Płody rolneData Towar Powiat Kontrahent Cena netto
2022-07-22Żyto paszoweSępólno KrajeńskieObrót sąsiedzki - powiat sępoleński
95
zł/dt
2022-07-22Pszenżyto paszoweSępólno KrajeńskieObrót sąsiedzki - powiat sępoleński
115
zł/dt
2022-07-22Pszenica paszowaSępólno KrajeńskieObrót sąsiedzki - powiat sępoleński
130
zł/dt
2022-07-22Owies paszowySępólno KrajeńskieObrót sąsiedzki - powiat sępoleński
80
zł/dt
2022-07-22Jęczmień paszowySępólno KrajeńskieObrót sąsiedzki - powiat sępoleński
110
zł/dt
2022-06-29Żyto paszoweSępólno KrajeńskieObrót sąsiedzki - powiat sępoleński
100
zł/dt
2022-06-29Pszenżyto paszoweSępólno KrajeńskieObrót sąsiedzki - powiat sępoleński
125
zł/dt
2022-06-29Pszenica paszowaSępólno KrajeńskieObrót sąsiedzki - powiat sępoleński
140
zł/dt
2022-06-29Owies paszowySępólno KrajeńskieObrót sąsiedzki - powiat sępoleński
80
zł/dt
2022-06-29Jęczmień paszowySępólno KrajeńskieObrót sąsiedzki - powiat sępoleński
130
zł/dt
2022-05-31Żyto paszoweSępólno KrajeńskieObrót sąsiedzki - powiat sępoleński
120
zł/dt
2022-05-31Pszenżyto paszoweSępólno KrajeńskieObrót sąsiedzki - powiat sępoleński
130
zł/dt
2022-05-31Pszenica paszowaSępólno KrajeńskieObrót sąsiedzki - powiat sępoleński
150
zł/dt
2022-05-31Owies paszowySępólno KrajeńskieObrót sąsiedzki - powiat sępoleński
90
zł/dt
2022-05-31Jęczmień paszowySępólno KrajeńskieObrót sąsiedzki - powiat sępoleński
130
zł/dt
2022-04-01Żyto paszoweSępólno KrajeńskieObrót sąsiedzki - powiat sępoleński
115
zł/dt
2022-04-01Pszenżyto paszoweSępólno KrajeńskieObrót sąsiedzki - powiat sępoleński
120
zł/dt
2022-04-01Pszenica paszowaSępólno KrajeńskieObrót sąsiedzki - powiat sępoleński
150
zł/dt
2022-04-01Owies paszowySępólno KrajeńskieObrót sąsiedzki - powiat sępoleński
80
zł/dt
2022-04-01Jęczmień paszowySępólno KrajeńskieObrót sąsiedzki - powiat sępoleński
130
zł/dt
2022-01-27Żyto paszoweSępólno KrajeńskieObrót sąsiedzki - powiat sępoleński
100
zł/dt
2022-01-27Pszenżyto paszoweSępólno KrajeńskieObrót sąsiedzki - powiat sępoleński
105
zł/dt
2022-01-27Pszenica paszowaSępólno KrajeńskieObrót sąsiedzki - powiat sępoleński
110
zł/dt
2022-01-27Owies paszowySępólno KrajeńskieObrót sąsiedzki - powiat sępoleński
80
zł/dt
2022-01-27Jęczmień paszowySępólno KrajeńskieObrót sąsiedzki - powiat sępoleński
100
zł/dt
2021-12-30Żyto paszoweSępólno KrajeńskieObrót sąsiedzki - powiat sępoleński
85
zł/dt
2021-12-30Pszenżyto paszoweSępólno KrajeńskieObrót sąsiedzki - powiat sępoleński
90
zł/dt
2021-12-30Pszenica paszowaSępólno KrajeńskieObrót sąsiedzki - powiat sępoleński
100
zł/dt
2021-12-30Owies paszowySępólno KrajeńskieObrót sąsiedzki - powiat sępoleński
75
zł/dt
2021-12-30Kukurydza mokraSępólno KrajeńskieObrót sąsiedzki - powiat sępoleński
62
zł/dt
2021-12-30Kukurydza suchaSępólno KrajeńskieObrót sąsiedzki - powiat sępoleński
100
zł/dt
2021-12-30Jęczmień paszowySępólno KrajeńskieObrót sąsiedzki - powiat sępoleński
90
zł/dt
2021-11-25Żyto paszoweSępólno KrajeńskieObrót sąsiedzki - powiat sępoleński
83
zł/dt
2021-11-25Pszenżyto paszoweSępólno KrajeńskieObrót sąsiedzki - powiat sępoleński
85
zł/dt
2021-11-25Pszenica paszowaSępólno KrajeńskieObrót sąsiedzki - powiat sępoleński
100
zł/dt
2021-11-25Owies paszowySępólno KrajeńskieObrót sąsiedzki - powiat sępoleński
70
zł/dt
2021-11-25Kukurydza mokraSępólno KrajeńskieObrót sąsiedzki - powiat sępoleński
62
zł/dt
2021-11-25Kukurydza suchaSępólno KrajeńskieObrót sąsiedzki - powiat sępoleński
100
zł/dt
2021-11-25Jęczmień paszowySępólno KrajeńskieObrót sąsiedzki - powiat sępoleński
90
zł/dt
2021-10-26Żyto paszoweSępólno KrajeńskieObrót sąsiedzki - powiat sępoleński
80
zł/dt
2021-10-26Pszenżyto paszoweSępólno KrajeńskieObrót sąsiedzki - powiat sępoleński
90
zł/dt
2021-10-26Pszenica paszowaSępólno KrajeńskieObrót sąsiedzki - powiat sępoleński
100
zł/dt
2021-10-26Owies paszowySępólno KrajeńskieObrót sąsiedzki - powiat sępoleński
60
zł/dt
2021-10-26Kukurydza suchaSępólno KrajeńskieObrót sąsiedzki - powiat sępoleński
100
zł/dt
2021-10-26Jęczmień paszowySępólno KrajeńskieObrót sąsiedzki - powiat sępoleński
90
zł/dt
2021-09-17Żyto paszoweSępólno KrajeńskieObrót sąsiedzki - powiat sępoleński
70
zł/dt
2021-09-17Pszenżyto paszoweSępólno KrajeńskieObrót sąsiedzki - powiat sępoleński
80
zł/dt
2021-09-17Pszenica paszowaSępólno KrajeńskieObrót sąsiedzki - powiat sępoleński
90
zł/dt
2021-09-17Jęczmień paszowySępólno KrajeńskieObrót sąsiedzki - powiat sępoleński
80
zł/dt
2021-08-27Pszenżyto paszoweSępólno KrajeńskieObrót sąsiedzki - powiat sępoleński
75
zł/dt
2021-08-27Pszenica paszowaSępólno KrajeńskieObrót sąsiedzki - powiat sępoleński
85
zł/dt
2021-08-27Jęczmień paszowySępólno KrajeńskieObrót sąsiedzki - powiat sępoleński
75
zł/dt
2021-08-20Żyto paszoweSępólno KrajeńskieObrót sąsiedzki - powiat sępoleński
60
zł/dt
2021-08-20Pszenżyto paszoweSępólno KrajeńskieObrót sąsiedzki - powiat sępoleński
75
zł/dt
2021-08-20Pszenica paszowaSępólno KrajeńskieObrót sąsiedzki - powiat sępoleński
82
zł/dt
2021-08-20Owies paszowySępólno KrajeńskieObrót sąsiedzki - powiat sępoleński
50
zł/dt
2021-08-20Jęczmień paszowySępólno KrajeńskieObrót sąsiedzki - powiat sępoleński
70
zł/dt
1

