Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie
Giełda MATIF ceny pszenicy konsumpcyjnej, kukurydzy i rzepaku
Najlepsze kraje produkujące mleko na świecie 1960 - 2018 roku
Kombajn buraczany
Kombajn zboż.(szarpacz)
Kombajn zbożowy
Kombajn ziemniaczany
Prasa belująca wys.zgniot
Prasa kostkująca
Prasa zwijająca
Zbiór kukurydzy (kisz.)
Zbiór kukurydzy(ziarno)

Zbiór kukurydzy (kisz.)

Średnia Minimalna Maksymalna

Data Towar Powiat Kontrahent Cena netto
2020-12-03Zbiór kukurydzy (kisz.)Świecie nad WisłąObrót sąsiedzki - powiat świecki
660.00
zł/ ha
2020-12-03Zbiór kukurydzy (kisz.)InowrocławUsługi Rolnicze Tomasz Mróz
700.00
zł/ ha
2020-12-03Zbiór kukurydzy (kisz.)InowrocławObrót sąsiedzki - powiat inowrocławski
650.00
zł/ ha
2020-11-27Zbiór kukurydzy (kisz.)Sępólno KrajeńskieObrót sąsiedzki - powiat sępoleński
800.00
zł/ ha
2020-11-25Zbiór kukurydzy (kisz.)Aleksandrów KujawskiObrót sąsiedzki - gmina Bądkowo
700.00
zł/ ha
2020-11-25Zbiór kukurydzy (kisz.)MogilnoObrót sąsiedzki - powiat mogileński
600.00
zł/ ha
2020-11-19Zbiór kukurydzy (kisz.)Nakło nad NoteciąObrót sąsiedzki - powiat nakielski
500.00
zł/ ha
2020-11-16Zbiór kukurydzy (kisz.)RadziejówObrót sąsiedzki - powiat radziejowski
500.00
zł/ ha
2020-11-13Zbiór kukurydzy (kisz.)ChełmnoObrót sąsiedzki - powiat chełmiński
850.00
zł/ ha
2020-11-06Zbiór kukurydzy (kisz.)WąbrzeźnoObrót sąsiedzki - powiat wąbrzeski
550.00
zł/ ha
2020-10-30Zbiór kukurydzy (kisz.)ToruńObrót sąsiedzki - powiat toruński
600.00
zł/ ha
2020-10-29Zbiór kukurydzy (kisz.)Nakło nad NoteciąObrót sąsiedzki - powiat nakielski
500.00
zł/ ha
2020-10-09Zbiór kukurydzy (kisz.)Golub-DobrzyńObrót sąsiedzki - powiat golubsko-dobrzyński
500.00
zł/ ha
2020-10-05Zbiór kukurydzy (kisz.)Nakło nad NoteciąKółko Rolnicze w Królikowie
700.00
zł/ ha
2020-10-05Zbiór kukurydzy (kisz.)TucholaObrót sąsiedzki - powiat tucholski
650.00
zł/ ha
2020-10-01Zbiór kukurydzy (kisz.)ŻninObrót sąsiedzki - powiat żniński
900.00
zł/ ha
2020-09-25Zbiór kukurydzy (kisz.)ChełmnoObrót sąsiedzki - powiat chełmiński
580.00
zł/ ha
2020-09-25Zbiór kukurydzy (kisz.)GrudziądzObrót sąsiedzki - powiat grudziądzki
500.00
zł/ ha
2020-09-23Zbiór kukurydzy (kisz.)TucholaObrót sąsiedzki - powiat tucholski
600.00
zł/ ha
2020-09-21Zbiór kukurydzy (kisz.)Golub-DobrzyńObrót sąsiedzki - powiat golubsko-dobrzyński
500.00
zł/ ha
2020-09-21Zbiór kukurydzy (kisz.)InowrocławObrót sąsiedzki - powiat inowrocławski
600.00
zł/ ha
2020-09-21Zbiór kukurydzy (kisz.)RadziejówObrót sąsiedzki - powiat radziejowski
500.00
zł/ ha
2020-09-18Zbiór kukurydzy (kisz.)WąbrzeźnoObrót sąsiedzki - powiat wąbrzeski
900.00
zł/ ha
2020-09-18Zbiór kukurydzy (kisz.)InowrocławUsługi Rolnicze Tomasz Mróz
800.00
zł/ ha
2020-09-17Zbiór kukurydzy (kisz.)Świecie nad WisłąObrót sąsiedzki - powiat świecki
600.00
zł/ ha
2020-09-10Zbiór kukurydzy (kisz.)ŻninObrót sąsiedzki - powiat żniński
900.00
zł/ ha
2020-08-28Zbiór kukurydzy (kisz.)Sępólno KrajeńskieObrót sąsiedzki - powiat sępoleński
700.00
zł/ ha
2020-06-17Zbiór kukurydzy (kisz.)InowrocławObrót sąsiedzki - powiat inowrocławski
700.00
zł/ ha
2020-06-17Zbiór kukurydzy (kisz.)InowrocławUsługi Rolnicze Tomasz Mróz
700.00
zł/ ha
2020-06-16Zbiór kukurydzy (kisz.)RadziejówObrót sąsiedzki - powiat radziejowski
500.00
zł/ ha
2020-05-12Zbiór kukurydzy (kisz.)Nakło nad NoteciąKółko Rolnicze w Królikowie
730.00
zł/ ha
2020-04-29Zbiór kukurydzy (kisz.)Nakło nad NoteciąKółko Rolnicze w Nakle
750.00
zł/ ha
2020-03-20Zbiór kukurydzy (kisz.)GrudziądzObrót sąsiedzki - powiat grudziądzki
600.00
zł/ ha
2020-03-15Zbiór kukurydzy (kisz.)RadziejówObrót sąsiedzki - powiat radziejowski
500.00
zł/ ha
2020-03-12Zbiór kukurydzy (kisz.)InowrocławUsługi Rolnicze Tomasz Mróz
700.00
zł/ ha
2019-12-30Zbiór kukurydzy (kisz.)InowrocławUsługi Rolnicze Tomasz Mróz
700.00
zł/ ha
2019-12-30Zbiór kukurydzy (kisz.)InowrocławObrót sąsiedzki - powiat inowrocławski
700.00
zł/ ha
2019-12-27Zbiór kukurydzy (kisz.)GrudziądzObrót sąsiedzki - powiat grudziądzki
600.00
zł/ ha
2019-12-27Zbiór kukurydzy (kisz.)ChełmnoObrót sąsiedzki - powiat chełmiński
500.00
zł/ ha
2019-12-20Zbiór kukurydzy (kisz.)Aleksandrów KujawskiObrót sąsiedzki - gmina Zakrzewo
700.00
zł/ ha
2019-12-18Zbiór kukurydzy (kisz.)RadziejówObrót sąsiedzki - powiat radziejowski
500.00
zł/ ha
Min : 500.00 zł / ha
Max : 900.00 zł / ha
Średnia : 644.39 zł / ha
1

