Ceny rolnicze - Kujawsko-Pomorskie Notowania Cen Rolniczych – KPODR w Minikowie


    Kujawsko - Pomorskie Notowania Cen Rolniczych
     
 

W województwie Kujawsko – Pomorskim w lutym 2023 w porównaniu ze styczniem 2022 – spadły ceny targowiskowe z wyjątkiem ziemniaków, których cena wzrosła o 1,64%, wzrost nastąpił w cenach żywca wieprzowego i macior,  cena żywca wołowego nieznacznie wzrosła, natomiast cena krów spadła, spadek wystąpił również w cenach skupu zbóż, ceny  nawozów mineralnych spadły w stosunku do miesiąca poprzedniego. Średnie ceny kształtowały się następująco według danych portalu  „Kujawsko –Pomorskie Notowania  cen rolniczych”:

     
 

Ceny zbóż

W lutym ceny wszystkich zbóż uległy spadkowi w stosunku do miesiąca poprzedzającego.  Największy spadek osiągnęło pszenżyto paszowe z 112 zł/dt na 103 zł/dt, jest to spadek o 8,04 % oraz jęczmień paszowy z 110 zł/dt na 102 zł/dt (spadek o 7,27 %). Kolejno cena żyta konsumpcyjnego spadła z 98 zł/dt na 92 zł/dt, osiągając spadek o 6,12 %. Cena jęczmienia konsumpcyjnego spadła o 6,54 % wynosząc 100 zł/dt, pszenica konsumpcyjna zanotowała spadek o 3,94 % osiągając cenę 122 zł/dt, cena pszenicy paszowej wyniosła 115 zł/dt (spadek o 4,96 %), cena kukurydzy spadła a 5,36 % osiągając cenę 106 zł/dt.

Cena rzepaku osiągnęła cenę 238 zł/dt, co dało spadek o 4,03 %.

     
 

Ceny skupu żywca

Ceny tucznika klasy 1 wzrosła  o 8,44 % z 6,99 zł/kg na 7,58 zł/kg. Ceny macior wybrakowanych z 4,81 zł/kg na 5,40 zł/kg, wzrost o 12,27 %.

Cena żywca wołowego (byki klasy Extra) osiągnęły średnią cenę 12,00 zł/kg co dało wzrost o 0,08 %. Cena krów kl.1 spadła w stosunku do miesiąca poprzedzającego o 1,59 % i wyniosła 8,69 zł/kg.

     
 

Ceny nawozów                                                  

W lutym ceny nawozów mineralnych spadły w stosunku do stycznia. Największy spadek ceny na poziomie 23,08 % nastąpił w mocznik z inhibitorem cena w styczniu wyniosła 403 zł/dt a w styczniu 310 zł/dt. Pozostałe ceny prezentują się następująco: saletra amonowa 34% z 369 zł/dt na 292 zł/dt (-20,87 %), sól potasowa 60% z 415 zł/dt na 371 zł/dt (-10,60%), superfosfat wzbogacony 40% z 402 zł/dt na 371 zł/dt (-4,23 %), polifoska 6 z 443 zł/dt na 440 zł/dt (-0,68%).

     
 

Ceny targowiskowe

W lutym cena ziemniaków wzrosła w stosunku do miesiąca poprzedniego z 183 zł/dt na 186 zł/dt. Spadek nastąpił w cenie wszystkich pozostałych towarów tj.: żyto z 135 zł/dt na 131 zł/dt, jęczmień z 161 zł/dt na 156 zł/dt, pszenżyto z 157 zł/dt na 148 zł/dt, oraz pszenica z 169 zł/dt na 167 zł/dt.

     

Zestawienie tabelaryczne

Opracowanie: Justyna Kryger

na podstawie "Kujawsko - Pomorskie Notowania cen rolniczych" KPODR w Minikowie,  www.notowania.kpodr.pl

Cena mocznika w formie granulowanej od stycznia do sierpnia, cena mocznika z inhibitorem od września 2021

 

Wróć Drukuj