Ceny rolnicze - Kujawsko-Pomorskie Notowania Cen Rolniczych – KPODR w Minikowie


Obniżone stawki VAT przedłużone do 31 października 2022 r.

 

W miesiącu lipcu 2022 r. uchwalono zmianę ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług i przedłużono tymczasowe obniżenie stawek VAT do 31 października 2022 roku.

 

Przypomnijmy, że od 1 lutego 2022 roku w ramach tarczy antyinflacyjnej obniżone zostały  stawki podatku VAT na niektóre towary.

 

Zmianami objęte zostały głównie towary dotychczas sprzedawane już na obniżonej stawce 5% do stawki 0%. Obniżona stawka 0% przewidziana jest dla towarów z poz. od 1 – 18 załącznika nr 10 do ustawy o podatku od towarów i usług, a mianowicie:

 1. Mięso i podroby jadalne.
 2. Ryby i skorupiaki, mięczaki i pozostałe bezkręgowce wodne – z wyłączeniem homarów i ośmiornic oraz innych towarów objętych CN 0306 - CN 0308.
 3. Produkty mleczarskie; jaja ptasie; miód naturalny; jadalne produkty pochodzenia zwierzęcego, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone.
 4. Jelita, pęcherze i żołądki zwierząt (z wyjątkiem rybich), całe i w kawałkach, świeże, schłodzone, zamrożone, solone, w solance, suszone lub wędzone.
 5. Warzywa oraz niektóre korzenie i bulwy, jadalne.
 6. Owoce i orzechy jadalne; skórki owoców cytrusowych lub melonów.
 7. Zboża.
 8. Produkty przemysłu młynarskiego; słód; skrobie; inulina; gluten pszenny.
 9. Nasiona i owoce oleiste; ziarna, nasiona i owoce różne; rośliny przemysłowe lub lecznicze; słoma i pasza - wyłącznie towary przeznaczone do spożycia przez ludzi.
 10. Tłuszcze i oleje pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego lub mikrobiologicznego oraz produkty ich rozkładu; gotowe tłuszcze jadalne; woski pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego - wyłącznie jadalne.
 11. Przetwory z mięsa, ryb lub skorupiaków, mięczaków lub pozostałych bezkręgowców wodnych, lub z owadów - z wyłączeniem:  kawioru oraz namiastek kawioru objętych CN 1604, przetworów z homarów i ośmiornic oraz z innych towarów objętych CN 1603 00 i CN 1605.
 12. Przetwory ze zbóż, mąki, skrobi lub mleka; pieczywa cukiernicze.
 13. Przetwory z warzyw, owoców, orzechów lub pozostałych części roślin - z wyłączeniem produktów o rzeczywistej masowej mocy alkoholu powyżej 1,2%.
 14. Zupy i buliony i preparaty do nich; złożone przetwory spożywcze, homogenizowane.
 15. Lody i pozostałe lody jadalne, nawet zawierające kakao.
 16. Tłuszcze złożone z produktów roślinnych lub zwierzęcych (miksy), wyroby seropodobne (analogi serów) oraz preparaty do początkowego żywienia niemowląt, w tym mleko początkowe, preparaty do dalszego żywienia niemowląt, w tym mleko następne, mleko i mleko modyfikowane dla dzieci, o których mowa w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia.
 17. Wody, włącznie z wodami mineralnymi i wodami gazowanymi, zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego, lub wody aromatyzowane i pozostałe napoje bezalkoholowe, z wyłączeniem soków owocowych, z orzechów i warzywnych, objętych pozycją CN 2009 -wyłącznie produkty: 1) jogurty, maślanki, kefiry, mleko nieobjęte działem CN 04 – z wyłączeniem produktów zawierających kawę oraz jej ekstrakty, esencje lub koncentraty, 2) napoje bezalkoholowe, w których udział masowy soku owocowego, warzywnego lub owocowo-warzywnego wynosi nie mniej niż 20% składu surowcowego, 3) preparaty do początkowego żywienia niemowląt, w tym mleko początkowe, preparaty do dalszego żywienia niemowląt, w tym mleko następne, mleko i mleko modyfikowane dla dzieci, o których mowa w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia, 4) niezawierające produktów objętych pozycjami od CN 0401 do CN 0404 lub tłuszczu uzyskanego z produktów objętych pozycjami od CN 0401 do CN 0404: a) napoje na bazie soi o zawartości białka 2,8% masy lub większej (CN 2202 99 11), b) napoje na bazie soi o zawartości białka mniejszej niż 2,8% masy; napoje na bazie orzechów objętych działem CN 08, zbóż objętych działem CN 10 lub nasion objętych działem CN 12 (CN 2202 99 15).
 18. Dietetyczne środki spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego, o których mowa w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia.

 

Ponadto czasowe obniżenie do stawki 0% przedłużone jest również na gaz ziemny oraz na nawozy i środki ochrony roślin, czyli towary zwykle przeznaczone do wykorzystania w produkcji rolnej. Obniżona stawka podatku VAT zostaje także dla energii cieplnej, energii elektrycznej i wynosi 5% oraz dla benzyny silnikowej i oleju napędowego, które nadal sprzedawane będą ze stawką 8% do 31 października 2022r.

 

Jednocześnie przypominamy, iż każdy przedsiębiorca, który prowadzi sprzedaż wymienionych towarów ma obowiązek zamieścić przy kasie rejestrującej w miejscu prowadzenia działalności czytelną informację, że od dnia 1 lutego do dnia 31 października 2022 roku sprzedaż danego towaru jest objęta obniżoną stawką podatku VAT.

 

 

 

 

 

Ewa Stodolna

Dział Ekonomiki

i Zarządzania Gospodarstwem Rolnym

 

 

 

Źródła:

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług

Ustawa z dnia 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom

 

FOTO: Pixabay

Wróć Drukuj