Borówka


BorówkaData Towar Powiat Kontrahent Cena brutto
2022-08-11Borówka Świecie nad WisłąTargowisko Marianki w Świeciu
20.00
zł/kg
2022-08-10Borówka WłocławekTargowisko - Kowal
15.00
zł/kg
2022-08-10Borówka GrudziądzTargowisko miejskie - Grudziądz
16.00
zł/kg
2022-08-09Borówka ToruńTargowisko - Chełmża
17.00
zł/kg
2022-08-07Borówka ToruńTargowisko - Chełmża
15.00
zł/kg
2022-08-05Borówka Golub-DobrzyńTargowisko - Golub-Dobrzyń
17.00
zł/kg
2022-08-05Borówka GrudziądzTargowisko miejskie - Grudziądz
16.00
zł/kg
2022-08-04Borówka Świecie nad WisłąTargowisko Marianki w Świeciu
20.00
zł/kg
2022-08-04Borówka WłocławekTargowisko - Kowal
18.00
zł/kg
2022-07-29Borówka WąbrzeźnoTargowisko - Wąbrzeźno
17.00
zł/kg
2022-07-29Borówka GrudziądzTargowisko miejskie - Grudziądz
16.00
zł/kg
2022-07-29Borówka RypinTargowisko - Skrwilno
15.00
zł/kg
2022-07-29Borówka Golub-DobrzyńTargowisko - Golub-Dobrzyń
18.00
zł/kg
2022-07-29Borówka ToruńTargowisko - Chełmża
16.00
zł/kg
2022-07-28Borówka Świecie nad WisłąTargowisko Marianki w Świeciu
20.00
zł/kg
2022-07-27Borówka WłocławekTargowisko - Kowal
20.00
zł/kg
2022-07-22Borówka ToruńTargowisko - Chełmża
15.00
zł/kg
2022-07-22Borówka WąbrzeźnoTargowisko - Wąbrzeźno
15.00
zł/kg
2022-07-22Borówka GrudziądzTargowisko miejskie - Grudziądz
20.00
zł/kg
2022-07-22Borówka Golub-DobrzyńTargowisko - Golub-Dobrzyń
20.00
zł/kg
2022-07-22Borówka RypinTargowisko - Skrwilno
18.00
zł/kg
2022-07-21Borówka InowrocławTargowisko Centrum - Inowrocław
22.00
zł/kg
2022-07-21Borówka Świecie nad WisłąTargowisko Marianki w Świeciu
24.00
zł/kg
2022-07-20Borówka WłocławekTargowisko - Kowal
19.00
zł/kg
2022-07-17Borówka ToruńTargowisko - Chełmża
26.00
zł/kg
2022-07-15Borówka WąbrzeźnoTargowisko - Wąbrzeźno
32.00
zł/kg
2022-07-15Borówka RypinTargowisko - Skrwilno
25.00
zł/kg
2022-07-15Borówka Golub-DobrzyńTargowisko - Golub-Dobrzyń
20.00
zł/kg
2022-07-15Borówka ChełmnoTargowisko Chełmno
34.00
zł/kg
2022-07-13Borówka GrudziądzTargowisko miejskie - Grudziądz
35.00
zł/kg
2022-07-13Borówka WłocławekTargowisko - Kowal
25.00
zł/kg
2022-07-12Borówka Świecie nad WisłąTargowisko Lniano
25.00
zł/kg
2022-07-10Borówka Świecie nad WisłąTargowisko Lniano
35.00
zł/kg
2022-07-08Borówka ChełmnoTargowisko Chełmno
34.00
zł/kg
2022-07-08Borówka WąbrzeźnoTargowisko - Wąbrzeźno
32.00
zł/kg
2022-07-08Borówka MogilnoTargowisko - Mogilno
32.00
zł/kg
2022-07-06Borówka WłocławekTargowisko - Kowal
35.00
zł/kg
2022-07-01Borówka WąbrzeźnoTargowisko - Wąbrzeźno
35.00
zł/kg
2021-08-27Borówka GrudziądzTargowisko miejskie - Grudziądz
18.00
zł/kg
2021-08-27Borówka Świecie nad WisłąTargowisko Lniano
14.50
zł/kg
2021-08-27Borówka Golub-DobrzyńTargowisko - Golub-Dobrzyń
16.00
zł/kg
2021-08-26Borówka ChełmnoTargowisko Chełmno
20.00
zł/kg
2021-08-26Borówka InowrocławTargowisko Centrum - Inowrocław
16.00
zł/kg
2021-08-25Borówka WłocławekTargowisko - Kowal
16.00
zł/kg
2021-08-24Borówka MogilnoTargowisko - Mogilno
11.50
zł/kg
2021-08-20Borówka ToruńTargowisko - Chełmża
18.00
zł/kg
2021-08-20Borówka BydgoszczTargowisko - Koronowo
16.00
zł/kg
2021-08-20Borówka WąbrzeźnoTargowisko - Wąbrzeźno
15.00
zł/kg
2021-08-20Borówka ChełmnoTargowisko Chełmno
16.00
zł/kg
2021-08-20Borówka RypinTargowisko - Skrwilno
14.00
zł/kg
2021-08-20Borówka Golub-DobrzyńTargowisko - Golub-Dobrzyń
15.00
zł/kg
2021-08-19Borówka InowrocławTargowisko Centrum - Inowrocław
16.00
zł/kg
2021-08-19Borówka GrudziądzTargowisko miejskie - Grudziądz
20.00
zł/kg
2021-08-18Borówka Świecie nad WisłąTargowisko Lniano
14.50
zł/kg
2021-08-18Borówka WłocławekTargowisko - Kowal
14.00
zł/kg
2021-08-17Borówka MogilnoTargowisko - Mogilno
11.50
zł/kg
2021-08-13Borówka BydgoszczTargowisko - Koronowo
16.00
zł/kg
2021-08-13Borówka ToruńTargowisko - Chełmża
20.00
zł/kg
2021-08-13Borówka GrudziądzTargowisko miejskie - Grudziądz
20.00
zł/kg
2021-08-13Borówka WąbrzeźnoTargowisko - Wąbrzeźno
15.00
zł/kg
2021-08-13Borówka ChełmnoTargowisko Chełmno
17.00
zł/kg
2021-08-13Borówka Golub-DobrzyńTargowisko - Golub-Dobrzyń
15.00
zł/kg
2021-08-12Borówka WłocławekTargowisko - Izbica Kujawska
18.00
zł/kg
2021-08-12Borówka Świecie nad WisłąTargowisko Lniano
15.00
zł/kg
2021-08-12Borówka InowrocławTargowisko Centrum - Inowrocław
15.00
zł/kg
Min : 11.50 zł/kg
Max : 35.00 zł/kg
Średnia : 19.80 zł/kg
1

