Usługi rolniczeData Towar Powiat Kontrahent Cena netto
2022-07-29Prasa zwijającaMogilnoObrót sąsiedzki - powiat mogileński
15.00
zł/szt.
2022-07-29Kombajn zbożowyMogilnoObrót sąsiedzki - powiat mogileński
450.00
zł/ha
2022-07-29Kombajn zboż.(szarpacz)MogilnoObrót sąsiedzki - powiat mogileński
500.00
zł/ha
2022-07-29Orka MogilnoObrót sąsiedzki - powiat mogileński
350.00
zł/ha
2022-07-29Siew zbóżMogilnoObrót sąsiedzki - powiat mogileński
300.00
zł/ha
2022-07-29Agregat uprawow- siewnyMogilnoObrót sąsiedzki - powiat mogileński
400.00
zł/ha
2022-07-29Wywóz gnojowicy 10 000 lMogilnoObrót sąsiedzki - powiat mogileński
120.00
zł/szt.
2022-07-29Wywóz gnojowicy 6 000 lMogilnoObrót sąsiedzki - powiat mogileński
80.00
zł/szt.
2022-07-29Wywóz obornika MogilnoObrót sąsiedzki - powiat mogileński
9.00
zł/t
2022-06-29Prasa zwijającaMogilnoObrót sąsiedzki - powiat mogileński
15.00
zł/szt.
2022-06-29Kombajn zboż.(szarpacz)MogilnoObrót sąsiedzki - powiat mogileński
450.00
zł/ha
2022-06-29Siew bezorkowy-pasowyMogilnoObrót sąsiedzki - powiat mogileński
400.00
zł/ha
2022-06-29Orka MogilnoObrót sąsiedzki - powiat mogileński
300.00
zł/ha
2022-06-29Siew zbóżMogilnoObrót sąsiedzki - powiat mogileński
280.00
zł/ha
2022-06-29Agregat uprawow- siewnyMogilnoObrót sąsiedzki - powiat mogileński
350.00
zł/ha
2022-06-29Wywóz gnojowicy 10 000 lMogilnoObrót sąsiedzki - powiat mogileński
115.00
zł/szt.
2022-06-29Wywóz gnojowicy 6 000 lMogilnoObrót sąsiedzki - powiat mogileński
70.00
zł/szt.
2022-06-29Wywóz obornika MogilnoObrót sąsiedzki - powiat mogileński
9.00
zł/t
2022-03-25Orka MogilnoObrót sąsiedzki - powiat mogileński
300.00
zł/ha
2022-03-25Siew zbóżMogilnoObrót sąsiedzki - powiat mogileński
230.00
zł/ha
2022-03-25Agregat uprawow- siewnyMogilnoObrót sąsiedzki - powiat mogileński
270.00
zł/ha
2022-03-25Wywóz gnojowicy 10 000 lMogilnoObrót sąsiedzki - powiat mogileński
115.00
zł/szt.
2022-03-25Wywóz gnojowicy 6 000 lMogilnoObrót sąsiedzki - powiat mogileński
70.00
zł/szt.
2022-03-25Wywóz obornika MogilnoObrót sąsiedzki - powiat mogileński
9.00
zł/t
2021-12-08Siew bezorkowy-pasowyMogilnoObrót sąsiedzki - powiat mogileński
360.00
zł/ha
2021-12-08Wywóz gnojowicy 6 000 lMogilnoObrót sąsiedzki - powiat mogileński
50.00
zł/szt.
2021-11-30Siew bezorkowy-pasowyMogilnoObrót sąsiedzki - powiat mogileński
360.00
zł/ha
2021-11-30Wywóz gnojowicy 6 000 lMogilnoObrót sąsiedzki - powiat mogileński
50.00
zł/szt.