Ceny nie stanowią oferty handlowej a jedynie informację na temat bieżącego poziomu cen


Szanowny Gościu

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie zgody poprzez kliknięcie na przycisk „wyrażam zgodę”. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i może być cofnięte w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
W KUJAWSKO-POMORSKIM OŚRODKU DORADZTWA ROLNICZEGO W MINIKOWIE


W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO” – informujemy o zasadach przetwarzania przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie, zwany w dalszej części KPODR Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
1. Administrator
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie (adres: Minikowo 1, 89-122 Minikowo, tel. 52 386 72 14, faks 52 386 72 27, adres mail: sekretariat@kpodr.pl.
2. Inspektor Ochrony Danych (IOD)
Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania KPODR, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych panem Romanem Gibaszkiem w siedzibie Administratora, telefonicznie 52 386 72 45, 663 731 881 lub na adres mail: roman.gibaszek@kpodr.pl.
3. Podstawa prawna
Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w związku z wykonywaniem zadań realizowanych w interesie publicznym, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
4. Cele przetwarzania
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
5. Odbiorcy danych
W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w ust. 4, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
6. Okres przechowywania danych
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, o których mowa w ust. 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
7. Prawa osób, których dane dotyczą
Zgodnie z RODO przysługują Pani/Panu:
8. Prawo wniesienia skargi
W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
9. Prawo do sprzeciwu
W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez KPODR Pani/Pana danych. KPODR przestanie przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że KPODR będzie w stanie wykazać, że w stosunku do Pani/Pana danych istnieją dla KPORD ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub Pani/Pana dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
10. Prawo cofnięcia zgody
W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania z obowiązującym prawem, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę możesz wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny, nasz adres mailowy, wskazany w
11. Informacja o dobrowolności podania danych
W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest konieczne, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
12. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
13. Informacja dotycząca Monitoringu
1) Obiekty KPODR są objęta systemem monitoringu. Monitoring stosowany jest w ramach prawnie usprawiedliwionego interesu Administratora, w celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa. Źródłem danych są kamery systemu monitoringu. Odbiorcami zarejestrowanych danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Dane z monitoringu będą przetwarzane przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa,
2) Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.