NietowaroweData Towar Powiat Kontrahent Cena netto
2022-07-14SłomaInowrocławObrót sąsiedzki - powiat inowrocławski
120.00
zł/t
2022-07-14SianoInowrocławObrót sąsiedzki - powiat inowrocławski
220.00
zł/t
2022-07-14Obornik świńskiInowrocławObrót sąsiedzki - powiat inowrocławski
45.00
zł/t
2022-07-14Obornik bydlęcyInowrocławObrót sąsiedzki - powiat inowrocławski
50.00
zł/t
2022-07-14Obornik kurzyInowrocławObrót sąsiedzki - powiat inowrocławski
65.00
zł/t
2022-06-15SłomaInowrocławObrót sąsiedzki - powiat inowrocławski
120.00
zł/t
2022-06-15SianoInowrocławObrót sąsiedzki - powiat inowrocławski
220.00
zł/t
2022-06-15Obornik świńskiInowrocławObrót sąsiedzki - powiat inowrocławski
45.00
zł/t
2022-06-15Obornik bydlęcyInowrocławObrót sąsiedzki - powiat inowrocławski
50.00
zł/t
2022-06-15Obornik kurzyInowrocławObrót sąsiedzki - powiat inowrocławski
70.00
zł/t
2022-05-19SłomaInowrocławObrót sąsiedzki - powiat inowrocławski
120.00
zł/t
2022-05-19SianoInowrocławObrót sąsiedzki - powiat inowrocławski
230.00
zł/t
2022-05-19Obornik świńskiInowrocławObrót sąsiedzki - powiat inowrocławski
45.00
zł/t
2022-05-19Obornik bydlęcyInowrocławObrót sąsiedzki - powiat inowrocławski
50.00
zł/t
2022-05-19Obornik kurzyInowrocławObrót sąsiedzki - powiat inowrocławski
65.00
zł/t
2022-04-21SłomaInowrocławObrót sąsiedzki - powiat inowrocławski
120.00
zł/t
2022-04-21SianoInowrocławObrót sąsiedzki - powiat inowrocławski
220.00
zł/t
2022-04-21Obornik świńskiInowrocławObrót sąsiedzki - powiat inowrocławski
45.00
zł/t
2022-04-21Obornik bydlęcyInowrocławObrót sąsiedzki - powiat inowrocławski
50.00
zł/t
2022-04-21Obornik kurzyInowrocławObrót sąsiedzki - powiat inowrocławski
65.00
zł/t
2022-03-17SłomaInowrocławObrót sąsiedzki - powiat inowrocławski
120.00
zł/t
2022-03-17SianoInowrocławObrót sąsiedzki - powiat inowrocławski
220.00
zł/t
2022-03-17Obornik świńskiInowrocławObrót sąsiedzki - powiat inowrocławski
50.00
zł/t
2022-03-17Obornik bydlęcyInowrocławObrót sąsiedzki - powiat inowrocławski
50.00
zł/t
2022-03-17Obornik kurzyInowrocławObrót sąsiedzki - powiat inowrocławski
65.00
zł/t
2022-02-17SłomaInowrocławObrót sąsiedzki - powiat inowrocławski
120.00
zł/t
2022-02-17SianoInowrocławObrót sąsiedzki - powiat inowrocławski
210.00
zł/t
2022-02-17Obornik świńskiInowrocławObrót sąsiedzki - powiat inowrocławski
45.00
zł/t
2022-02-17Obornik bydlęcyInowrocławObrót sąsiedzki - powiat inowrocławski
50.00
zł/t
2022-02-17Obornik kurzyInowrocławObrót sąsiedzki - powiat inowrocławski
65.00
zł/t
2022-01-20SłomaInowrocławObrót sąsiedzki - powiat inowrocławski
120.00
zł/t
2022-01-20SianoInowrocławObrót sąsiedzki - powiat inowrocławski
210.00
zł/t
2022-01-20Obornik świńskiInowrocławObrót sąsiedzki - powiat inowrocławski
45.00
zł/t
2022-01-20Obornik bydlęcyInowrocławObrót sąsiedzki - powiat inowrocławski
50.00
zł/t
2022-01-20Obornik kurzyInowrocławObrót sąsiedzki - powiat inowrocławski
65.00
zł/t
2021-12-09SłomaInowrocławObrót sąsiedzki - powiat inowrocławski
140.00
zł/t
2021-12-09SianoInowrocławObrót sąsiedzki - powiat inowrocławski
210.00
zł/t
2021-12-09Obornik świńskiInowrocławObrót sąsiedzki - powiat inowrocławski
50.00
zł/t
2021-12-09Obornik bydlęcyInowrocławObrót sąsiedzki - powiat inowrocławski
50.00
zł/t
2021-12-09Obornik kurzyInowrocławObrót sąsiedzki - powiat inowrocławski
65.00
zł/t
2021-11-25SłomaInowrocławObrót sąsiedzki - powiat inowrocławski
170.00
zł/t
2021-11-25SianoInowrocławObrót sąsiedzki - powiat inowrocławski
220.00
zł/t
2021-11-25Obornik świńskiInowrocławObrót sąsiedzki - powiat inowrocławski
50.00
zł/t
2021-11-25Obornik bydlęcyInowrocławObrót sąsiedzki - powiat inowrocławski
50.00
zł/t
2021-11-22Obornik kurzyInowrocławObrót sąsiedzki - powiat inowrocławski
70.00
zł/t
2021-10-27SłomaInowrocławObrót sąsiedzki - powiat inowrocławski
120.00
zł/t
2021-10-27SianoInowrocławObrót sąsiedzki - powiat inowrocławski
200.00
zł/t
2021-10-27Obornik świńskiInowrocławObrót sąsiedzki - powiat inowrocławski
50.00
zł/t
2021-10-27Obornik bydlęcyInowrocławObrót sąsiedzki - powiat inowrocławski
50.00
zł/t
2021-10-14Obornik kurzyInowrocławObrót sąsiedzki - powiat inowrocławski
60.00
zł/t
2021-09-29SłomaInowrocławObrót sąsiedzki - powiat inowrocławski
150.00
zł/t
2021-09-29SianoInowrocławObrót sąsiedzki - powiat inowrocławski
300.00
zł/t
2021-09-29Obornik świńskiInowrocławObrót sąsiedzki - powiat inowrocławski
50.00
zł/t
2021-09-29Obornik bydlęcyInowrocławObrót sąsiedzki - powiat inowrocławski
40.00
zł/t
2021-09-29Obornik kurzyInowrocławObrót sąsiedzki - powiat inowrocławski
60.00
zł/t
2021-08-26SłomaInowrocławObrót sąsiedzki - powiat inowrocławski
120.00
zł/t
2021-08-26SianoInowrocławObrót sąsiedzki - powiat inowrocławski
150.00
zł/t
2021-08-26Obornik świńskiInowrocławObrót sąsiedzki - powiat inowrocławski
50.00
zł/t
2021-08-26Obornik bydlęcyInowrocławObrót sąsiedzki - powiat inowrocławski
50.00
zł/t
2021-08-26Obornik kurzyInowrocławObrót sąsiedzki - powiat inowrocławski
60.00
zł/t
1

