Ceny rolnicze - Kujawsko-Pomorskie Notowania Cen Rolniczych – KPODR w Minikowie


    Kujawsko - Pomorskie Notowania Cen Rolniczych
     
 

W województwie Kujawsko – Pomorskim w maju 2023 w porównaniu z kwietniem 2023 – spadły ceny targowiskowe z wyjątkiem ziemniaków, których cena wzrosła o 0,52%, wzrost nastąpił w cenach macior oraz żywca wołowego. Spadek cen wystąpił w skupie zbóż i rzepaku, spadły również ceny nawozów mineralnych z wyjątkiem mocznika z inhibitorem oraz soli potasowej. Średnie ceny kształtowały się następująco według danych portalu  „Kujawsko –Pomorskie Notowania  cen rolniczych”:

     
 

Ceny zbóż

W maju ceny wszystkich zbóż uległy spadkowi w stosunku do miesiąca poprzedzającego.  Największy spadek osiągnęła pszenica konsumpcyjna z 99 zł/dt na 85 zł/dt, jest to spadek o 14,14 % oraz pszenica paszowa z 92 zł/dt na 80 zł/dt (spadek o 13,04 %). Kolejno cena żyta konsumpcyjnego spadła z 72 zł/dt na 63 zł/dt, osiągając spadek o 12,50 %, podobnie cena pszenżyta paszowego z 81 zł/dt na 74 zł/dt spadek o 8,64 %. Również cena jęczmienia konsumpcyjnego spadła z 76 zł/dt na 69 zł/dt (- 9,21 %), spadły również ceny: jęczmienia paszowego – 10,00 % (z 80 zł/dt na 72 zł/dt), kukurydza – 9,78 % (z 92 zł/dt na 83 zł/dt).

Cena rzepaku osiągnęła cenę 169 zł/dt, co dało spadek o 11,05 %.

     
 

Ceny skupu żywca

Ceny tucznika klasy 1 spadła  o 0,72 % z 8,34 zł/kg na 8,28 zł/kg. Ceny macior wybrakowanych z 6,13 zł/kg na 6,27 zł/kg, wzrost o 2,28 %.

Cena żywca wołowego (byki klasy Extra) wzrosła  w stosunku do miesiąca poprzedniego i wyniosła 12,17 zł/kg (wzrost o 0,08 %). Cena krów kl.1 spadła w stosunku do miesiąca poprzedzającego o 4,32% i wyniosła 8,63 zł/kg.

     
 

Ceny nawozów                                                  

W maju ceny nawozów mineralnych były zróżnicowane wystąpiły spadki i wzrosty cen w stosunku do kwietnia. Największy spadek ceny na poziomie 14,66 % nastąpił w polifoska 6 cena w maju wyniosła 361 zł/dt a w kwietniu 423 zł/dt, największy wzrost wykazała sól potasowa 60 % z 348 zł/dt na 366 zł/dt (+ 5,17 % ). Pozostałe ceny prezentują się następująco: saletra amonowa – 2,52 % (z 238 na 232 zł/dt), mocznik z inhibitorem + 2,81 % (z 285 na 293 zł/dt), superfosfat wzbogacony 40 % - 2,47 % (z 365 na 356 zł/dt).

     
 

Ceny targowiskowe

W kwietniu cena ziemniaków wzrosła w stosunku do miesiąca poprzedniego z 191 zł/dt na 192 zł/dt. Spadek nastąpił w cenie wszystkich pozostałych towarów tj.: pszenica z 139 zł/dt na 138 zł/dt. żyto z 115 zł/dt na 85zł/dt (- 26,09 %), jęczmień z 136 zł/dt na 126 zł/dt oraz pszenżyto z 129 zł/dt na 124 zł/dt.

     
Zestawienie tabelaryczne

Opracowanie: Justyna Kryger

na podstawie "Kujawsko - Pomorskie Notowania cen rolniczych" KPODR w Minikowie,  www.notowania.kpodr.pl

Cena mocznika w formie granulowanej od stycznia do sierpnia, cena mocznika z inhibitorem od września 2021