Ceny rolnicze - Kujawsko-Pomorskie Notowania Cen Rolniczych – KPODR w Minikowie


    Kujawsko - Pomorskie Notowania Cen Rolniczych 
     
 

W województwie Kujawsko – Pomorskim w kwietniu 2023 w porównaniu z marcem 2023 – spadły ceny targowiskowe z wyjątkiem ziemniaków, których cena wzrosła o 0,53%, wzrost nastąpił w cenach żywca wieprzowego, macior oraz żywca wołowego i krów. Spadek cen wystąpił w skupie zbóż i rzepaku, spadły również ceny nawozów mineralnych. Średnie ceny kształtowały się następująco według danych portalu  „Kujawsko –Pomorskie Notowania  cen rolniczych”:

     
 

Ceny zbóż

W kwietniu ceny wszystkich zbóż uległy spadkowi w stosunku do miesiąca poprzedzającego.  Największy spadek osiągnął jęczmień paszowy z 90 zł/dt na 80 zł/dt, jest to spadek o 11,11 % oraz jęczmień konsumpcyjny z 85 zł/dt na 76 zł/dt (spadek o 10,59 %). Kolejno cena żyta konsumpcyjnego spadła z 80 zł/dt na 72 zł/dt, osiągając spadek o 10 %, podobnie cena pszenżyta paszowego z 90 zł/dt na 81 zł/dt spadek o 10%. Również cena pszenicy paszowej spadła z 98 zł/dt na 92 zł/dt (- 6,12 %), spadły również ceny: pszenicy konsumpcyjnej – 5,71 % (z 105 zł/dt na 99 zł/dt), kukurydza – 5,15 % (z 97 zł/dt na 92 zł/dt).

Cena rzepaku osiągnęła cenę 190 zł/dt, co dało spadek o 7,77 %.

     
 

Ceny skupu żywca

Ceny tucznika klasy 1 wzrosła  o 5,3 % z 7,92 zł/kg na 8,34 zł/kg. Ceny macior wybrakowanych z 6,00zł/kg na 6,13 zł/kg, wzrost o 2,17 %.

Cena żywca wołowego (byki klasy Extra) wzrosła  w stosunku do miesiąca poprzedniego i wyniosła 12,15 zł/kg (wzrost o 1,33 %). Cena krów kl.1 wzrosła w stosunku do miesiąca poprzedzającego o 2,38 % i wyniosła 9,02 zł/kg.

     
 

Ceny nawozów                                                  

W kwietniu ceny nawozów mineralnych spadły w stosunku do marca. Największy spadek ceny na poziomie 7,03 % nastąpił w saletra amonowa 34% cena w kwietniu wyniosła 238 zł/dt a w marcu 256 zł/dt. Pozostałe ceny prezentują się następująco: mocznik z inhibitorem z 289 zł/dt na 285 zł/dt (- 1,38 %), polifoska 6 z 429 zł/dt na 423 zł/dt (- 1,40 %), superfosfat wzbogacony 40% z 376 zł/dt na 385 zł/dt (-2,93 %), sól potasowa 60% z 369 zł/dt na 348 zł/dt (- 5,69 %).

     
 

Ceny targowiskowe

W kwietniu cena ziemniaków wzrosła w stosunku do miesiąca poprzedniego z 190 zł/dt na 191 zł/dt. Spadek nastąpił w cenie wszystkich pozostałych towarów tj.: pszenica z 146 zł/dt na 139 zł/dt. żyto z 124 zł/dt na 115 zł/dt, jęczmień z 143 zł/dt na 136 zł/dt oraz pszenżyto z 137 zł/dt na 129 zł/dt.

     
Zestawienie tabelaryczne

Opracowanie: Justyna Kryger

na podstawie "Kujawsko - Pomorskie Notowania cen rolniczych" KPODR w Minikowie,  www.notowania.kpodr.pl

Cena mocznika w formie granulowanej od stycznia do sierpnia, cena mocznika z inhibitorem od września 2021

 

Wróć Drukuj