Czereśnie


CzereśnieData Towar Powiat Kontrahent Cena brutto
2022-07-29CzereśnieWąbrzeźnoTargowisko - Wąbrzeźno
11.00
zł/kg
2022-07-29CzereśnieGrudziądzTargowisko miejskie - Grudziądz
13.00
zł/kg
2022-07-29CzereśnieRypinTargowisko - Skrwilno
14.00
zł/kg
2022-07-29CzereśnieGolub-DobrzyńTargowisko - Golub-Dobrzyń
11.00
zł/kg
2022-07-29CzereśnieToruńTargowisko - Chełmża
14.00
zł/kg
2022-07-28CzereśnieInowrocławTargowisko Centrum - Inowrocław
14.00
zł/kg
2022-07-28CzereśnieBydgoszczTargowisko - Koronowo
14.00
zł/kg
2022-07-28CzereśnieŚwiecie nad WisłąTargowisko Marianki w Świeciu
18.00
zł/kg
2022-07-27CzereśnieWłocławekTargowisko - Kowal
15.00
zł/kg
2022-07-22CzereśnieToruńTargowisko - Chełmża
11.00
zł/kg
2022-07-22CzereśnieWąbrzeźnoTargowisko - Wąbrzeźno
10.00
zł/kg
2022-07-22CzereśnieGrudziądzTargowisko miejskie - Grudziądz
13.00
zł/kg
2022-07-21CzereśnieInowrocławTargowisko Centrum - Inowrocław
12.00
zł/kg
2022-07-21CzereśnieŚwiecie nad WisłąTargowisko Marianki w Świeciu
10.00
zł/kg
2022-07-20CzereśnieWłocławekTargowisko - Kowal
10.00
zł/kg
2022-07-17CzereśnieToruńTargowisko - Chełmża
14.00
zł/kg
2022-07-15CzereśnieWąbrzeźnoTargowisko - Wąbrzeźno
12.00
zł/kg
2022-07-15CzereśnieRypinTargowisko - Skrwilno
11.00
zł/kg
2022-07-15CzereśnieGolub-DobrzyńTargowisko - Golub-Dobrzyń
11.00
zł/kg
2022-07-15CzereśnieChełmnoTargowisko Chełmno
14.00
zł/kg
2022-07-14CzereśnieInowrocławTargowisko Centrum - Inowrocław
12.00
zł/kg
2022-07-13CzereśnieGrudziądzTargowisko miejskie - Grudziądz
10.00
zł/kg
2022-07-13CzereśnieWłocławekTargowisko - Kowal
10.00
zł/kg
2022-07-12CzereśnieŚwiecie nad WisłąTargowisko Lniano
10.00
zł/kg
2022-07-10CzereśnieŚwiecie nad WisłąTargowisko Lniano
12.00
zł/kg
2022-07-08CzereśnieLipnoTargowisko - Lipno
12.00
zł/kg
2022-07-08CzereśnieChełmnoTargowisko Chełmno
14.00
zł/kg
2022-07-08CzereśnieGolub-DobrzyńTargowisko - Golub-Dobrzyń
10.00
zł/kg
2022-07-08CzereśnieWąbrzeźnoTargowisko - Wąbrzeźno
9.00
zł/kg
2022-07-08CzereśnieRypinTargowisko - Skrwilno
13.00
zł/kg
2022-07-08CzereśnieGrudziądzTargowisko miejskie - Grudziądz
20.00
zł/kg
2022-07-06CzereśnieWłocławekTargowisko - Kowal
10.00
zł/kg
2022-07-06CzereśnieInowrocławTargowisko Centrum - Inowrocław
12.00
zł/kg
2022-07-01CzereśnieGrudziądzTargowisko miejskie - Grudziądz
20.00
zł/kg
2022-07-01CzereśnieWąbrzeźnoTargowisko - Wąbrzeźno
12.00
zł/kg
2022-07-01CzereśnieŚwiecie nad WisłąTargowisko Lniano
20.00
zł/kg
2022-07-01CzereśnieChełmnoTargowisko Chełmno
12.00
zł/kg
2022-07-01CzereśnieGolub-DobrzyńTargowisko - Golub-Dobrzyń
10.00
zł/kg
2022-07-01CzereśnieRypinTargowisko - Skrwilno
12.00
zł/kg
2022-06-30CzereśnieInowrocławTargowisko Centrum - Inowrocław
12.00
zł/kg
2022-06-30CzereśnieToruńTargowisko - Chełmża
12.00
zł/kg
2022-06-29CzereśnieWłocławekTargowisko - Kowal
10.00
zł/kg
2022-06-26CzereśnieŚwiecie nad WisłąTargowisko Lniano
16.00
zł/kg
2022-06-24CzereśnieRypinTargowisko - Skrwilno
10.00
zł/kg
2022-06-24CzereśnieWąbrzeźnoTargowisko - Wąbrzeźno
10.00
zł/kg
2022-06-24CzereśnieChełmnoTargowisko Chełmno
16.00
zł/kg
2022-06-24CzereśnieToruńTargowisko - Chełmża
12.00
zł/kg
2022-06-24CzereśnieGolub-DobrzyńTargowisko - Golub-Dobrzyń
9.50
zł/kg
2022-06-23CzereśnieInowrocławTargowisko Centrum - Inowrocław
12.00
zł/kg
2022-06-23CzereśnieGrudziądzTargowisko miejskie - Grudziądz
20.00
zł/kg
2022-06-22CzereśnieWłocławekTargowisko - Kowal
10.00
zł/kg
2022-06-19CzereśnieŚwiecie nad WisłąTargowisko Lniano
20.00
zł/kg
2022-06-17CzereśnieToruńTargowisko - Chełmża
18.00
zł/kg
2022-06-17CzereśnieWąbrzeźnoTargowisko - Wąbrzeźno
14.00
zł/kg
2022-06-15CzereśnieInowrocławTargowisko Centrum - Inowrocław
16.00
zł/kg
2022-06-15CzereśnieGrudziądzTargowisko miejskie - Grudziądz
20.00
zł/kg
2022-06-12CzereśnieŚwiecie nad WisłąTargowisko Lniano
25.00
zł/kg
2022-06-10CzereśnieRypinTargowisko - Skrwilno
24.00
zł/kg
2022-06-10CzereśnieWąbrzeźnoTargowisko - Wąbrzeźno
23.00
zł/kg
2022-06-10CzereśnieChełmnoTargowisko Chełmno
25.00
zł/kg
2022-06-08CzereśnieWłocławekTargowisko - Kowal
15.00
zł/kg
2022-06-08CzereśnieGrudziądzTargowisko miejskie - Grudziądz
20.00
zł/kg
2022-06-05CzereśnieToruńTargowisko - Chełmża
23.00
zł/kg
2022-06-03CzereśnieWąbrzeźnoTargowisko - Wąbrzeźno
20.00
zł/kg
2022-06-03CzereśnieGrudziądzTargowisko miejskie - Grudziądz
20.00
zł/kg
Min : 9.00 zł/kg
Max : 25.00 zł/kg
Średnia : 14.22 zł/kg
1