2021-11-30Orka MogilnoObrót sąsiedzki - powiat mogileński
240.00
zł/ha
2021-11-23Siew bezorkowy-pasowyMogilnoObrót sąsiedzki - powiat mogileński
360.00
zł/ha
2021-11-23Wywóz gnojowicy 6 000 lMogilnoObrót sąsiedzki - powiat mogileński
50.00
zł/szt.
2021-11-18Siew bezorkowy-pasowyMogilnoObrót sąsiedzki - powiat mogileński
360.00
zł/ha
2021-11-18Wywóz gnojowicy 6 000 lMogilnoObrót sąsiedzki - powiat mogileński
50.00
zł/szt.
2021-11-12Siew bezorkowy-pasowyMogilnoObrót sąsiedzki - powiat mogileński
360.00
zł/ha
2021-11-12Wywóz gnojowicy 6 000 lMogilnoObrót sąsiedzki - powiat mogileński
50.00
zł/szt.
2021-11-03Siew bezorkowy-pasowyMogilnoObrót sąsiedzki - powiat mogileński
360.00
zł/ha
2021-11-03Wywóz gnojowicy 6 000 lMogilnoObrót sąsiedzki - powiat mogileński
50.00
zł/szt.
2021-10-29Wywóz gnojowicy 6 000 lMogilnoObrót sąsiedzki - powiat mogileński
50.00
zł/szt.
2021-10-29Zbiór kukurydzy (kisz.)MogilnoObrót sąsiedzki - powiat mogileński
650.00
zł/ha
2021-10-29Zbiór kukurydzy(ziarno)MogilnoObrót sąsiedzki - powiat mogileński
340.00
zł/ha
2021-10-29Kombajn buraczanyMogilnoObrót sąsiedzki - powiat mogileński
780.00
zł/ha
2021-10-29Kombajn ziemniaczanyMogilnoObrót sąsiedzki - powiat mogileński
1 100.00
zł/ha
2021-10-29Kombajn zboż.(szarpacz)MogilnoObrót sąsiedzki - powiat mogileński
330.00
zł/ha
2021-10-29Siew zbóżMogilnoObrót sąsiedzki - powiat mogileński
180.00
zł/ha
2021-10-29Agregat uprawow- siewnyMogilnoObrót sąsiedzki - powiat mogileński
240.00
zł/ha
2021-10-29Wywóz gnojowicy 10 000 lMogilnoObrót sąsiedzki - powiat mogileński
120.00
zł/szt.
2021-10-29Wywóz obornika MogilnoObrót sąsiedzki - powiat mogileński
20.00
zł/t
2021-10-22Wywóz gnojowicy 6 000 lMogilnoObrót sąsiedzki - powiat mogileński
50.00
zł/szt.
2021-10-15Wywóz gnojowicy 6 000 lMogilnoObrót sąsiedzki - powiat mogileński
50.00
zł/szt.
2021-10-06Wywóz gnojowicy 6 000 lMogilnoObrót sąsiedzki - powiat mogileński
50.00
zł/szt.
2021-09-23Siew bezorkowy-pasowyMogilnoObrót sąsiedzki - powiat mogileński
360.00
zł/ha
2021-09-23Zbiór kukurydzy (kisz.)MogilnoObrót sąsiedzki - powiat mogileński
650.00
zł/ha
2021-09-23Kombajn buraczanyMogilnoObrót sąsiedzki - powiat mogileński
780.00
zł/ha
2021-09-23Zbiór kukurydzy(ziarno)MogilnoObrót sąsiedzki - powiat mogileński
340.00
zł/ha
2021-09-23Prasa belująca wys.zgniotMogilnoObrót sąsiedzki - powiat mogileński
20.00
zł/szt.
2021-09-23Prasa kostkująca MogilnoObrót sąsiedzki - powiat mogileński
220.00
zł/ha
2021-09-23Prasa zwijającaMogilnoObrót sąsiedzki - powiat mogileński
13.00
zł/szt.
