Ceny rolnicze - Kujawsko-Pomorskie Notowania Cen Rolniczych – KPODR w Minikowie


 

 Z dniem 1 stycznia 2023 r. wzrosło minimalne wynagrodzenie za pracę, które wynosi aktualnie 3 490 zł. Podwyżka jest dość znaczna, bo płaca minimalna wzrosła aż o 480 zł.

Ten rok różni się od poprzednich tym, że wynagrodzenie w 2023 r. wzrośnie dwa razy i od 1 lipca będzie wynosiło 3 600 zł.

 

Podwyżka płacy minimalnej ma zawsze odzwierciedlenie w minimalnej stawce godzinowej przysługującej z tytułu realizacji umów zlecenia.

Od 01 stycznia stawka wynosi 22,80 zł, a od 01 lipca będzie wynosiła 23,50 zł.

 

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2022 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej
w 2023 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1952)

Fot. pixabay


Marta Knop-Kołodziej

Gł. spec. ds. podatków

Dział Ekonomiki i Zarządzania Gospodarstwem Rolnym

STYCZEŃ 2023

 

Wróć Drukuj