Ceny nie stanowią oferty handlowej a jedynie informację na temat bieżącego poziomu cen


Szanowny Gościu

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie zgody poprzez kliknięcie na przycisk „wyrażam zgodę”. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i może być cofnięte w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
W KUJAWSKO-POMORSKIM OŚRODKU DORADZTWA ROLNICZEGO W MINIKOWIE


W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO” – informujemy o zasadach przetwarzania przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie, zwany w dalszej części KPODR Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
1. Administrator
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie (adres: Minikowo 1, 89-122 Minikowo, tel. 52 386 72 14, faks 52 386 72 27, adres mail: sekretariat@kpodr.pl.
2. Inspektor Ochrony Danych (IOD)
Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania KPODR, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych panem Romanem Gibaszkiem w siedzibie Administratora, telefonicznie 52 386 72 45, 663 731 881 lub na adres mail: roman.gibaszek@kpodr.pl.
3. Podstawa prawna
Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w związku z wykonywaniem zadań realizowanych w interesie publicznym, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
4. Cele przetwarzania
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
5. Odbiorcy danych
W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w ust. 4, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
6. Okres przechowywania danych
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, o których mowa w ust. 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
7. Prawa osób, których dane dotyczą
Zgodnie z RODO przysługują Pani/Panu:
8. Prawo wniesienia skargi
W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
9. Prawo do sprzeciwu
W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez KPODR Pani/Pana danych. KPODR przestanie przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że KPODR będzie w stanie wykazać, że w stosunku do Pani/Pana danych istnieją dla KPORD ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub Pani/Pana dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
10. Prawo cofnięcia zgody
W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania z obowiązującym prawem, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę możesz wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny, nasz adres mailowy, wskazany w
11. Informacja o dobrowolności podania danych
W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest konieczne, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
12. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
13. Informacja dotycząca Monitoringu
1) Obiekty KPODR są objęta systemem monitoringu. Monitoring stosowany jest w ramach prawnie usprawiedliwionego interesu Administratora, w celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa. Źródłem danych są kamery systemu monitoringu. Odbiorcami zarejestrowanych danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Dane z monitoringu będą przetwarzane przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa,
2) Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.