2021-09-23Orka MogilnoObrót sąsiedzki - powiat mogileński
240.00
zł/ha
2021-09-23Siew zbóżMogilnoObrót sąsiedzki - powiat mogileński
180.00
zł/ha
2021-09-23Agregat uprawow- siewnyMogilnoObrót sąsiedzki - powiat mogileński
240.00
zł/ha
2021-09-23Wywóz gnojowicy 10 000 lMogilnoObrót sąsiedzki - powiat mogileński
120.00
zł/szt.
2021-09-23Wywóz obornika MogilnoObrót sąsiedzki - powiat mogileński
8.00
zł/t
2021-09-17Wywóz gnojowicy 6 000 lMogilnoObrót sąsiedzki - powiat mogileński
50.00
zł/szt.
2021-09-17Kombajn ziemniaczanyMogilnoObrót sąsiedzki - powiat mogileński
1 000.00
zł/ha
2021-09-17Kombajn zbożowyMogilnoObrót sąsiedzki - powiat mogileński
330.00
zł/ha
2021-09-17Kombajn zboż.(szarpacz)MogilnoObrót sąsiedzki - powiat mogileński
340.00
zł/ha
2021-09-10Wywóz gnojowicy 6 000 lMogilnoObrót sąsiedzki - powiat mogileński
50.00
zł/szt.
2021-09-02Wywóz gnojowicy 6 000 lMogilnoObrót sąsiedzki - powiat mogileński
50.00
zł/szt.
2021-08-27Wywóz gnojowicy 6 000 lMogilnoObrót sąsiedzki - powiat mogileński
50.00
zł/szt.
2021-08-20Wywóz gnojowicy 6 000 lMogilnoObrót sąsiedzki - powiat mogileński
50.00
zł/szt.
1

Ceny nie stanowią oferty handlowej a jedynie informację na temat bieżącego poziomu cen


Szanowny Gościu

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie zgody poprzez kliknięcie na przycisk „wyrażam zgodę”. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i może być cofnięte w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
W KUJAWSKO-POMORSKIM OŚRODKU DORADZTWA ROLNICZEGO W MINIKOWIE


W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO” – informujemy o zasadach przetwarzania przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie, zwany w dalszej części KPODR Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
1. Administrator
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie (adres: Minikowo 1, 89-122 Minikowo, tel. 52 386 72 14, faks 52 386 72 27, adres mail: sekretariat@kpodr.pl.
2. Inspektor Ochrony Danych (IOD)
Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania KPODR, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych panem Romanem Gibaszkiem w siedzibie Administratora, telefonicznie 52 386 72 45, 663 731 881 lub na adres mail: roman.gibaszek@kpodr.pl.
3. Podstawa prawna
Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w związku z wykonywaniem zadań realizowanych w interesie publicznym, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
4. Cele przetwarzania
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
5. Odbiorcy danych
W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w ust. 4, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
6. Okres przechowywania danych
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, o których mowa w ust. 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
7. Prawa osób, których dane dotyczą
Zgodnie z RODO przysługują Pani/Panu:
8. Prawo wniesienia skargi
W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
9. Prawo do sprzeciwu
W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez KPODR Pani/Pana danych. KPODR przestanie przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że KPODR będzie w stanie wykazać, że w stosunku do Pani/Pana danych istnieją dla KPORD ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub Pani/Pana dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
10. Prawo cofnięcia zgody
W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania z obowiązującym prawem, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę możesz wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny, nasz adres mailowy, wskazany w
11. Informacja o dobrowolności podania danych
W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest konieczne, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
12. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
13. Informacja dotycząca Monitoringu
1) Obiekty KPODR są objęta systemem monitoringu. Monitoring stosowany jest w ramach prawnie usprawiedliwionego interesu Administratora, w celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa. Źródłem danych są kamery systemu monitoringu. Odbiorcami zarejestrowanych danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Dane z monitoringu będą przetwarzane przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa,
2) Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.