Ceny rolnicze - Kujawsko-Pomorskie Notowania Cen Rolniczych – KPODR w Minikowie


                  

Ceny zakupu / sprzedaży użytków rolnych wg GUS
                                                                                                                

  

                    CENY ZAKUPU/ SPRZEDAŻY UŻYTKÓW ROLNYCH W II KWARTALE 2022 R. WG WOJEWÓDZTW OBOWIĄZUJĄ OD DNIA 10 MAJA 2023 R.

Województwa

                                   Grunt orny

ogółem

 dobry                      (klasy I, II, IIIa)

średni                     (klasy IIIb, IV)

słaby                  (klasy V, VI)

Dolnośląskie

44 923

52 857

44 400

38 857

Kujawsko-pomorskie

67 922

82 595

67 747

51 329

Lubelskie

52 995

72 940

49 203

34 039

Lubuskie

37 056

45 600**)

39 387

33 913

Łódzkie

52 684

74 875

55 007

40 969

Małopolskie

48 790

53 812

44 575

38 750

Mazowieckie

56 763

71 165

58 412

45 608

Opolskie

60 328

78 976

57 194

39 650

Podkarpackie

36 966

43 552

35 974

28 656

Podlaskie

61 921

76 667**)

70 209

48 106

Pomorskie

54 819

62 333

56 949

45 097

Śląskie

45 331

54 611

47 578

34 069

Świętokrzyskie

41 683

50 265

37 355

26 205

Warmińsko-mazurskie

55 767

65 333**)

59 316

48 793

Wielkopolskie

80 325

100 519

84 830

57 984

Zachodniopomorskie

32 000

38 000**)

34 571

28 400

POLSKA

61 362

70 766

63 251

46 942


*) zastosowanie ma średnia cena zakupu / sprzedaży użytków rolnych w II kwartale 2022 r.

**) zastosowanie mają średnie ceny zakupu / sprzedaży użytków rolnych w III kwartale 2022 r.

 

Źródło: GUS i ARiMR