PszenżytoData Towar Powiat Kontrahent Cena netto
2022-08-04Pszenżyto paszoweWłocławekAl - Samer - Elewator Włocławek
125
zł/dt
2022-07-27Pszenżyto paszoweWłocławekAl - Samer - Elewator Włocławek
123
zł/dt
2022-07-27Pszenżyto paszoweWłocławekAgro - Sław Sławomir Humański
115
zł/dt
2022-07-22Pszenżyto paszoweWłocławekAl - Samer - Elewator Włocławek
116
zł/dt
2022-07-15Pszenżyto paszoweWłocławekAl - Samer - Elewator Włocławek
115
zł/dt
2022-07-08Pszenżyto paszoweWłocławekAl - Samer - Elewator Włocławek
118
zł/dt
2022-06-27Pszenżyto paszoweWłocławekAl - Samer - Elewator Włocławek
120
zł/dt
2022-06-24Pszenżyto paszoweWłocławekAl - Samer - Elewator Włocławek
120
zł/dt
2022-06-15Pszenżyto paszoweWłocławekAgro - Sław Sławomir Humański
135
zł/dt
2022-06-14Pszenżyto paszoweWłocławekAl - Samer - Elewator Włocławek
125
zł/dt
2022-06-08Pszenżyto paszoweWłocławekAl - Samer - Elewator Włocławek
130
zł/dt
2022-05-30Pszenżyto paszoweWłocławekAl - Samer - Elewator Włocławek
140
zł/dt
2022-05-24Pszenżyto paszoweWłocławekAl - Samer - Elewator Włocławek
140
zł/dt
2022-05-18Pszenżyto paszoweWłocławekAl - Samer - Elewator Włocławek
140
zł/dt
2022-05-12Pszenżyto paszoweWłocławekAgro - Sław Sławomir Humański
140
zł/dt
2022-05-09Pszenżyto paszoweWłocławekAl - Samer - Elewator Włocławek
140
zł/dt
2022-05-06Pszenżyto paszoweWłocławekAl - Samer - Elewator Włocławek
140
zł/dt
2022-04-27Pszenżyto paszoweWłocławekAl - Samer - Elewator Włocławek
137
zł/dt
2022-04-21Pszenżyto paszoweWłocławekAl - Samer - Elewator Włocławek
140
zł/dt
2022-04-13Pszenżyto paszoweWłocławekAgro - Sław Sławomir Humański
135
zł/dt
2022-04-13Pszenżyto paszoweWłocławekAl - Samer - Elewator Włocławek
140
zł/dt
2022-04-06Pszenżyto paszoweWłocławekAl - Samer - Elewator Włocławek
120
zł/dt
2022-03-31Pszenżyto paszoweWłocławekAl - Samer - Elewator Włocławek
120
zł/dt
2022-03-30Pszenżyto paszoweWłocławekAgro - Sław Sławomir Humański
130
zł/dt
2022-03-25Pszenżyto paszoweWłocławekAl - Samer - Elewator Włocławek
130
zł/dt
2022-03-18Pszenżyto paszoweWłocławekAl - Samer - Elewator Włocławek
130
zł/dt
2022-03-17Pszenżyto paszoweWłocławekAgro - Sław Sławomir Humański
130
zł/dt
2022-03-09Pszenżyto paszoweWłocławekAl - Samer - Elewator Włocławek
135
zł/dt
2022-03-07Pszenżyto paszoweWłocławekAgro - Sław Sławomir Humański
125
zł/dt
2022-03-02Pszenżyto paszoweWłocławekAgro - Sław Sławomir Humański
105
zł/dt
2022-02-28Pszenżyto paszoweWłocławekAl - Samer - Elewator Włocławek
102
zł/dt
2022-02-25Pszenżyto paszoweWłocławekAgro - Sław Sławomir Humański
105
zł/dt
2022-02-25Pszenżyto paszoweWłocławekAl - Samer - Elewator Włocławek
102
zł/dt
2022-02-18Pszenżyto paszoweWłocławekAl - Samer - Elewator Włocławek
100
zł/dt
2022-02-17Pszenżyto paszoweWłocławekAgro - Sław Sławomir Humański
105
zł/dt
2022-02-09Pszenżyto paszoweWłocławekAl - Samer - Elewator Włocławek
103
zł/dt
2022-02-04Pszenżyto paszoweWłocławekAgro - Sław Sławomir Humański
110
zł/dt
2022-01-31Pszenżyto paszoweWłocławekAl - Samer - Elewator Włocławek
106
zł/dt
2022-01-28Pszenżyto paszoweWłocławekAl - Samer - Elewator Włocławek
106
zł/dt
2022-01-21Pszenżyto paszoweWłocławekAgro - Sław Sławomir Humański
105
zł/dt
2022-01-12Pszenżyto paszoweWłocławekAgro - Sław Sławomir Humański
112
zł/dt
2022-01-12Pszenżyto paszoweWłocławekAl - Samer - Elewator Włocławek
110
zł/dt
2022-01-05Pszenżyto paszoweWłocławekAl - Samer - Elewator Włocławek
103
zł/dt
2021-12-30Pszenżyto paszoweWłocławekAgro - Sław Sławomir Humański
115
zł/dt
2021-12-30Pszenżyto paszoweWłocławekAl - Samer - Elewator Włocławek
103
zł/dt
2021-12-21Pszenżyto paszoweWłocławekAl - Samer - Elewator Włocławek
110
zł/dt
2021-12-17Pszenżyto paszoweWłocławekAgro - Sław Sławomir Humański
120
zł/dt
2021-12-13Pszenżyto paszoweWłocławekAl - Samer - Elewator Włocławek
110
zł/dt
2021-12-09Pszenżyto paszoweWłocławekAl - Samer - Elewator Włocławek
110
zł/dt
2021-12-09Pszenżyto paszoweWłocławekAgro - Sław Sławomir Humański
120
zł/dt
2021-12-02Pszenżyto paszoweWłocławekAl - Samer - Elewator Włocławek
105
zł/dt
2021-11-24Pszenżyto paszoweWłocławekAl - Samer - Elewator Włocławek
98
zł/dt
2021-11-18Pszenżyto paszoweWłocławekAl - Samer - Elewator Włocławek
98
zł/dt
2021-11-10Pszenżyto paszoweWłocławekAl - Samer - Elewator Włocławek
98
zł/dt
2021-11-04Pszenżyto paszoweWłocławekAl - Samer - Elewator Włocławek
94
zł/dt
2021-11-03Pszenżyto paszoweWłocławekAgro - Sław Sławomir Humański
80
zł/dt
2021-10-27Pszenżyto paszoweWłocławekAgro - Sław Sławomir Humański
88
zł/dt
2021-10-27Pszenżyto paszoweWłocławekAl - Samer - Elewator Włocławek
91
zł/dt
2021-10-22Pszenżyto paszoweWłocławekAl - Samer - Elewator Włocławek
91
zł/dt
2021-10-15Pszenżyto paszoweWłocławekAgro - Sław Sławomir Humański
87
zł/dt
2021-10-15Pszenżyto paszoweWłocławekAl - Samer - Elewator Włocławek
90
zł/dt
2021-10-07Pszenżyto paszoweWłocławekAl - Samer - Elewator Włocławek
90
zł/dt
2021-09-29Pszenżyto paszoweWłocławekAl - Samer - Elewator Włocławek
86
zł/dt
2021-09-29Pszenżyto paszoweWłocławekAgro - Sław Sławomir Humański
86
zł/dt
2021-09-20Pszenżyto paszoweWłocławekAl - Samer - Elewator Włocławek
86
zł/dt
2021-09-17Pszenżyto paszoweWłocławekAl - Samer - Elewator Włocławek
86
zł/dt
2021-09-10Pszenżyto paszoweWłocławekAl - Samer - Elewator Włocławek
85
zł/dt
2021-08-31Pszenżyto paszoweWłocławekAl - Samer - Elewator Włocławek
86
zł/dt
2021-08-23Pszenżyto paszoweWłocławekAl - Samer - Elewator Włocławek
86
zł/dt
1