Ceny nie stanowią oferty handlowej a jedynie informację na temat bieżącego poziomu cen


Szanowny Gościu

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie zgody poprzez kliknięcie na przycisk „wyrażam zgodę”. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i może być cofnięte w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
W KUJAWSKO-POMORSKIM OŚRODKU DORADZTWA ROLNICZEGO W MINIKOWIE


W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO” – informujemy o zasadach przetwarzania przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie, zwany w dalszej części KPODR Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
1. Administrator
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie (adres: Minikowo 1, 89-122 Minikowo, tel. 52 386 72 14, faks 52 386 72 27, adres mail: sekretariat@kpodr.pl.
2. Inspektor Ochrony Danych (IOD)
Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania KPODR, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych panem Romanem Gibaszkiem w siedzibie Administratora, telefonicznie 52 386 72 45, 663 731 881 lub na adres mail: roman.gibaszek@kpodr.pl.
3. Podstawa prawna
Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w związku z wykonywaniem zadań realizowanych w interesie publicznym, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
4. Cele przetwarzania
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
5. Odbiorcy danych
W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w ust. 4, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
6. Okres przechowywania danych
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, o których mowa w ust. 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
7. Prawa osób, których dane dotyczą
Zgodnie z RODO przysługują Pani/Panu:
8. Prawo wniesienia skargi
W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
9. Prawo do sprzeciwu
W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez KPODR Pani/Pana danych. KPODR przestanie przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że KPODR będzie w stanie wykazać, że w stosunku do Pani/Pana danych istnieją dla KPORD ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub Pani/Pana dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
10. Prawo cofnięcia zgody
W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania z obowiązującym prawem, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę możesz wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny, nasz adres mailowy, wskazany w
11. Informacja o dobrowolności podania danych
W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest konieczne, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
12. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
13. Informacja dotycząca Monitoringu
1) Obiekty KPODR są objęta systemem monitoringu. Monitoring stosowany jest w ramach prawnie usprawiedliwionego interesu Administratora, w celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa. Źródłem danych są kamery systemu monitoringu. Odbiorcami zarejestrowanych danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Dane z monitoringu będą przetwarzane przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa,
2) Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.