Pszenica konsumpcyjna


Pszenica konsumpcyjnaData Towar Powiat Kontrahent Cena netto
2022-08-04Pszenica konsumpcyjnaWłocławekAl - Samer - Elewator Włocławek
153
zł/dt
2022-07-27Pszenica konsumpcyjnaWłocławekAl - Samer - Elewator Włocławek
154
zł/dt
2022-07-27Pszenica konsumpcyjnaWłocławekAgro - Sław Sławomir Humański
145
zł/dt
2022-07-22Pszenica konsumpcyjnaWłocławekAl - Samer - Elewator Włocławek
145
zł/dt
2022-07-15Pszenica konsumpcyjnaWłocławekAl - Samer - Elewator Włocławek
153
zł/dt
2022-07-08Pszenica konsumpcyjnaWłocławekAl - Samer - Elewator Włocławek
150
zł/dt
2022-06-27Pszenica konsumpcyjnaWłocławekAl - Samer - Elewator Włocławek
157
zł/dt
2022-06-24Pszenica konsumpcyjnaWłocławekAl - Samer - Elewator Włocławek
157
zł/dt
2022-06-15Pszenica konsumpcyjnaWłocławekAgro - Sław Sławomir Humański
160
zł/dt
2022-06-14Pszenica konsumpcyjnaWłocławekAl - Samer - Elewator Włocławek
160
zł/dt
2022-06-08Pszenica konsumpcyjnaWłocławekAl - Samer - Elewator Włocławek
165
zł/dt
2022-05-30Pszenica konsumpcyjnaWłocławekAl - Samer - Elewator Włocławek
168
zł/dt
2022-05-24Pszenica konsumpcyjnaWłocławekAl - Samer - Elewator Włocławek
175
zł/dt
2022-05-18Pszenica konsumpcyjnaWłocławekAl - Samer - Elewator Włocławek
170
zł/dt
2022-05-12Pszenica konsumpcyjnaWłocławekAgro - Sław Sławomir Humański
167
zł/dt
2022-05-09Pszenica konsumpcyjnaWłocławekAl - Samer - Elewator Włocławek
163
zł/dt
2022-05-06Pszenica konsumpcyjnaWłocławekAl - Samer - Elewator Włocławek
163
zł/dt
2022-04-27Pszenica konsumpcyjnaWłocławekAl - Samer - Elewator Włocławek
163
zł/dt
2022-04-21Pszenica konsumpcyjnaWłocławekAl - Samer - Elewator Włocławek
163
zł/dt
2022-04-13Pszenica konsumpcyjnaWłocławekAgro - Sław Sławomir Humański
165
zł/dt
2022-04-13Pszenica konsumpcyjnaWłocławekAl - Samer - Elewator Włocławek
158
zł/dt
2022-04-06Pszenica konsumpcyjnaWłocławekAl - Samer - Elewator Włocławek
157
zł/dt
2022-03-31Pszenica konsumpcyjnaWłocławekAl - Samer - Elewator Włocławek
157
zł/dt
2022-03-30Pszenica konsumpcyjnaWłocławekAgro - Sław Sławomir Humański
162
zł/dt
2022-03-25Pszenica konsumpcyjnaWłocławekAl - Samer - Elewator Włocławek
165
zł/dt
2022-03-18Pszenica konsumpcyjnaWłocławekAl - Samer - Elewator Włocławek
160
zł/dt
2022-03-17Pszenica konsumpcyjnaWłocławekAgro - Sław Sławomir Humański
165
zł/dt
2022-03-09Pszenica konsumpcyjnaWłocławekAl - Samer - Elewator Włocławek
168
zł/dt
2022-03-07Pszenica konsumpcyjnaWłocławekAgro - Sław Sławomir Humański
170
zł/dt
2022-03-02Pszenica konsumpcyjnaWłocławekAgro - Sław Sławomir Humański
140
zł/dt
2022-02-28Pszenica konsumpcyjnaWłocławekAl - Samer - Elewator Włocławek
132
zł/dt
2022-02-25Pszenica konsumpcyjnaWłocławekAgro - Sław Sławomir Humański
130
zł/dt
2022-02-25Pszenica konsumpcyjnaWłocławekAl - Samer - Elewator Włocławek
132
zł/dt
2022-02-18Pszenica konsumpcyjnaWłocławekAl - Samer - Elewator Włocławek
120
zł/dt
2022-02-17Pszenica konsumpcyjnaWłocławekAgro - Sław Sławomir Humański
120
zł/dt
2022-02-09Pszenica konsumpcyjnaWłocławekAl - Samer - Elewator Włocławek
120
zł/dt
2022-02-04Pszenica konsumpcyjnaWłocławekAgro - Sław Sławomir Humański
125
zł/dt
2022-01-31Pszenica konsumpcyjnaWłocławekAl - Samer - Elewator Włocławek
124
zł/dt
2022-01-28Pszenica konsumpcyjnaWłocławekAl - Samer - Elewator Włocławek
124
zł/dt
2022-01-21Pszenica konsumpcyjnaWłocławekAl - Samer - Elewator Włocławek
117
zł/dt
2022-01-21Pszenica konsumpcyjnaWłocławekAgro - Sław Sławomir Humański
125
zł/dt
2022-01-12Pszenica konsumpcyjnaWłocławekAgro - Sław Sławomir Humański
130
zł/dt
2022-01-12Pszenica konsumpcyjnaWłocławekAl - Samer - Elewator Włocławek
123
zł/dt
2022-01-05Pszenica konsumpcyjnaWłocławekAl - Samer - Elewator Włocławek
125
zł/dt
2021-12-30Pszenica konsumpcyjnaWłocławekAgro - Sław Sławomir Humański
130
zł/dt
2021-12-30Pszenica konsumpcyjnaWłocławekAl - Samer - Elewator Włocławek
125
zł/dt
2021-12-21Pszenica konsumpcyjnaWłocławekAl - Samer - Elewator Włocławek
125
zł/dt
2021-12-17Pszenica konsumpcyjnaWłocławekAgro - Sław Sławomir Humański
135
zł/dt
2021-12-13Pszenica konsumpcyjnaWłocławekAl - Samer - Elewator Włocławek
125
zł/dt
2021-12-09Pszenica konsumpcyjnaWłocławekAl - Samer - Elewator Włocławek
125
zł/dt
2021-12-09Pszenica konsumpcyjnaWłocławekAgro - Sław Sławomir Humański
135
zł/dt
2021-12-02Pszenica konsumpcyjnaWłocławekAl - Samer - Elewator Włocławek
128
zł/dt
2021-11-24Pszenica konsumpcyjnaWłocławekAl - Samer - Elewator Włocławek
120
zł/dt
2021-11-18Pszenica konsumpcyjnaWłocławekAl - Samer - Elewator Włocławek
120
zł/dt
2021-11-10Pszenica konsumpcyjnaWłocławekAl - Samer - Elewator Włocławek
120
zł/dt
2021-11-04Pszenica konsumpcyjnaWłocławekAl - Samer - Elewator Włocławek
120
zł/dt
2021-11-03Pszenica konsumpcyjnaWłocławekAgro - Sław Sławomir Humański
110
zł/dt
2021-10-27Pszenica konsumpcyjnaWłocławekAgro - Sław Sławomir Humański
110
zł/dt
2021-10-27Pszenica konsumpcyjnaWłocławekAl - Samer - Elewator Włocławek
113
zł/dt
2021-10-22Pszenica konsumpcyjnaWłocławekAl - Samer - Elewator Włocławek
113
zł/dt
2021-10-15Pszenica konsumpcyjnaWłocławekAgro - Sław Sławomir Humański
106
zł/dt
2021-10-15Pszenica konsumpcyjnaWłocławekAl - Samer - Elewator Włocławek
111
zł/dt
2021-10-07Pszenica konsumpcyjnaWłocławekAl - Samer - Elewator Włocławek
111
zł/dt
2021-09-29Pszenica konsumpcyjnaWłocławekAl - Samer - Elewator Włocławek
103
zł/dt
2021-09-29Pszenica konsumpcyjnaWłocławekAgro - Sław Sławomir Humański
105
zł/dt
2021-09-20Pszenica konsumpcyjnaWłocławekAl - Samer - Elewator Włocławek
102
zł/dt
2021-09-17Pszenica konsumpcyjnaWłocławekAl - Samer - Elewator Włocławek
102
zł/dt
2021-09-10Pszenica konsumpcyjnaWłocławekAl - Samer - Elewator Włocławek
101
zł/dt
2021-08-31Pszenica konsumpcyjnaWłocławekAl - Samer - Elewator Włocławek
120
zł/dt
2021-08-23Pszenica konsumpcyjnaWłocławekAl - Samer - Elewator Włocławek
102
zł/dt
2021-08-09Pszenica konsumpcyjnaWłocławekAl - Samer - Elewator Włocławek
91
zł/dt
Min : 91.00 zł/dt
Max : 175.00 zł/dt
Średnia : 135.96 zł/dt
1

