Ceny rolnicze - Kujawsko-Pomorskie Notowania Cen Rolniczych – KPODR w Minikowie


    Kujawsko - Pomorskie Notowania Cen Rolniczych 
     
 

W województwie Kujawsko – Pomorskim w styczniu 2023 w porównaniu z grudniem 2022 – spadły ceny targowiskowe z wyjątkiem ziemniaków, których cena utrzymuje się na tym samym poziomie, spadek nastąpił w cenach żywca wieprzowego i macior,  cena żywca wołowego nieznacznie wzrosła, spadek wystąpił również w zbożach konsumpcyjnych oraz paszowych jak i rzepaku, ceny  nawozów mineralnych spadły w stosunku do miesiąca poprzedniego z wyjątkiem superfosfat wzbogacony 40% gdzie nastąpił wzrost cen. Średnie ceny kształtowały się następująco według danych portalu  „Kujawsko –Pomorskie Notowania  cen rolniczych”:

     
 

Ceny zbóż

W styczniu ceny wszystkich zbóż uległy spadkowi w stosunku do miesiąca poprzedzającego.  Największy spadek osiągnęła pszenica paszowa  z 130 zł/dt na 121 zł/dt, jest to spadek o 6,92 % oraz żyto konsumpcyjne z 105 zł/dt na 98 zł/dt (spadek o 6,67 %). Kolejno cena pszenicy konsumpcyjnej spadła z 136 zł/dt na 127 zł/dt, osiągając spadek o 6,62 %. Cena pszenżyta paszowego spadła o 5,08 % wynosząc 112 zł/dt, jęczmień konsumpcyjny zanotował spadek o 4,46 % osiągając cenę 107 zł/dt, cena jęczmienia paszowego wyniosła 110 zł/dt (spadek o 4,35 %), cena kukurydzy spadła a 4,27 % osiągając cenę 112 zł/dt.

Cena rzepaku osiągnęła cenę 248 zł/dt, co dało spadek o 3,13 %.

     
 

Ceny skupu żywca

Ceny tucznika klasy 1 spadła  o 3,85 % z 7,27 zł/kg na 6,99 zł/kg. Ceny macior wybrakowanych z 5,02zł/kg na 4,81 zł/kg, spadek o 4,18 %.

Cena żywca wołowego (byki klasy Extra) osiągnęły średnią cenę 11,99 zł/kg co dało wzrost o 0,17 %. Cena krów kl.1 spadła w stosunku do miesiąca poprzedzającego o 0,45 % i wyniosła 8,83 zł/kg.

     
 

Ceny nawozów                                                  

W styczniu ceny nawozów mineralnych spadły w stosunku do grudnia jedyny wzrost nastąpił w superfosfat wzbogacony 40% i wyniósł 5,24%. Największy spadek ceny na poziomie 10,04 % nastąpił w mocznik z inhibitorem cena w grudniu wyniosła 448 zł/dt a w styczniu 403 zł/dt. Pozostałe ceny prezentują się następująco: saletra amonowa 34% z 380 zł/dt na 369 zł/dt (-2,89 %), sól potasowa 60% z 425 zł/dt na 415 zł/dt (-2,35%), polifoska 6 z 451 zł/dt na 443 zł/dt (-1,77%).

     
 

Ceny targowiskowe

W styczniu cena ziemniaków utrzymała się na tym samym poziomie co w grudniu i wyniosła 183 zł/dt. Spadek nastąpił w cenie wszystkich pozostałych towarów tj.: żyto z 145 zł/dt na 135 zł/dt, jęczmień z 169 zł/dt na 161 zł/dt, pszenżyto z 166 zł/dt na 157 zł/dt, oraz pszenica z 174 zł/dt na 169 zł/dt.

     

Zestawienie tabelaryczne

Opracowanie: Justyna Kryger

na podstawie "Kujawsko - Pomorskie Notowania cen rolniczych" KPODR w Minikowie,  www.notowania.kpodr.pl

Cena mocznika w formie granulowanej od stycznia do sierpnia, cena mocznika z inhibitorem od września 2021

 

Wróć Drukuj