NawozyData Towar Powiat Kontrahent Cena netto
2022-07-01Polifoska 6:20:30RypinAMPOL-Merol Radomin
433
zł/dt
2022-07-01Fosforan amonu POLIDAPRypinAMPOL-Merol Radomin
570
zł/dt
2022-07-01Wapno węgl. gr. CaCO3 min 50% RypinAMPOL-Merol Radomin
56
zł/dt
2022-07-01Mocznik z inhibitoremRypinAMPOL-Merol Radomin
476
zł/dt
2022-07-01Saletra amonowaRypinAMPOL-Merol Radomin
365
zł/dt
2022-06-01Polifoska 6:20:30RypinAMPOL-Merol Radomin
410
zł/dt
2022-06-01Wapno węgl. gr. CaCO3 min 50% RypinAMPOL-Merol Radomin
40
zł/dt
2022-06-01Wapno mag-tlenk min 50% RypinAMPOL-Merol Radomin
50
zł/dt
2022-06-01Sól potasowa60%RypinAMPOL-Merol Radomin
425
zł/dt
2022-06-01Mocznik z inhibitoremRypinAMPOL-Merol Radomin
477
zł/dt
2022-06-01SaletrzakRypinAMPOL-Merol Radomin
325
zł/dt
2022-06-01Saletra amonowaRypinAMPOL-Merol Radomin
368
zł/dt
2022-05-02Polifoska 6:20:30RypinAMPOL-Merol Radomin
410
zł/dt
2022-05-02Fosforan amonu POLIDAPRypinAMPOL-Merol Radomin
590
zł/dt
2022-05-02Wapno węgl. gr. CaCO3 min 50% RypinAMPOL-Merol Radomin
51
zł/dt
2022-05-02Sól potasowa60%RypinAMPOL-Merol Radomin
385
zł/dt
2022-05-02Mocznik z inhibitoremRypinAMPOL-Merol Radomin
483
zł/dt
2022-05-02SaletrzakRypinAMPOL-Merol Radomin
333
zł/dt
2022-05-02Saletra amonowaRypinAMPOL-Merol Radomin
385
zł/dt
2022-03-23Polifoska 6:20:30RypinAMPOL-Merol Radomin
400
zł/dt
2022-03-23Wapno mag-tlenk min 50% RypinAMPOL-Merol Radomin
51
zł/dt
2022-03-23Wapno węgl. pyl. CaCO3 min 50% RypinAMPOL-Merol Radomin
12
zł/dt
2022-03-23Wapno mag. CaMg 28-16 RypinAMPOL-Merol Radomin
46
zł/dt
2022-03-23Mocznik z inhibitoremRypinAMPOL-Merol Radomin
570
zł/dt
2022-03-23SaletrzakRypinAMPOL-Merol Radomin
390
zł/dt
2022-03-23Saletra amonowaRypinAMPOL-Merol Radomin
430
zł/dt
2022-01-31Polifoska 8:24:24RypinAMPOL-Merol Radomin
280
zł/dt
2022-01-31Polifoska 6:20:30RypinAMPOL-Merol Radomin
278
zł/dt
2022-01-31Fosforan amonu POLIDAPRypinAMPOL-Merol Radomin
362
zł/dt
2022-01-31Wapno węgl. gr. CaCO3 min 50% RypinAMPOL-Merol Radomin
58
zł/dt
2022-01-31Wapno węgl. pyl. CaCO3 min 50% RypinAMPOL-Merol Radomin
13
zł/dt
2022-01-31Sól potasowa60%RypinAMPOL-Merol Radomin
268
zł/dt
2022-01-31Superfosfat wzbogac. 40%RypinAMPOL-Merol Radomin
242
zł/dt
2022-01-31Mocznik z inhibitoremRypinAMPOL-Merol Radomin
394
zł/dt
2022-01-31SaletrzakRypinAMPOL-Merol Radomin
277
zł/dt
2022-01-31Saletra amonowaRypinAMPOL-Merol Radomin
296
zł/dt
2021-12-20Fosforan amonu POLIDAPRypinAMPOL-Merol Radomin
332
zł/dt
2021-12-20Wapno węgl. gr. CaCO3 min 50% RypinAMPOL-Merol Radomin
48
zł/dt
2021-12-20Wapno mag. CaMg 28-16 RypinAMPOL-Merol Radomin
46
zł/dt
2021-12-20Mocznik z inhibitoremRypinAMPOL-Merol Radomin
350
zł/dt
2021-12-20Polifoska 6:20:30RypinAMPOL-Merol Radomin
272
zł/dt
2021-12-20Wapno węgl. pyl. CaCO3 min 50% RypinAMPOL-Merol Radomin
12
zł/dt
2021-12-20Sól potasowa60%RypinAMPOL-Merol Radomin
259
zł/dt
2021-12-20SaletrzakRypinAMPOL-Merol Radomin
259
zł/dt
2021-12-20Saletra amonowaRypinAMPOL-Merol Radomin
267
zł/dt
2021-12-03Wapno węgl. gr. CaCO3 min 50% RypinAMPOL-Merol Radomin
49
zł/dt
2021-12-03Korn-Kali 40%RypinAMPOL-Merol Radomin
204
zł/dt
2021-10-29Polifoska 6:20:30RypinAMPOL-Merol Radomin
269
zł/dt
2021-10-29Fosforan amonu POLIDAPRypinAMPOL-Merol Radomin
327
zł/dt
2021-10-29Wapno węgl. gr. CaCO3 min 50% RypinAMPOL-Merol Radomin
48
zł/dt
2021-10-29Sól potasowa60%RypinAMPOL-Merol Radomin
248
zł/dt
2021-10-29Mocznik z inhibitoremRypinAMPOL-Merol Radomin
344
zł/dt
2021-10-29SaletrzakRypinAMPOL-Merol Radomin
253
zł/dt
2021-10-29Saletra amonowaRypinAMPOL-Merol Radomin
269
zł/dt
2021-09-29Polifoska 6:20:30RypinAMPOL-Merol Radomin
226
zł/dt
2021-09-29Fosforan amonu POLIDAPRypinAMPOL-Merol Radomin
283
zł/dt
2021-09-29Wapno węgl. gr. CaCO3 min 50% RypinAMPOL-Merol Radomin
48
zł/dt
2021-09-29Sól potasowa60%RypinAMPOL-Merol Radomin
207
zł/dt
2021-09-29Superfosfat wzbogac. 40%RypinAMPOL-Merol Radomin
191
zł/dt
2021-09-29Mocznik z inhibitoremRypinAMPOL-Merol Radomin
273
zł/dt
2021-09-29SaletrzakRypinAMPOL-Merol Radomin
183
zł/dt
2021-09-29Saletra amonowaRypinAMPOL-Merol Radomin
202
zł/dt
1

