Ceny rolnicze - Kujawsko-Pomorskie Notowania Cen Rolniczych – KPODR w Minikowie


Krajowy System e-Faktur

Jak zapowiada Ministerstwo Finansów, od 1 stycznia 2024 roku zostanie wprowadzony obowiązek wystawiania faktur w formie elektronicznej w nowym systemie – specjalnej aplikacji, w której każdy podatnik będzie wystawiać faktury sprzedażowe, tzw. ustrukturyzowane.

Faktura ustrukturyzowana to inaczej faktura wystawiona przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur wraz z przydzielonym numerem identyfikującym tę fakturę.

Nowy System ma na celu uporządkowanie oraz ułatwienie podatnikom wystawianie oraz wysyłanie faktur. Jest to miejsce, w którym każdy podatnik może również pobrać faktury zakupowe. Dostęp do aplikacji wymaga danych autoryzacyjnych. Dodatkowo istnieje również możliwość nadania innemu podmiotowi uprawnień do wystawienia lub dostępu do e-Faktur oraz do nadawania dalszych uprawnień, np. pełnomocnictwo dla biura rachunkowego. Przedmiotowe pełnomocnictwa będą nadawane z poziomu aplikacji, za pomocą dostosowania programu księgowego, jak również za pomocą zawiadomienia ZAW-FA składanego we właściwym Urzędzie Skarbowym. Faktury ustrukturyzowane będą przechowywane w Krajowym Systemie e-Faktur przez okres 10 lat, licząc od końca roku, w którym zostały wystawione.

Od stycznia 2022 roku podatnicy mogą przystępować do Krajowego Systemu e – Faktur dobrowolnie. Jednakże z planów wynika, że od stycznia 2024 roku każdy podatnik będzie miał obowiązek korzystać z KSeF. Ministerstwo Finansów przewidziało zachętę dla podatników dobrowolnie przystępujących do Systemu i wystawiających jedynie faktury ustrukturyzowane, a mianowicie 40 dniowy zwrot podatku naliczonego, jednakże przy jednoczesnym zachowaniu warunków:

– kwota podatku naliczonego lub różnicy podatku nierozliczona w poprzednich okresach rozliczeniowych i wykazana w deklaracji nie przekracza 3000 zł,

– podatnik przez kolejne 12 miesięcy poprzedzających bezpośrednio okres, w rozliczeniu, za który występuje z wnioskiem o zwrot był zarejestrowany jako podatnik VAT czynny oraz składał za każdy okres rozliczeniowy deklaracje,

– posiadał rachunek rozliczeniowy lub imienny rachunek w  spółdzielczej kasie oszczędnościowokredytowej (…).

Reasumując, nowa aplikacja może przynieść wiele korzyści, na przykład w prawidłowym określeniu daty obowiązku podatkowego, w szczególności podczas rozliczania faktur korygujących. Jednakże, jak każda nowość, budzi wiele wątpliwości i kontrowersji.

 

Źródło: Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług

podatki.gov.pl

Fot. pixabay

 


Ewa Stodolna

Główny specjalista ds. podatków

Dział Ekonomiki i Zarządzania Gospodarstwem Rolnym

STYCZEŃ 2023

 

Wróć Drukuj