Ceny nie stanowią oferty handlowej a jedynie informację na temat bieżącego poziomu cen


Szanowny Gościu

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie zgody poprzez kliknięcie na przycisk „wyrażam zgodę”. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i może być cofnięte w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
W KUJAWSKO-POMORSKIM OŚRODKU DORADZTWA ROLNICZEGO W MINIKOWIE


W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO” – informujemy o zasadach przetwarzania przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie, zwany w dalszej części KPODR Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
1. Administrator
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie (adres: Minikowo 1, 89-122 Minikowo, tel. 52 386 72 14, faks 52 386 72 27, adres mail: sekretariat@kpodr.pl.
2. Inspektor Ochrony Danych (IOD)
Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania KPODR, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych panem Romanem Gibaszkiem w siedzibie Administratora, telefonicznie 52 386 72 45, 663 731 881 lub na adres mail: roman.gibaszek@kpodr.pl.
3. Podstawa prawna
Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w związku z wykonywaniem zadań realizowanych w interesie publicznym, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
4. Cele przetwarzania
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
5. Odbiorcy danych
W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w ust. 4, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
6. Okres przechowywania danych
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, o których mowa w ust. 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
7. Prawa osób, których dane dotyczą
Zgodnie z RODO przysługują Pani/Panu:
8. Prawo wniesienia skargi
W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
9. Prawo do sprzeciwu
W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez KPODR Pani/Pana danych. KPODR przestanie przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że KPODR będzie w stanie wykazać, że w stosunku do Pani/Pana danych istnieją dla KPORD ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub Pani/Pana dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
10. Prawo cofnięcia zgody
W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania z obowiązującym prawem, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę możesz wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny, nasz adres mailowy, wskazany w
11. Informacja o dobrowolności podania danych
W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest konieczne, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
12. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
13. Informacja dotycząca Monitoringu
1) Obiekty KPODR są objęta systemem monitoringu. Monitoring stosowany jest w ramach prawnie usprawiedliwionego interesu Administratora, w celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa. Źródłem danych są kamery systemu monitoringu. Odbiorcami zarejestrowanych danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Dane z monitoringu będą przetwarzane przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa,
2) Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.