Ceny nie stanowią oferty handlowej a jedynie informację na temat bieżącego poziomu cen


Szanowny Gościu

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie zgody poprzez kliknięcie na przycisk „wyrażam zgodę”. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i może być cofnięte w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
W KUJAWSKO-POMORSKIM OŚRODKU DORADZTWA ROLNICZEGO W MINIKOWIE


W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO” – informujemy o zasadach przetwarzania przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie, zwany w dalszej części KPODR Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
1. Administrator
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie (adres: Minikowo 1, 89-122 Minikowo, tel. 52 386 72 14, faks 52 386 72 27, adres mail: sekretariat@kpodr.pl.
2. Inspektor Ochrony Danych (IOD)
Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania KPODR, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych panem Romanem Gibaszkiem w siedzibie Administratora, telefonicznie 52 386 72 45, 663 731 881 lub na adres mail: roman.gibaszek@kpodr.pl.
3. Podstawa prawna
Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w związku z wykonywaniem zadań realizowanych w interesie publicznym, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
4. Cele przetwarzania
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
5. Odbiorcy danych
W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w ust. 4, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
6. Okres przechowywania danych
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, o których mowa w ust. 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
7. Prawa osób, których dane dotyczą
Zgodnie z RODO przysługują Pani/Panu:
8. Prawo wniesienia skargi
W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
9. Prawo do sprzeciwu
W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez KPODR Pani/Pana danych. KPODR przestanie przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że KPODR będzie w stanie wykazać, że w stosunku do Pani/Pana danych istnieją dla KPORD ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub Pani/Pana dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
10. Prawo cofnięcia zgody
W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania z obowiązującym prawem, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę możesz wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny, nasz adres mailowy, wskazany w
11. Informacja o dobrowolności podania danych
W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest konieczne, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
12. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
13. Informacja dotycząca Monitoringu
1) Obiekty KPODR są objęta systemem monitoringu. Monitoring stosowany jest w ramach prawnie usprawiedliwionego interesu Administratora, w celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa. Źródłem danych są kamery systemu monitoringu. Odbiorcami zarejestrowanych danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Dane z monitoringu będą przetwarzane przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa,
2) Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.