruta rzepakowaInowrocławCHP Oddział w Gniewkowie
146.74 zł/ dt
2021-12-20Kreda pastewna InowrocławCHP Oddział w Gniewkowie
0.38 zł/ kg
2021-12-20Wysłodki sucheInowrocławCHP Oddział w Gniewkowie
134.30 zł/ dt
2021-12-20Otręby pszenneInowrocławCHP Oddział w Gniewkowie
87.00 zł/ dt
1

Ceny nie stanowią oferty handlowej a jedynie informację na temat bieżącego poziomu cen


Szanowny Gościu

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie zgody poprzez kliknięcie na przycisk „wyrażam zgodę”. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i może być cofnięte w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
W KUJAWSKO-POMORSKIM OŚRODKU DORADZTWA ROLNICZEGO W MINIKOWIE


W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO” – informujemy o zasadach przetwarzania przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie, zwany w dalszej części KPODR Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
1. Administrator
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie (adres: Minikowo 1, 89-122 Minikowo, tel. 52 386 72 14, faks 52 386 72 27, adres mail: sekretariat@kpodr.pl.
2. Inspektor Ochrony Danych (IOD)
Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania KPODR, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych panem Romanem Gibaszkiem w siedzibie Administratora, telefonicznie 52 386 72 45, 663 731 881 lub na adres mail: roman.gibaszek@kpodr.pl.
3. Podstawa prawna
Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w związku z wykonywaniem zadań realizowanych w interesie publicznym, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
4. Cele przetwarzania
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
5. Odbiorcy danych
W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w ust. 4, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
6. Okres przechowywania danych
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, o których mowa w ust. 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
7. Prawa osób, których dane dotyczą
Zgodnie z RODO przysługują Pani/Panu:
8. Prawo wniesienia skargi
W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
9. Prawo do sprzeciwu
W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez KPODR Pani/Pana danych. KPODR przestanie przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że KPODR będzie w stanie wykazać, że w stosunku do Pani/Pana danych istnieją dla KPORD ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub Pani/Pana dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
10. Prawo cofnięcia zgody
W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania z obowiązującym prawem, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę możesz wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny, nasz adres mailowy, wskazany w
11. Informacja o dobrowolności podania danych
W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest konieczne, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
12. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
13. Informacja dotycząca Monitoringu
1) Obiekty KPODR są objęta systemem monitoringu. Monitoring stosowany jest w ramach prawnie usprawiedliwionego interesu Administratora, w celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa. Źródłem danych są kamery systemu monitoringu. Odbiorcami zarejestrowanych danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Dane z monitoringu będą przetwarzane przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa,
2) Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.