Ceny nie stanowią oferty handlowej a jedynie informację na temat bieżącego poziomu cen


Szanowny Gościu

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie zgody poprzez kliknięcie na przycisk „wyrażam zgodę”. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i może być cofnięte w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
W KUJAWSKO-POMORSKIM OŚRODKU DORADZTWA ROLNICZEGO W MINIKOWIE


W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO” – informujemy o zasadach przetwarzania przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie, zwany w dalszej części KPODR Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
1. Administrator
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie (adres: Minikowo 1, 89-122 Minikowo, tel. 52 386 72 14, faks 52 386 72 27, adres mail: sekretariat@kpodr.pl.
2. Inspektor Ochrony Danych (IOD)
Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania KPODR, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych panem Romanem Gibaszkiem w siedzibie Administratora, telefonicznie 52 386 72 45, 663 731 881 lub na adres mail: roman.gibaszek@kpodr.pl.
3. Podstawa prawna
Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w związku z wykonywaniem zadań realizowanych w interesie publicznym, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
4. Cele przetwarzania
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
5. Odbiorcy danych
W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w ust. 4, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
6. Okres przechowywania danych
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, o których mowa w ust. 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
7. Prawa osób, których dane dotyczą
Zgodnie z RODO przysługują Pani/Panu:
8. Prawo wniesienia skargi
W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
9. Prawo do sprzeciwu
W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez KPODR Pani/Pana danych. KPODR przestanie przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że KPODR będzie w stanie wykazać, że w stosunku do Pani/Pana danych istnieją dla KPORD ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub Pani/Pana dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
10. Prawo cofnięcia zgody
W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania z obowiązującym prawem, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę możesz wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny, nasz adres mailowy, wskazany w
11. Informacja o dobrowolności podania danych
W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest konieczne, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
12. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
13. Informacja dotycząca Monitoringu
1) Obiekty KPODR są objęta systemem monitoringu. Monitoring stosowany jest w ramach prawnie usprawiedliwionego interesu Administratora, w celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa. Źródłem danych są kamery systemu monitoringu. Odbiorcami zarejestrowanych danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Dane z monitoringu będą przetwarzane przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa,
2) Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.