Ceny nie stanowią oferty handlowej a jedynie informację na temat bieżącego poziomu cen


Szanowny Gościu

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie zgody poprzez kliknięcie na przycisk „wyrażam zgodę”. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i może być cofnięte w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
W KUJAWSKO-POMORSKIM OŚRODKU DORADZTWA ROLNICZEGO W MINIKOWIE


W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO” – informujemy o zasadach przetwarzania przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie, zwany w dalszej części KPODR Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
1. Administrator
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie (adres: Minikowo 1, 89-122 Minikowo, tel. 52 386 72 14, faks 52 386 72 27, adres mail: sekretariat@kpodr.pl.
2. Inspektor Ochrony Danych (IOD)
Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania KPODR, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych panem Romanem Gibaszkiem w siedzibie Administratora, telefonicznie 52 386 72 45, 663 731 881 lub na adres mail: roman.gibaszek@kpodr.pl.
3. Podstawa prawna
Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w związku z wykonywaniem zadań realizowanych w interesie publicznym, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
4. Cele przetwarzania
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
5. Odbiorcy danych
W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w ust. 4, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
6. Okres przechowywania danych
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, o których mowa w ust. 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
7. Prawa osób, których dane dotyczą
Zgodnie z RODO przysługują Pani/Panu:
8. Prawo wniesienia skargi
W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
9. Prawo do sprzeciwu
W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez KPODR Pani/Pana danych. KPODR przestanie przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że KPODR będzie w stanie wykazać, że w stosunku do Pani/Pana danych istnieją dla KPORD ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub Pani/Pana dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
10. Prawo cofnięcia zgody
W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania z obowiązującym prawem, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę możesz wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny, nasz adres mailowy, wskazany w
11. Informacja o dobrowolności podania danych
W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest konieczne, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
12. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
13. Informacja dotycząca Monitoringu
1) Obiekty KPODR są objęta systemem monitoringu. Monitoring stosowany jest w ramach prawnie usprawiedliwionego interesu Administratora, w celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa. Źródłem danych są kamery systemu monitoringu. Odbiorcami zarejestrowanych danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Dane z monitoringu będą przetwarzane przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa,
2) Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.