Ceny nie stanowią oferty handlowej a jedynie informację na temat bieżącego poziomu cen


Szanowny Gościu

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie zgody poprzez kliknięcie na przycisk „wyrażam zgodę”. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i może być cofnięte w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
W KUJAWSKO-POMORSKIM OŚRODKU DORADZTWA ROLNICZEGO W MINIKOWIE


W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO” – informujemy o zasadach przetwarzania przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie, zwany w dalszej części KPODR Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
1. Administrator
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie (adres: Minikowo 1, 89-122 Minikowo, tel. 52 386 72 14, faks 52 386 72 27, adres mail: sekretariat@kpodr.pl.
2. Inspektor Ochrony Danych (IOD)
Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania KPODR, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych panem Romanem Gibaszkiem w siedzibie Administratora, telefonicznie 52 386 72 45, 663 731 881 lub na adres mail: roman.gibaszek@kpodr.pl.
3. Podstawa prawna
Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w związku z wykonywaniem zadań realizowanych w interesie publicznym, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
4. Cele przetwarzania
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
5. Odbiorcy danych
W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w ust. 4, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
6. Okres przechowywania danych
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, o których mowa w ust. 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
7. Prawa osób, których dane dotyczą
Zgodnie z RODO przysługują Pani/Panu:
8. Prawo wniesienia skargi
W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
9. Prawo do sprzeciwu
W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez KPODR Pani/Pana danych. KPODR przestanie przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że KPODR będzie w stanie wykazać, że w stosunku do Pani/Pana danych istnieją dla KPORD ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub Pani/Pana dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
10. Prawo cofnięcia zgody
W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania z obowiązującym prawem, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę możesz wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny, nasz adres mailowy, wskazany w
11. Informacja o dobrowolności podania danych
W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest konieczne, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
12. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
13. Informacja dotycząca Monitoringu
1) Obiekty KPODR są objęta systemem monitoringu. Monitoring stosowany jest w ramach prawnie usprawiedliwionego interesu Administratora, w celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa. Źródłem danych są kamery systemu monitoringu. Odbiorcami zarejestrowanych danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Dane z monitoringu będą przetwarzane przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa,
2) Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.