Ceny rolnicze - Kujawsko-Pomorskie Notowania Cen Rolniczych – KPODR w Minikowie


Obniżone stawki VAT od 1 stycznia 2023 r.

Na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2022 r. w sprawie obniżonych stawek podatku od towarów i usług w roku 2023 r. obniżona została stawka VAT na niektóre towary.

Od 1 stycznia 2023 r. obniżoną do wysokości 0% stawkę VAT  stosuje się do towarów spożywczych wymienionych w poz. 1-18 załącznika nr 10 do ustawy o VAT, np.

 * mięso i podroby jadalne;

 * ryby i skorupiaki;

 * produkty mleczarskie (mleko), jaja ptasie, miód;

 * jelita, pęcherze i żołądki zwierząt;

 * warzywa oraz niektóre korzenie i bulwy, jadalne;

 * owoce i orzechy jadalne;

 * zboża;

 * produkty przemysłu młynarskiego; słód; skrobie; inulina; gluten pszenny;

 * nasiona i owoce oleiste; ziarna, nasiona i owoce różne; rośliny przemysłowe lub lecznicze; słoma i pasza – wyłącznie towary przeznaczone do spożycia przez ludzi;

 * tłuszcze i oleje pochodzenia zwierzęcego, roślinnego lub mikrobiologicznego oraz produkty ich rozkładu; gotowe tłuszcze jadalne; woski pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego – wyłącznie jadalne;

 * przetwory z mięsa, ryb lub skorupiaków, mięczaków lub pozostałych bezkręgowców wodnych, lub z owadów – z wyłączeniem: kawioru oraz namiastek kawioru objętych CN 1604, przetworów z homarów i ośmiornic oraz z innych towarów objętych CN 1603 00 i CN 1605;

 * przetwory ze zbóż, mąki, skrobi lub mleka; pieczywa cukiernicze;

 * przetwory z warzyw, owoców, orzechów lub pozostałych części roślin – z wyłączeniem produktów o rzeczywistej masowej mocy alkoholu powyżej 1,2%;

 * zupy i buliony i preparaty do nich; złożone przetwory spożywcze, homogenizowane;

 * lody i pozostałe lody jadalne, nawet zawierające kakao;

 * tłuszcze złożone z produktów roślinnych lub zwierzęcych (miksy), wyroby seropodobne (analogi serów) oraz preparaty do początkowego żywienia niemowląt, w tym mleko początkowe, preparaty do dalszego żywienia niemowląt, w tym mleko następne, mleko i mleko modyfikowane dla dzieci, o których mowa w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia;

 * wody(…);

 * dietetyczne środki spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego, których mowa w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia.

Należy wiedzieć, że przepis prawny nie mówi wprost, do kiedy stawka 0% będzie obowiązywała. Na podstawie komunikatu rządowego „mówi się” o dacie 30 czerwca 2023 r.

Ponadto VAT na środki ochrony roślin, paliwa silnikowe wrócił od 1 stycznia 2023 r. do pierwotnych stawek:

 * 8% – środki ochrony roślin, nawozy, inne środki wspomagające produkcję rolniczą,

 * 23% – paliwa silnikowe, energia elektryczna i cieplna, gaz ziemny.

 

Źródło:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2022 r. w sprawie obniżonych stawek podatku od towarów i usług w roku 2023 r.

www.gov.pl

Fot. pixabay


Marta Knop-Kolodziej

Gł. specjalista ds. podatków

Dział Ekonomiki i Zarządzania Gospodarstwem Rolnym

STYCZEŃ 2022

 

Wróć Drukuj